.
  Aralık
 

94-)Kasım ayına ait depo kirasının gider kaydı
94
770
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
1.000,00
 
180
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS.
 
1.000,00
95-)Satıcılara olan 2.400 TL değerindeki senetsiz borç kasadan ödeniyor.
95
320
SATICILAR HS.
2.400,00
 
100
KASA HS.
 
2.400,00
96-)5.500+990 TL KDV mal senet karşılığında alnıyor.
96
153
TİCARİ MALLAR HS.
5.500,00
 
191
İND.KDV
990,00
 
321
BORÇ SENETLERİ HS.
 
6.490,00
97-)5.000+990 TL KDV li mal satılıyor,2.900 TL nakit kalanı içinde müşteriden senet alınıyor.
97
100
KASA HS.
2.900,00
 
121
ALACAK SENETLERİ HS.
3.000,00
 
600
YURTİÇİ SATIŞLAR HS.
 
5.000,00
391
HESAPLANAN KDV
 
900,00
98-)İşletme elinde bulunan 3.000 TL değerindeki senetli alacağını tahsil ediyor.
98
100
KASA HS.
3.000,00
 
121
ALACAK SENETLERİ HS.
 
3.000,00
99-)işletme müşterilere ait 4.500 TL değerindeki senetli borcunu kasadan nakit olarak ödüyor.
99
321
BORÇ SENETLERİ HS.
4.500,00
 
100
KASA HS.
 
4.500,00
100-)Banka kıredisinin son taksidi 500 TL faizi ile birlikte işletmenin bankadaki hesabından ödeniyor.
100
300
BANKA KREDİLERİ HS.
6.250,00
 
780
FİNANSMAN GİDERLERİ HS.
500,00
 
102
BANKALAR HS.
 
6.750,00
101-)Aralık ayına ait KDV Muhasebeleştirme kaydı.
101
391
HESAPLANAN KDV HS.
900,00
 
190
DEVREDEN KDV HS.
90,00
 
191
İND.KDV HS.
 
990,00
102-Aralık ayına ait depo kirasının gider kaydı
102
770
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS.
1.000,00
 
180
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS.
 
1.000,00
103-) İşletme 01.12.2007 tarihinde 2.500 TL ye taşıtını kiraya veriyor ve para kira sonunda ödenecektir.
103
181
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HS.
1.250,00
 
649
DİĞER GELİR VE KARLAR HS.
 
1.250,00
104-Gelecek yıla ait giderlerin dönem hesabına aktarılması
104
180
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS.
2.000,00
 
280
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HS.
 
2.000,00
105-)Taşıta ait 2007 yılı Amortisman ayrılması kaydı
105
770
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS.
734,00
 
257
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS.
 
734,00
106-)Demirbaşlara 2007 yılı için Amortisman ayrılyor.
106
770
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS.
400,00
 
257
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS.
 
400,00
107-)İşletmenin elinde bulunan Tesis ve Makineler için 2007 yılı amortisman ayrılıyor.
107
770
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS.
300,00
 
257
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS.
 
300,00
108-)işletmenin mevcut binasının 2007 yılı amortisman ayrılması kaydı.
108
770
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS.
440,00
 
257
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS.
 
440,00
109-)Dönen varlıklar grubunda yer alan 3.580 TL değerinde alacağın ilgili döneme aktarılma kaydı
109
120
ALICILAR HS.
3.580,00
 
220
ALICILAR HS.
 
3.580,00
110-Genel Yönetim Giderlerinin Yansıtma Hesabına kaydı
110
771
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
14.899,00
 
770
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS.
 
14.899,00
111-Finansman Giderlerinin Yansıtma Hesabına Kaydı
111
771
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
1.850,00
 
780
FİNANSMAN GİDERLERİ HS.
 
1.850,00
112-Satılan malların maliyet hesaplarının kaydı
112
621
SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ HS.
64.650,00
 
153
TİCARİ MALLAR HS.
 
64.650,00
113-Genel Yönetim Giderleri yansıtma hesabının gelir hesaplarına kaydı
113
632
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS.
16.749,00
 
771
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
 
16.749,00
114-Giderlerin Kar/Zarar hesabına devri
114
690
DÖNEM KARI VEYA ZARARI HS.
82.099,00
 
610
SATIŞTAN İADELER HS.
 
700,00
621
SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ HS.
 
64.650,00
632
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HD.
 
16.749,00
115-Gelir Hesaplarının Kar/Zarar hesabına devri
115
600
YURTİÇİ SATIŞLAR HS.
72.400,00
 
645
MENKUL KIYMET SATIŞ KARI HS.
700,00
 
649
DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR HS.
1.250,00
 
690
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HD.
 
74.350,00
116-Dönem Karı veya Zararının Dönem Net Karı veya Zararı hesabına devri
116
692
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI HS.
7.749,00
 
690
DÖNEM KARI VEYA ZARARI HS.
 
7.749,00
117-Dönem net karı veya zararı hesabının Dönem net zararı hesabına devri
117
591
DÖNEM NET ZARARI HS.
7.749,00
 
692
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI HS.
 
7.749,00
 
 
 
 
 

 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats