.
  Dönem Sonu Muh.-Test-1
 

TEST

Doğru sayısı:               Yanlış sayısı:

1. ........... saymak, ölçmek, tartmak ve değerlendirmek suretiyle, bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları tesbit etmektir.Boşluğa aşağıdaki terimlerden hangisi uygundur?
A) Envanter
B) Mizan
C) Dönem Sonu Bilançosu
D) Gelir Tablosu
2. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinden "................” kavramı göre işletme faaliyetleri belirli dönemler itibariyle kontrol edilir ve işletmelerin faaliyetleri sonunda sağladığı kar veya zarar bu dönemler itibariyle hesaplanır.Boşluğa aşağıdaki terimlerden hangisi uygundur?
A) Tam Açıklama Kavramı
B) İhtiyatlık Kavramı
C) Dönemsellik Kavramı
D) Özün Önceliği Kavramı
3. Envanter çıkarmanın iktisadi kıymetlerin tesbiti ve değerlendirilmesi aşamasına ne denir?
A) Muhasebe İçi Envanter
B) Envanter
C) Başlangıç Envanteri
D) Muhasebe Dışı Envanter
4. Tesbit ve değerleme işleminden sonra bulunan sonuçlarının muhasebe kayıtları ile karşılaştırılarak hesapların gerçek durumu ifade eder duruma getirilmesi işlemi ne denir?
A) Muhasebe İçi Envanter
B) Muhasebe Dışı Envanter
C) Kuruluş Envanteri
D) Devir Envanteri
5. İşletmenin kuruluş işleminde çıkartılan envanter aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muhasebe İçi Envanter
B) Muhasebe Dışı Envanter
C) Devir Envanteri
D) Açılış Envanteri
6. Faaliyet dönemlerinin sonunda faaliyet sonuçlarını görmek için tanzim edilen envantere aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devir Envanteri
B) Tasfiye Envanteri
C) Dönem Sonu Envanteri
D) Muhasebe Dışı Envater
7. Bir işletmenin iktisadi kıymetlerinin belli bir tarihteki değerlerinin para ile ifadesine ne denir?
A) Fiyat
B) Borç
C) Maliyet
D) Değerleme
8.Aşağıdakilerden hangisi değerleme ölçülerinden değildir?
A) Mukayyet Değer
B) İkame Değeri
C) FIFO
D) Verim Değeri
9. Bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için ifade ettiği gerçek değerine ne denir?
A) Verim Değeri
B) Tasarruf Değeri
C) İkame Değeri
D) İtibari Değeri
10. Bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım-satım değerine ne denir?
A) Rayiç Bedeli
B) Emsal Bedeli
C) Alım Değeri
D) Satış Bedeli
 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats