.
  Test - 2
 
Muhasebenin Temel Kavramları hakkında deneme testi.. Test Programı Örneği

TEST

Doğru sayısı:               Yanlış sayısı:

1. Aşağıdakilerden hangi şıkta muhasebenin temel kavramlarının toplam sayısı verilmiştir?
A)15
B)11
C)9
D)12
2.Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramlarından değildir?
A) Kişilik kavramı
B) Parayla ölçülebilme kavramı
C) Ekonomiklik kavramı
D) Özün önceliği kavramı
3.Muhasebenin işlevi sırasında kaydetme,sınıflandırma ve raporlama gibi işlemleri belli bir grubun çıkarları ve beklentileri doğrultusunda olmayıp tamemen objektif olması; muhasebenin hangi kavramı gereğincedir?
A) İhtiyatlık kavramı
B) Sosyal sorumluluk kavramı
C) Tarafsızlık ve belgeye dayanma kavramı
D) Tutarlılık kavramı
4.Benzer işlem ve olaylarda, mali raporların hazırlanmasında,değerleme ölçülerinin tek düzeliği muhasebenin hangi kavramı gereğincedir?
A) Tutarlık kavramı
B) Tam açıklama kavramı
C) Önemlilik kavramı
D) sosyal sorumluluk kavramı
5.İşletmede gerçekleşen olayların kayda alınmasında ulusal para biriminin kullanılması aşağıdaki kavramlarda hangisine göredir?
A) Dönemsellik kavramı
B) Maliyet esası kavramı
C) Parayla ölçülme kavramı
D) İşletmenin sürekliliği kavramı
6.Zorunlu hallerde işletme politakalarında ve değerleme ölçütlerinde değişikliklerin bilanço dipnotlarında belirtilmesi muhasebenin hangi kavramı gereğidir?
A) Tam açıklama
B) İhtiyalık
C) Sosyal sorumluluk
D) Kişilik
7.Muhasebe kayıt ve işlemlerin sahip ve ortaklarının ömrü ile ilişkilendirilmemesini muhasebenin hangi kavramı gereğincedir?
A) Dönemsellik
B) Tutarlılık kavramı
C) Süreklilik kavramı
D) İhtiyatlık kavramı
8.İşletme faaliyetlerinin belli dönemlere ayrılarak faaliyetlerinin belli dönemler saptanması muhasebenin hangi kavramına göre yapılmıştır?
A) Süreklilik kavramı
B) İhtiyatlık kavramı
C) Önemlilik kavramı
D) Dönemsellik kavramı
9.İşlemlerin muhasebeye alınması, kaydedilmesi ve raporlarınlamsı gibi süreçlerde biçimlerinden çok özlerinin dikkate alınması muhasebenin hangi kavramı gereğidir?
A) Maliyet esası kavramı
B) Kişilik kavramı
C) Özün önceliği kavramı
D) Önemlilik kavramı
10.İşletmenin ileride karşılaşabileceği riskler için temkinli davranması muhasebenin hangi kavramına göredir?
A) Süreklilik kavramı
B) İhtiyatlık kavramı
C) Tutarlılık kavramı
D) Dönemsellik kavramı
 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats