.
  Şirketler Muh.-7
 

 

Şirketler Muhasebesinin bu bölümünde Limited şirket hakkında bilgi, kuruluş işlem ve süreçleri,  kuruluş işlemlerine ait uygulama örneğini bulabilirsiniz.
 
 
LİMİTED ŞİRKETLER

İki veya daha fazla gerçek ve tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup, ortakların sorumluluğu koymayı taahhüt ettikleri sermayeyle sınırlı ve esas sermayesi belirli olan şirkete denir.


Kuruluş Süreci ve işlemleri:

Limited Şirketin en az sermayesi 5.000. TL. olmak üzere şirketin amaç ve konusuyla uygun olması gerekir.Ortakların koyacakları sermaye payları birbirinden farklı olabilir, ancak ortakların koyacakları sermaye en az 250. TL. ve bunun katları olması gerekir.Ortakların sayısı ikiden az elliden fazla olamaz. Bu ortaklar gerçek yada tüzel kişi olabilirler. Ortakların sorumluluğu sadece sermaye taahhüdüyle sınırlıdır. Bankacılık ve sigortacılık dışında her türlü ticari faaliyette bulunabilirler.
Limited Şirketler sermaye şirketi olmakla birlikte sermaye şirketi grubunda yer alan A.Ş. ‘ lerle bazı farklılıklar gösterir.Bunlar;

- Limited Şirketin , sermaye payının devri A.Ş. ‘lere göre güçtür,
- Limited Şirketler sermaye payı karşılığı olarak hisse senedi çıkaramazlar,
- Ortak sayısının elli ile sınırlandırılmış olması ve hisse senedi çıkaramamaları nedeniyle halka açılamazlar,
- Uzun vadeli borçlanmak amacıyla tahvil çıkaramazlar,
- Limited Şirketlerde ortakların şirketi bizzat yönetmek ve temsil etmek hak ve yetkileri vardır,
- A. Ş. ‘lerde bankacılık ve sigortacılık yapabilir ama Limited Şirket bu alanda faaliyet gösteremez. 

Limited Şirket Sözleşmenin yazılı olması ve bütün kurucuların imzalarının noterce onaylanması şarttır. Sözleşmede en az aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur ;
-Şirketin ticaret unvanı ve merkezi ,
-Şirketin konusu ,
-Kurucu ortakların taahhüt ettiği sermaye miktarı , ayni sermaye varsa buna ilişkin bilgiler ,
-Şirketin süresi ,

Limited Şirketin kuruluşunun ticaret sicili gazetesinde ilan edilmesinden sonra bir ay içinde şirket adına;

- Vergi Dairesi’ ne,
- SSK ‘ ya,
- Bölge Çalışma Müdürlüğüne,
Şirketin faaliyete geçtiğini bildirir.

Limited Şirketin bilanço esasına göre tutacağı defterler şunlardır:
- Günlük Kasa defteri,
- Yevmiye defteri,
- Defter-i Kebir,
- Envanter ve bilanço defteri,
- Kambio senetleri defteridir.

Kuruluş İşlemleri:
Limited şirketler muhasebe kayıtları kollektif şirketlerde olduğu gibidir.

ÖRNEK :Ali Ak , Mehmet ÖZ ve Hasan Çetin bir araya gelerek 50.000. TL. sermayeli Arslan Ltd. Şti. ‘ni kurmuşlardır. Ortakların sermaye payları şöyledir;

Ortak Ali Ak   20.000.-
Ortak Mehmet Öz 15.000.-
Ortak Hasan Çetin 15.000.-

Ortaklar şirket sözleşmesine göre sermaye taahhütlerini şu şekilde yerine getireceklerdir.


Ortak Ali Ak 10.000. Nakit, 4.000.Demirbaş
Mehmet Öz 13.000. Nakit, 2.000. Bilgisayar ve Tesis ve Makine
Ortak Hasan Çetin 15.000.Taşıt

Ortaklar nakit sermaye taahhütlerinin tamamını bankaya yatırmışlardır. Şirketin kuruluşu sırasında ortaklar tarafından yapılan 600.TL tescil ve ilan gideri 48.TL K.D.V. gideri ortak Ali Ak tarafından şirket adına ödenmiştir. İlgili yevmiye kayıtlarını ve açılış bilançosunu bu bilgilere göre düzenleyelim.

Ortakların sermaye taahhüd kayıtları;

501
ÖDENMEMİŞ SERMAYE
50.000
 
500
SERMAYE
 
50.000

Ortak Ali Ak ın sermaye taahhüdünü yerine getirmesi kaydı;

102
BANKALAR HS.
16.000
 
255
DEMİRBAŞLAR HS.
4.000
 
501
ÖDENMEMİŞ SERMAYE
 
20.000

Ortak Mehmet Öz ün sermaye taahhüdünü yerine getirmesi kaydı;

102
BANKALAR HS.
13.000
 
253
TESİS MAKİNE VE CİHZ.
2.000
 
501
ÖDENMEMİŞ SERMAYE
 
15.000

Ortak Hasan Çetin in taahhüdünü yerine getirmesi kaydı;

254
TAŞITLAR HS.
15.000
 
501
ÖDENMEMİŞ SERMAYE
 
15.000

Kuruluş ve örgütlenme gideri olarak 600 TL ve 48 TL KDV ödeyen ortak Ali Ak ın hesabına borçlandırma kaydı;

262
KURULUŞ VE ÖRG.GD.
600
 
191
İND.KDV
48
 
331
ORTAKLARA BORÇLAR
 
648

Kurulan Limited Şirketin Kuruluş Bilançosuda şu şeklide oluşmuştur.

.......................... LİMİTED ŞİRKETİ ..../..../20..... TARİHLİ
 
 
 
BORÇ
KURULUŞ BİLANÇOSU
ALACAK
BANKALAR HESABI
29.000
SERMAYE HESABI
50.000
İND.KDV
48
ORTAKLARA BORÇLAR HS.
648
TESİS MAK.VE CİHZ.
2.000
 
 
TAŞITLAR HESABI
15.000
 
 
DEMİRBAŞLAR HESABI
4.000
 
 
KURUŞU VE ÖRG.GİD.
600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEL TOPLAM
50.648
GENEL TOPLAM
50.648
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats