.
  Dış Tic.İşl.-3
 

 

KAMBİYO DOSYASI KAPATMA SÜRELERİ
- Mal Mukabili ödemede dosyada kapama süresi yoktur,
- Vesaik mukabili ödemede transfere mütakip,
- Akreditifli ödemede ödemeye mütakip,
- Kabul Kredili ödemede , vadesinde yapalılan ödemeye müteakip, peşin ödemede ödemeye müteakip , 180 GÜN içinde Kambiyo Dosyası Kapatılır
    
180 günlük kapama süresi;
- akreditifli ödemede muhabir hesaplarının borçlandırıldığı tarihten itibaren başlar    
- Diğer ödeme şekillerinde ödemeye müteakip başlar.
- Kısım Kısım ödemede son ödemeden sonra başlar.
 
DIŞ TİCARETE İHRACAT İŞLEMLERİ
İhracat işlemleri 16 Nisan 2002 tarih ve 2002/YB-40 sayılı numaralı Genelge’de yayınlanan Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatının ihracata ilişkin hükümlerinin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller hakkındaki TC Merkez Bankası Anonim Şirketi İdare Merkezi’nin değişir sayfalı talimat çerçevesinde yürütülmektedir
HM         :Hazine Müsteşarlığı
TCMB    :Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
TPKK     :Türk Parasının Kıymetini Koruma
TPTB     Türk Parası Transfer Belgesi
TL           :Türk Lirası
İhracat bedelleri, talimat çerçevesinde ihracatçı ile ithalatçı arasındaki sözleşmeye ve uluslararası kurallar ile bankacılık teamüllerine göre konvertibl döviz
- ABD doları,
- Avusturalya doları,
- Danimarka kronu,
- Euro,
- İngiliz sterlini,
- İsveç kronu,
- İsviçre frangı,
- Japon yeni,
- Kanada doları,
- Kuveyt dinarı,
- Norveç kronu,
- Suudi Arabistan riyali
- veya TL olarak tahsil edilir.
 
İHRACAT
İhracatı serbest bir malın yurtdışına satılması ve bedelinin yurtiçine getirilmesi ve Türk Lirasına çevrilmesi işemine denir.
İhracat konusu olan her mal ya da değer aynı zamanda milli servettir. Bu yüzden mutlaka malın ya bedeli ya malın kendisi ya da eşdeğer bir karşılık yurda getirilmelidir. Ya da varsa mücbir sebepler belgelendirilmelidir.
İhracatçı Olma Şartları
1. Tacirlik Sıfatının Kazanılması ( Oda ve Vergi Dairesine Kayıt )
2. Vergi Dairesinden Mükellef Yazısının Alınması
3. İlgili İhracatçı Birliğine Üye Olunması
4. İhracatın Yapılacağı Gümrüğe Şirket Belgelerinin Verilmesi
                                                                                                                                                                                                                                             İhracatçı Birliğine Üyelik Yıllık Olarak Yenilenmektedir. Aynı zamanda her ihracat işleminde ihracatçı birliğine nispî aidat yatırılmaktadır.
Müşteri ; fuarlara katılım, mümessil kanalı ile, web sayfası / internet kanalı ile bulunabilir
 
İHRACATIN TARAFLARI
1. İhracatçı ( Exporter)
2. Aracı Banka (Advising Bank): İhracatçının getirdiği dövizleri TL’ye çevirip Döviz Alım Belgesi (DAB) düzenleyen ihracatçının bankasıdır. İhracat bedellerinin tahsilinden ihracatçı sorumludur.
3. İthalatçı (Importer)
4. Muhabir Banka (Corresponding bank): İthalatçının dövizlerini transfer eden ve gerekli belgeleri (Döviz Satım Belgesi ya da dekont ) düzenleyen bankadır.
 
İHRACATTAKİ BAŞLICA RİSKLER
1. ALICI RİSKİ: Mal bedelini kasıtlı olarak ödemez, ödeme güçlüğüne düşebilir, iflas edebilir, faaliyetine son verilebilir, siparişi üretimden sonra iptal edebilir. İthalatçı malları kendi gümrüğünden çekmeyebilir.
2. ÜLKE RİSKİ: Alıcının bulunduğu ülkenin istikrarsız bir bölgede bulunması, kanun ve kararların değişebilmesi, iç karışıklık çıkması, sivil ayaklanmalar, etrafındaki ülkelerde savaş çıkması, abluka altına alınması.
3. TAŞIMA RİSKİ: Malların taşıma esnasında kaza ya da çalınması ile zarar görmesi ya da yok olması riskidir.
4. KUR RİSKİ: Vadeli satışlarda dövizlerin geleceği tarihteki kurların tahmin edilememesi ya da dalgalı kur ortamında yüksek kurlardan verilen fiyatların kurların düşmesi ile ihracatçıya zarar vermesidir.
5. BANKA RİSKİ:Yurtdışından gelen dövizleri zamanında haber vermemesi, ihracat belgelerinin dikkatli incelememesi ya da kaybedilmesi, karşı bankanın ihracat dökümanlarını mal bedelinin tahsil etmeden salıvermesidir.
6. KREDİ RİSKİ: Kredi sağlayamama riskidir.
Üretime Başlamadan Önce Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
- Ürünleri ihracata hazırlama
- İşletmenin ihracata hazırlanması
- Aracı banka seçimi
- Gümrük Müşavirinin seçimi
- Hedef pazara yönelik dağıtım kanalının seçimi
- Risk ve Teşviklerin analiz edilmesi
Sıcak Satış Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Kalite, fiyat, ödeme, termin, sertifikalar konu başlıklarından her biri satışı etkiler. Görüşme sonrasında bu maddeleri içeren bir sözleşme ya da en azından teyit metni imzalanmalıdır.
- Kalite
- Fiyat
- Ödeme
- Termin
- Sertifikalar
Sayılan bu konu başlıklarından her biri satışı etkiler. Görüşme Sonrasında Bu Maddeleri İçeren Bir Sözleşme Ya da En Azından Teyit Metni İmzalanmalıdır.
 
İHRAÇ EDİLECEK MALIN ;
- Fiyatı
- Markası
- Farklı özelliği
- Kalitesi
- Toplam tutarı ve miktarı
- Paketleme – Etiketleme
- Koli üzerindeki işaretler
 
İHRACATTA RİSKLERİ ORTADAN KALDIRMA YÖNTEMLERİ
- İyi bir anlaşma yapilmalidir
Alıcının vermiş olduğu siparişi mutlaka yazılı olarak almak, gerekirse kontrat yapmak, peşin ödemeli çalışmak ya da avans almak, akreditifli ödeme ile çalışmak, eximbank ihracat sigortası yaptırmak, alıcı hakkında bankalar kanalı ile araştırma yaptırmak ( ranseyman ) ya da banka teminatı almak alıcı riskini azaltabilir.
- İhracat kredi sigortası
Ülke riskini azaltmak için ihracat sigortası yaptırmak bu riski azaltabilir.
 * Taşıma Sigortası
      Malların yolda zarar görmesini önlemek için
 * Forward işlemi
Vadeli alacaklarda kur riski bankalar ile yapılacak vadeli döviz alım satım sözleşmesi ile giderilebilir. Bankalar ile yapılacak bir sözleşme ile ileri tarihteki kur sabitlenebilir.
 
İhracat İşlem Sıralaması
1. İhracatçı Sıfatının Kazanılması
2. Alıcının Bulunması
3. Proforma Faturanın Hazırlanması
4. Anlaşmanın Yapılması ya da Teyit Metninin İmzalanması
5. Ödeme Şekli Akreditif İse Akreditifin Gelmesi ya da Peşin İse İhracat Bedelinin Gelmesi
6. Malların Hazırlanması
7.Belgelerin Hazırlanması ve Gümrük Müşavirine Talimatların Verilmesi
8. Malların Nakliyeciye Teslimi
9. İhracatçı Birliği Onayı
10.Gümrük İşlemlerinin Yapılması
11. Dövizin Ülkeye Getirilmesi
12.Taahhütlerin Kapatılması / Varsa KDV İadesinin Alınması
 
İhracatın Şartları
1. İhracat mevzuatına uygun işlem yapılmalıdır
- İhracatı serbest bir malın ihracata konu olması,
- Gerekli belgelerin ilgili yerlerden onaylı olarak hazırlanması,
2. Gümrük Mevzuatına uygun işlem yapılmalıdır
- Mallar ve belgeler gümrüğe arz edilmeli
3. Kambiyo mevzuatına uygun işlem yapılmalıdır
- Bedelin banka aracılığı ile ya da elden getirilmesi,
- Banka ihracat bedeli olarak bozdurulması ve TL alınması,
- Mal bedelleri 180 gün içerisinde yurtiçine getirilmeli ve TL’ye çevrilmelidir.
Gümrükten çıkan mallar aynı zamanda sınırdan çıkarak yurdu terk etmelidir. Ancak sınır kapısından gelen yazılı teyit sonrasında gümrük işlemleri bitmiş olur. Banka kanalı ile havale olarak (döviz) gelebileceği gibi gümrükten beyan edilmek sureti ile ( efektif ) gelebilir. Özel fatura ile yapılan ihracatlar hariç yurtdışından gümrük kanalı ile getirilen tüm ihracat bedelleri gümrükte beyan edilmelidir.
 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats