.
  Genel Muhasebe
 Genel Muhasebe ders içeriğinde ;

-  İşletme ve muhasebe kavramları,
-  Muhasebenin temel kavramları,
-  Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri,
-  Hesabın tanımı, şekli ve işleyiş kuralları,
-  Aktif, pasif ve düzenleyici hesaplar,
-  Yevmiye defterinin tanımı, şekli, işlenmesi ve defteri kebire aktarılması,
-  Bilanço hesapları ve Bilanço düzenleme,
-  Mizanın tanımı şekli ve türleri,
-  Tekdüzen hesap planı,
-  Varlık hesapları ve işleyişi,
-  Kaynak hesapları ve işleyişleri,
-  Gelir ve gider hesapları,
-  Gelir tablosu hesaplarına alınması. 
-  Genel Muhasebe konularına ait testler mevcuttur.

 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats