.
  Amortismanlar 1
 
 
 
Amortismanın Tanımı
Bir varlığın amortismana tabi tutarının yaralı ömür süresine sistematik olarak dağıtılmasına denir.

Amortisman Yöntemleri
Duran varlıkların maliyetlerinin birbirini takip eden yıllara aktarılması için belirli amortisman yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemlerde belli başlı olarak kullanılanlar şunlardır;

1 – Eşit Oranda Amortisman Yöntemi:
Duran varlığını maliyetinin varlığın ömür süresine göre bulunan yüzdenin uygulanması esasına dayanır.Uygulamada basit olması nedeniyle genelde en çok kullanılan amortisman ayırma yöntemidir. (örneğin; yıllık ömür için1/5=0,20)
 
Yıl
Duran Varlığın Değeri
Amortisman Oranı
Amortisman Tutarı
Kalan (Net) Değer
1
5.000
0,20
1.000
4.000
2
5.000
0,20
1.000
3.000
3
5.000
0,20
1.000
2.000
4
5.000
0,20
1.000
1.000
5
5.000
0,20
1.000
   -- ---

2 – Azalan Kalanlar Yöntemi:
Bu yöntemde Duran varlıkların veriminin yıllara göre düşeceği ve bakım ve onarım giderlerinin artacağı, bu nedenle amortismanın azalması ile maliyetinin verimi ile uyumluluk sağlamak ve ilgili dönemlere daha uygun bir biçimde yaymak biçiminde kullanılan bir amortisman ayırma yöntemidir. Bu yöntemde amortisman oranı normal amortisman oranını iki katıdır.
 Yıl
Maliyet – B.Amortisman
Amort.Oranı
Amortisman Tutarı
1
5.000
0,40
2.000
2
5.000-2.000=3.000
0,40
1.200
3
3.000-1.200=1.800
0,40
720
4
1.800- 720 =1.080
0,40
432
5
 1.080 - 432 =  648
0,40
648
 
5.000
Azalan kalanlar amortisman yönteminde dikkat ederseniz kalan amortisman tutarının tamamını son yıl da amortisman olarak ayırmaktadır.                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats