.
  Test - 3
 
Test Programı Örneği

TEST

Doğru sayısı:               Yanlış sayısı:

1. Aşağıdaki hesaptan hangisi hem bilanço ve gelir tablosunda yer alır.?
A) Dönem net karı veya zararı
B) Satılan mallar maliyeti
C) Olağan dışı gelir ve karlar
D) Satışlar
2.Bilançoda aşağıdakilerden hangi yer almaz?
A) Bilanço tarihi
B) İşletmenin ünvanı
C) Gelirler
D) Bilançonun türü
3.Nakit giriş ve çıkışları ile yabancı paraların izlendiği Kasa hesabı Bilançoda hangi hesap grubunda yer alır?
A) Menkul değerler
B) Hazır değerler
C) Maddi Duran varlıklar
D) Mali Duran varlıklar
4.Bilanço kalemlerinde işlemlerden dolayı meydana gelen artış ve azalışlarının kaydedildiği çizelgeye aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hesap
B) Bilanço
C) Gelir Tablosu
D) Mizan
5.Borç kalanı veren ve Varlıklarda meydana gelen değişikliklerin işlendiği hesaplara ne denir?
A) Sonuç hesapları
B) Pasif hesaplar
C) Aktif hesaplar
D) Gider hesapları
6.Hesabın sol tarafına kayıt yapmak aşağıdakilerden hangisi ile nitelendirilir?
A) Hesap kapatma
B) Hesap açma
C) Hesabı alacaklandırmak
D) Hesabı borçlandırmak
7.Muhasebe işlemelerinde kullanılan tüm hesapların sistemli ve gruplandırılmış olarak yer aldığı listeye ne ad verilir?
A) Büyük defter
B) Yevmiye defteri
C) Hesap planı
D) Mizan
8.Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu hesaplarından değildir?
A) Olağan dışı gelir ve karlar
B) Komisyon giderleri
C) Pazarlama satış dağıtım giderleri
D) Gelecek yıllara ait giderler
9.Aşağıdaki hesaplardan hangisi yıl içinde genelde borç tarafı çalışan bir hesaptır?
A) Satışlar
B) Genel giderrer
C) Kira gelirleri
D) Sayım tesellüm fazlası
10.Bilançonun temel denkliğide denilen bilanço eşitliği aşağıdaki hangi madde de doğru olarak verilmiştir.?
A) Varlıklar = Sermaye – Borçlar
B) Varlıklar = Borçlar + Sermaye
C) Varlıklar + Borçlar = Sermaye
D) Sermaye = Aktif - Pasif
 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats