.
  Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
 

3       KlSA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

 

3O       MALİ BORÇLAR

 

300       BANKA KREDİLERİ

301

302

303       UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ

304       TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE FAİZLERİ

305       ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER

306       ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER

307

308       MENKUL KİYMETLER İHRAÇ FARKI (-)

309       DİĞER MALİ BORÇLAR

 

31

 

32       TİCARİ BORÇLAR

 

320       SATICILAR

321       BORÇ SENETLERİ

322       BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)

323

324

325

326       ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

327

328

329       DİĞER TİCARİ BORÇLAR

 

33       DİĞER BORÇLAR

 

330

331       ORTAKLARA BORÇLAR

332       İŞTİRAKLERE BORÇLAR

333       BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR

334

335       PERSONELE BORÇLAR

336

337       DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)

338

339       DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

 

34       ALINAN  AVANSLAR

 

340       ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI

341

342

343

344

345

346

347

348

349       ALINAN DİĞER AVANSLAR

 

35       YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ

 

350       YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ

351

352

353

354

355

356

357

358

359

 

36       ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

 

360       ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

361       ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ

362

363

364

365

366

367

368       VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ

             VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

369       ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

 

37       BORÇ VE GİDER KARŞILlKLARI

 

370               DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI

371     DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)

372       KIDEM TAZMlNATI KARŞILIGI

373       MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI

374

375

376

377

378

379       DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

 

38       GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

 

380       GELECEK AYLARA AİT GELİRLER

381       GİDER TAHAKKUKLARI

382

383

384

385

386

387

388

389

 

39       DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

 

390

391       HESAPLANAN KDV

392       DİĞER KDV

393       MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI

394

395

396

397

398       SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI

399       DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR

 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats