.
  Şirketler Muh.Test-2
 

TEST-2

Doğru sayısı:               Yanlış sayısı:

1. Aşağıdakilerden hangisi kollektif şirketlerde sermaye artımı çeşitlerinden biri değildir?
A) Kar yedeklerinin sermayeye eklenmesi
B) Şirket ortaklarının kar paylarını sermayeye eklemesi
C) Zararın sermayeden karşılanması
D) Şirkete yeni ortak veya ortaklar alınması
2 Aşağıdakilerden hangisi kollektif şirketin sermaye azaltılma çeşitlerinden biri değildir
A) Ortak veya ortakların şirketten ayrılması
B) Şirket zararının sermayeden karşılanması
C) Sermayenin şirketin işlem hacmi için fazla olması
D) Başka bir şirketle birleşme
3.Aşağıdakilerden hangisi kollektif şirketlerde sermaye taahhüdünde kullanılan hesaplardır?
A) 500 Sermaye Borç – 331 Ortaklara Borçlar hesabı Alacak
B) 500 Sermaye hesabı Borç – 501 Ödenmemiş sermaye Alacak
C) 501 Ödenmemiş Sermaye hesabı Borç – 500 Sermaye hesabı Alacak
D) 100 Kasa hesabı Borç – 501 Ödenmemiş Sermaye hesabı Alacak
4.Aşağıdakilerden hangisi kollektif şirketlerde sermaye taahhüdünün yerine getirilmesi kaydına ait olabilir?
A) 501 Ödenmemiş Sermaye Borç – 500 Sermaye hesabı Alacak
B) 254 Taşıtlar hesabı Borç – 501 Ödenmemiş Sermaye hesabı Alacak
C) 500 Sermaye Hesabı Borç – 131 Ortaklardan Alacaklar hesabı Alacak
D) 501 Ödenmemiş Sermaye hesabı Borç – 331 Ortaklara Borçlar hesabı Alacak
5. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye artırımı sırasında yapılacak muhasebe kayıtlarından biri dir?
A) 500 sermaye Borç – 331 Ortaklara Borçlar hesabı Alacak
B) 100 Kasa hesabı Borç – 131 Ortaklardan Alacaklar hesabı Alacak
C) 500 Sermaye Hesabı Borç – 501 Ödenmemiş Sermaye hesabı Alacak
D) 501 Ödenmemiş Sermaye Hesabı Borç – 500 Sermaye hesabı Alacak
6. Aşağıdakilerden hangisi kollektif şirketlerde sermaye azaltılmasına örnek muhasebe kaydı olabilir?
A) 500 Sermaye Hesabı Borç – 331 Ortaklara Borçlar hesabı Alacak
B) 131 Ortaklardan Alacaklar Borç – 501 Ödenmemiş Sermaye hesabı Alacak
C) 100 Kasa hesabı Borç – 501 Ödenmemiş Sermaye hesabı Alacak
D) 501 Ödenmemiş Sermaye Hesabı Borç – 500 Sermaye hesabı Alacak
7. Aşağıdakilerden hangisi zararın sermaye azaltılması şeklinde kullanılmasına uygun muhasebe kaydıdır?
A) 331 Ortaklara Borçlar hesabı Borç – 580 Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı Alacak
B) 131 Ortaklardan Alacaklar hesabı Borç – 580 Geçmiş Yıllar Zararları hesabı Alacak
C) 570 Geçmiş Yıllar Karları hesabı Borç – 331 Ortaklara Borçlar hesabı Alacak
D) 100 Kasa Hesabı Borç – 501 Ödenmemiş Sermaye hesabı Alacak
8. Aşağıdakilerden hangisi ortaklara kar payı dağıtımında yapılacak ilk muhasebe kaydıdır?
A) 570 Geçmiş Yıllar Karları hesabı Borç – 331 Ortaklara Borçlar Hesabı Alacak
B) 131 Ortaklardan Alacaklar hesabı Borç – 570 Geçmiş Yıllar Karları hesabı Alacak
C) 331 Ortaklara Borçlar hesabı Borç – 100 Kasa Hesabı Alacak
D) 100 Kasa hesabı Borç – 131 Ortaklaradan Alacaklar hesabı Alacak
9.Aşağıdakilerden hangisi kollektif şirketin tasfiye sebeplerinden biri değildir?
A) Şirketin amacına ulaşması
B) Şirketin iflası
C) Ortaklardan birinin iflası veya ölmesi
D) Ortakların oyçokluğu ile kararı
10. Aşağıdakilerden hangisi kollektif şirketin tasfiye sebeplerindendir?
A) Şirkete yeni ortak veya ortaklar alınması
B) Ortakların oyçokluğu ile kararı
C) Ortakların oybirliği ile kararı
D) Ortak sayısının 2 ye düşmesi
 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats