.
  Şirketler Muh.Test-1
 

TEST-1

Doğru sayısı:               Yanlış sayısı:

1. Kişilerin sermaye, emek ve bilgilerini kâr amacıyla bir araya getirerek oluşturdukları ekonomik ve teknik kuruluşlara ............. denir.Aşağıdaki şıklardan hangisi tanımı yapılmıştır?
A) İşletme
B) Şirket
C) Holding
D) Dernek
2 Aşağıdakilerden hangisi ticaret şirket sınıflandırılmasında yer almaz?
A) Anonim Şirketler
B) Limited Şirket
C) Sermayesi Paylara Bölünmüş Komantid şirket
D) Kooperatif
3.Aşağıdakilerden hangisi şahıs şirketlerinin özelliklerinden değildir?
A) Ortakları gerçek kişilerdir
B) Tüzel kişilerde ortak olabilir
C) Şirket sözleşmeleri ancak ortakların oybirliğiyle değişebilir
D) Şirket vergi mükellefi değildir. Şirketin ortakları gelir vergisi mükellefidir
4.Aşağıdakilerden hangisi şahıs şirketlerinin özellikleri arasında yer almaz?
A) Kişisel emek ve ticari itibar sermaye olarak konulamaz
B) Ticaret unvanında ortaklardan en az birinin adının yer alması zorunludur
C) Sermaye paylara bölünmemiştir
D) T.T.K. hükümlerine göre yedek akçe ayırmak zorunda değillerdir
5. Aşağıdakilerden hangisi şahıs şirketlerinin özellikleri arasında yer alır?
A) Kişisel emek ve ticari itibar sermaye olarak konulamaz
B) Her türlü iktisadi amaç ve konu için kurulabilir
C) Ticaret unvanında ortaklardan birinin adının yer alması zorunlu değildir
D) Yalnız tescil ve ilanla kurulurlar
6. Aşağıdakilerden hangisi şahıs şirketlerinin özellikleri arasında yer alır?
A) Oy hakkı, ortağın şirketteki sermaye payı ile orantılıdır
B) Şirket sözleşmesi oy çokluğu ile değiştirilebilir
C) Kişisel emek ve ticari itibar sermaye olarak konulabilir (Komanditer ortak dışında)
D) Ortakları gerçek ve tüzel kişi olabilirler
7. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye şirketlerinin özellikleri arasında yer almaz?
A)Yalnız tescil ve ilanla kurulurlar
B) Oy hakkı, ortağın şirketteki sermaye payı ile orantılıdır
C) T.T.K. hükümleri uyarınca yedek akçe ayırmak zorundadırlar (Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket dışında)
D) Ortakların sorumluluğu sadece şirkete koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlandırılmıştır
8. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye şirketlerinin özellikleri arasında yer almaz?
A) Yönetim temsil ve denetim yetkilileri şirketin belirli organlarına aittir
B) Kişisel emek ve ticari itibar sermaye olarak konulamaz
C) Ortakları sınırsız sorumlu olup şirketin borçlarından dolayı tüm varlıklarıyla sorumludurlar
D) Sermaye paylara bölünmüştür
9.Aşağıdakilerden hangisi Sermaye şirketlerinin özellikleri arasında yer alır?
A) Ortakları gerçek kişilerdir
B) Şirket kurumlar vergisi mükellefidir
C) Şirket sözleşmeleri ancak ortakların oybirliğiyle değişebilir
D) Her ortağın eşit oy hakkı vardır
10. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye şirketlerinin özellikleri arasında yer alır?
A) T.T.K. hükümlerine göre yedek akçe ayırmak zorunda değillerdir
B) Her ortağın yönetim temsil ve denetim hakkı vardır
C) Ortakları gerçek kişilerdir
D) Oy hakkı, ortağın şirketteki sermaye payı ile orantılıdır
 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats