.
  Şirketler Muh.-8
 

 

Şirketler Muhasebesinin bu bölümünde limited şirketlerde sermaye artırımı ve sermaye azaltılması işlemleri, limited şirketlerde kar dağıtımıve muhasebe işlemleri hakkında bilgi bulabilirisiniz.
 
Sermayenin Arttırılması ve Azaltılması

Sermayenin Arttırılması
-
Ortaklar sermaye paylarını arttırabilirler,
- Şirket yedek akçelerini sermayeye ekleyebilir,
- Şirkete yeni ortaklar alınabilir,
- Kar ortaklara dağıtılmayarak sermayeye eklenebilir,
- Başka bir sermaye şirketi ile birleşerek sermayesini arttırabilir.
Sermaye arttırmaya ilişkin kararın ortakların genel kurul toplantısında alınması gerekir.Limited şirketlerde de sermaye artırımı Kollektif Şirketlerde muhasebe kayıtlarının yapıldığı şekilde olmaktadır.

Sermaye Azaltılması
-Sermayenin iş hacmine göre fazla olması,
-Ortaklardan birinin ayrılması veya çıkarılması,
-Büyük tutarda zarar meydana gelmesi,nedenlerine bağlı olarak sermaye azaltılabilir.
Ortaklar genel kurulunca alınan kararla bu uygulamalar yapılır. Değişiklik ticaret sicili gazetesinde ilan edilir.Limited Şirketlerde sermaye artırımda olduğu gibi sermaye azaltılmasında da kollektif şirketlerde olduğu gibi muhasebe kayıtları yapılmaktadır.

Limited şirketlerde Kar Dağıtımı ve Muhasebe Kayıtları

Limited Şirketlerde TTK’na göre sermaye şirketi kurumlar vergisi kanuna göre kurumlar vergisi mükellefidir. Limited. Şirket kar dağıtımına ilişkin işlemler A.Ş.’ler deki gibidir. Kar dağıtımı sözleşmede aksine bir hüküm yoksa sermaye paylarıyla orantılı dağıtılır.

Ltd. Şti.’nin Kar Dağıtımı; Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Fon kanunları ana sözleşmede bulunan ilgili hükümler dikkate alınarak yapılır.

Örnek: Çetin LTD. ŞTİ. 2006 yılında 40.000. TL kar elde etmiştir. Kanunen kabul edilemeyen giderler 4.000. TL’dir. Ortaklar genel kurulu, şirket sözleşmesi ve ilgili kanunlara göre vergi ve fon payını hesapladıktan sonra % 5 yedek akçe şirket sermayesinin% 1’i oranında olağanüstü yedek ayrıldıktan sonra kalan kar ortaklara dağıtılacaktır. İlgili hesaplamaları ve yevmiye kayıtlarını yapınız. Sermaye 80.000. TL’dir.

KAR DAĞITIM TABLOSU
Dönem Karı 40.000.-
Kanunen Kabul Edilmeyen Gid. 4.000.
İstisnalar ve İnd. Önceki Kar 44.000.
Vergiden Muaf İstisnalar ve İndirimler
Kurumlar Vergisi 44.000.
Ödenecek Vergi ve Yükümlükler 9.680-
-Kurumlar Vergisi 44.000. x % 20 = 8.800
-Fon Payı 8.800 x % 10 = 880
9.680
NET KAR 30.320-
YEDEK AKÇELER
Yasal Yedekler 30.320 x0,05 = 1.516
Olağanüstü Yedekler 80.000.x 0.01 = 800

2.316.- 28.004
Ortak A: 14.002
Ortak B: 14.002

Ödenmesi gereken tutarın ilgili hesaba devri;691
ÖDEN.VER.VE DĞ.Y.Y.
9.680
 
370
DÖNEM K.VER.VE D.Y.Y.
 
9.680


Dönem karının dağıtılması;
690
DÖNEM K/Z HS.
40.000
 
691
ÖDEN.VER.VE DĞ.Y.Y.
 
9.680
692
DÖNEM NET K/Z
 
30.320

Gelir tablosu hesabının Bilanço hesabına devri;
692
DÖNEM NET K/Z
30.320
 
590
DÖNEM NET KARI HS.
 
30.320

Dönem Karının ilgili hesaba devri ;
590
DÖNEM NET KARI HS.
30.320
 
570
GEÇM.YILL.KARI HS.
 
30.320

2006 yılı karının Ortaklara dağıtıması kaydı ;

570
GEÇM.YILL.KARI HS.
30.320
 
540
YASAL YEDEKLER HS.
 
1.516
542
OLAĞ.ÜSTÜ YEDEK.HS.
 
800
331
ORTAKLARA BORÇ.HS.
 
28.004


Ödenmesi gereken verginin ilgili hesaba devri ;

370
DÖNEM K.V.D.Y.Y.K.
9.680
 
360
ÖDEN.VER.VE FONL.
 
9.680


Şeklinde Çetin Ltd.Şti'nin 2006 yılı karından doğan vergi ve yasal yedekler hesaplanması ve kalan karı ortaklara dağıtılması işlemine bir örnek yapmış bulunmaktayız.
 
 
 
 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats