.
  Dönem Sonu Muh.-6
 

 

Dönem Sonu Muhasebe dersinin bu bölümünde Giderlere ait dönem sonu işlemlerinde 7/A ve 7/B olarak işleyiş açıklamalarına ait bilgileri bu bölümde bulabilirsiniz.

GİDERLER 
Giderler hasılat sağlama amacı için yapılan aktif tükenmeleridir. Giderler işletmelerin öz sermayelerinde azalışa yol açarlar.Giderler işletmenin büyüklüğüne ve faaliyet konusuna göre eşitlik gösterirler. 

- Faaliyet Giderleri
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri
Genel Yönetim Giderleri
- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider Ve Zararlar
Kambiyo Zararları
Reeskont Faiz Giderleri
Komisyon Giderleri
Karşılık Giderleri
Diğer Olağan Gider Ve Zararlar
Menkul Kıymet Satış Zararları
- Finansman Giderleri
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri
Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri
- Olağandışı Gider Ve Zararlar 

Şeklinde Gruplandırılmaktadır.

7/A SEÇENEĞİ
7/A Seçeneğinde giderler defteri kebirde fonksiyon esnasına göre bölümlenirken, çeşit esnasına göre bölümlenme yardımcı defterde yapılmaktadır. Bu hesaplarda toplanan giderler ‘‘yansıtma hesapları’’ aracılığıyla 6. guruptaki gelir tablosu hesaplarına aktarılmaktadır.      
Fonksiyon esasına göre bölümleme aşağıdaki gibidir.                
71. DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
72. DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
      720. Direkt işçilik giderleri         
      721. Direkt işçilik giderleri yansıtma
73. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
      730.Genel üretim giderleri
      731.Genel üretim giderleri yansıtma
74. HİZMET ÜRETİM MALİYETLERİ
75. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
      750.Araştırma ve Geliştirme Giderleri
      751.Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma
76. PAZARLAMA SATIŞ VE EGİTİM GİDERLERİ
      760. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Yansıtma
      761. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Yansıtma
77. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
      770. Genel Yönetim Giderleri
      771. Genel Yönetim Giderleri Yansıtma
78. FİNANSMAN GİDERLERİ
      780. Finansman Giderleri
      781. Finansman Giderleri Yansıtma

7/B SEÇENEĞİ
 
7/b seçeneğinde giderler büyük defterde çeşit esnasına göre izlenmektedir. Daha sonra bu hesaplarda biriken giderler, maliyet çıkartma dönemlerinde düzenlenen gider ve dağıtım tabloları aracılığıyla fonksiyonlarına dönüştürülür. Ve ‘798 gider çeşit yansıtma hesabı ile gelir tablosu hesaplarına yansıtılır. 
Bu seçeneği uygulayan işletmeler 79 gruptaki hesapları kullanırlar:

79. GİDER ÇEŞİTLERİ
      790. İlk Madde Ve Malzeme Giderleri
       791. İşçi Ücret Ve Giderleri
       792. Memur Ücret Ve Giderleri
       793. Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizmetler
       794. Çeşitli Giderler
       795. Vergi Resim Ve Harçlar
       796. Amortisman Ve Tükenme Payları
       797. Finansman Giderleri
       798. Gider Çeşitleri Yansıtma 

GİDERLERİN İLGİLİ OLDUĞU KARI DÖNEM SONUÇLARINA KAYDI 
Giderler ait oldukları yılın giderlerinden düşülebilir. Geçmiş veya gelecek yıllara ait olup, cari yılda ödemeleri yapılan giderler ancak ait oldukları yılın giderleri içinde yer alacak şekilde kayda alınır.  

GİDER HESAPLARININ KAPATILMASI
  
Gider hesaplarına ilişkin envanter kayıtları tamamlandıktan sonra sıra bunların kapatılmasına gelir. Gider hesapları borç yanlı çalışan ve borç kalanı veren hesaplar olduğundan alacaklandırılarak 690. dönem karı veya zararı hesabına devredilirler. Bu işlemde tek düzen hesap planında 6. gruptaki hesapların tamamı dönem kar veya zararı hesabına devredilecektir.  
Vergi karının sonradan ticari kar esas alınarak hesaplanacağını kabul edersek, kanunen kabul edilmeyen giderler, nazım hesaplarda izlendiğinde zaten kar zarara dahil edilmiş olacaktır. Eğer ayrı olarak kanunen kabul edilmeyen giderler hesabında izleniyorsa, bu hesabında diğer gider ve zarar hesaplarıyla birlikte dönem kar veya zararı hesabına devredilmesi gerekir.  
      
Gider hesaplarının kar dönem kar veya zararı hesabına devri şöyle olacaktır.
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
*****
 
610 SATIŞTAN İADELER HS
 
***
611 SATIŞ İSKONTOLARI HS
 
***
621 SAT.TİCARİ MALLA MALY
 
***
630 ARAŞ.GELİŞTİRME.GİD.
 
***
631 PAZ.SATIŞ.DAĞITIM.GİD.
 
***
632 GENEL.YÖNETİM.GİD.H.
 
***
654 KARŞILIK.GİDERLERİ H.
 
***
657 REES.FAİZ GİDERLER.H.
 
***
659 DİĞER.OLA.GİD.VE ZAR.
 
***
660 KISA VADELİ.BORÇ.GİD.
 
***
661 UZUN VADELİ.BORÇ.GİD.
 
***
689 DİĞER.OL.DIŞI GİD.VE ZR
 
***
 

 
 
 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats