.
  Madenlerde Amortisman
 

 

Madenlerde Amortisman Uygulamaları
Madenlerde özel tükenmeye tabi varlık olduklarından reserve değeri tespit edilerek hesaplanan oranda yıllık amortisman uygulanmakmaktadır.

Örnek :
Maden ocağının tahmini rezervi 100.000 tondur. Bu maden ocağının imtiyaz bedeli ise 70.000 TL dır. Maden ocağından 2010 yılında çıkartılan kömür 3.500 tondur.

                                                    3.500
             Amortisman Oranı=____________________0,05

                                                 70.000 

             Ayrılacak Amortisman Tutarı= 70.000X0,05= 3.500 

272 HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDER.H.
70.000
 
102 BANKALAR H.
 
70.000

 

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ H.
3.500
 
278 BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI H.
 
3.500

Rezerv bittiğinde ise 272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri Hesabı ile 278 Birikmiş Tükenme Payları hesabı karşılıklı olarak kapatılır.

278 BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI H.
70.000
 
272 HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİD.H.
 
70.000

 
 
 
 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats