.
  Test -1
 
Test Programı Örneği

TEST

Doğru sayısı:               Yanlış sayısı:

1. İşletmenin belli bir tarihte sahip olduğu alacakları,borçları ve özkaynakları gösteren mali tablo aşağıdakilerden hangisidir.
A)Mizan
B)Gelir Tablosu
C)Defteri Kebir
D)Bilanço
2. İşlemlerin tarih sırasına göre ve maddeler halinde yazıldığı defter aşağıdakilerden hangisidir?
A) Defteri Kebir
B) Yardımcı Defter
C) Yevmiye Defteri
D) Envanter Defteri
3. Yevmiye defterine kaydedilen işlemlerin,Defteri Kebire ve oraradan yardımcı deftere doğru aktarılıp aktarılmadığının kontrolünü sağlayan çizelgeye ne denir?
A) Yardımcı defter
B) Mizan
C) Defteri kebir
D) Bilanço
4.Dönem sonunda aktiflerin pasife alınarak alacaklandırılması, pasiflerin aktife alınarak borçlandırlması işelmlerine ne denir?
A) Hesapların kapatılması
B) Açılış kaydı
C) Hesap açma
D) Muhasebe içi envanter
5.İşletmeye ait borçlar, işletme açısından aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A) Borç Senetleri
B) Duran Varlıklar
C) Yabancı kaynaklar
D) Dönen varlıklar
6.Bir muhasebe dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2 yıl
B) 6 ay
C) 1 ay
D) 1 yıl
7.Bilançoda aşağıdakilerden hangi ana hesaplar bulunamaz?
A) Maliyet Hesapları
B) Öz kaynak hesapları
C) Yabancı kaynaklar
D) Dönen varlıklar
8.İşletmenin sahip olduğu ekonomik değerler aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?
A) Karlar
B) Gelir
C) Varlıklar
D) Öz kaynaklar
9.Mali nitelikte işlem ve olaylara ilişkin verileri toplayan,bunları kurala uygun şekilde kaydeden,sınıflayan ve raporlayarak kişlere sunulmasını sağlayan muhasebe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maliyet muhasebesi
B) Yönetim muhasebesi
C) Finansal muhasebe
D) Genel muhasebe
10.Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel fonksiyonlarından değildir?
A) Kaydetme
B) Hesaplama
C) Raporlama
D) Sınıflandırma
 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats