.
  Test - 4
 
Test Programı Örneği

TEST

Doğru sayısı:               Yanlış sayısı:

1. Aşağıdakilerden hangisi şahıs şirketidir?
A) Kooperatif
B) Anonim
C) Komandit
D) Limited
2. Aşağıdaki şirketlerden hangisinin kuruluşu şekle bağlı değildir?
A) Anonim
B) Kollektif
C) Komantid
D) Adi şirket
3.Bir ticari işletmeyi,bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan ve şirket alacaklarına karşı ortaklardan bir veya bir kaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış, diğer ortak veya ortakların sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlanmış olan şirket aşağıdakilerden hangisidir.?
A) Kollektif
B) Komandit
C) Limited
D) Anonim
4.Aşağıdakilreden hangisi komandit şirketin özelliklerinden değildir?
A) Tüzel kişiler komandite ortak olabilir
B) Komanditer ortağın sorumluluğu sermaye payı ile sınırlıdır
C) Komanditer ortak kişisel emeğinin ve ticari itibarını sermaye olarak koyamaz
D) Tüzel kişi olarak vergiye tabi değildir
5. Bir komandit şirkette sorumluluğu sınırlı olan ortağa ne ad verilir?
A) Komanditer
B) Komandite
C) Hisseli Komandite
D) Ortak
6. Aşağıdakilerden hangisi Limited şirketin özelliklerinden birisi değildir?
A) En az 2 en fazla 50 ortaklı olurlar
B) Hisse senedi çıkaramazlar
C) Tüzel kişiler ortak olabilir
D) Ortakların sorumluluğu koydukları sermaye ile sınırlı değildir.
7.Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketidir?
A) Kooperatif
B) Kollektif
C) Sermayesi Paylara Bölünmüş komandit şirket
D) Adi şirket
8.Limited şirketin kuruluş sermayesi en az kaç TL.dır?
A) 2.000
B) 20.000
C) 50.000
D) 5.000
9. Bir anonim şirketin kuruluş sermayesi en az kaç YTL olmalıdır?
A) 5.000
B) 50.000
C) 20.000
D) 30.000
10. Anonim Şirkette ortakların sorumluluğu nasıldır?
A) Koydukları sermaye kadar
B) Sınırsız
C) Tüm mal varlığı ile
D) Sınırsız zincirleme
 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats