.
  Dönem Sonu Muh.-Test-2
 

TEST-2

Doğru sayısı:               Yanlış sayısı:

1. ....................... yönteminde işletmede kullanılan, üretime verilen veya satılan malların işletmenin stoklarına en önce girenlerden olduğu kabul edilir.Boşluğa uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) LİFO
B) FİFO
C) Ortalama maliyet
D) Basit Ortalama maliyet
2 Çıkışlar işletmeye en son giren mallardan başlar, mallar satılırken öncelikle işletmeye en son alınan mallardan çıkış yapılır ve bu sistem böyle devam eder.Burada bahsedilen değerleme yönetemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) FİFO
B) Hareketli ortama maliyet
C) Ortalama maliyet
D) LİFO
3. İşletmeye çeşitli tarihlerde değişik fiyatlarla giren bir malın ortalama birim maliyetidir.Yukarıda tanımı yapılan değerleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) LİFO
B) FİFO
C) Maliyet değeri
D) Ortalama maliyet
4. Stok değerleme yöntemi enflasyonist dönemlerde satılan malın maliyetini olduğundan düşük bir değerle buna karşılık stokları piyasa fiyatına en yakın maliyet değeri ile değerleyecektir.Aşağıdakilerden hangisi bu değerleme yönteminin açıklamasıdır?
A) Ağırlıklı Ortalama maliyet
B) FİFO
C) Hareketli Ortalama maliyet
D) LİFO
5. .................. yıl içinde satın alınan belli bir malın birim alış fiyatının toplanarak sipariş sayısına bölünmesiyle bulunan ortalama maliyettir.Boş bırakılan yere aşağıdaki değerleme yöntemlerinden hangisinin gelmesi en uygundur ?
A) Basit ortalama maliyet
B) Hareketli Ortalama maliyet
C) Ağırlıklı Ortalama maliyet
D) LİFO
6. Mal miktarları ile birim fiyatları çarpımı olan mal alış değerleri toplamının alınan toplam mal miktarına bölünmesiyle .................. bulunur.Boşluğa gelecek maliyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hareket ağırlıklı ortalama maliyet
B) Basit ortalama maliyet
C) Ağırlıklı ortalama maliyet
D) FİFO
7.Aşağıdakilerden hangisi Ortalama maliyet değerlendirme yöntemlerinden değildir?
A) Basit Ortalama Maliyet
B) Hareketli Ortama Maliyet
C) Belirli Maliyet bedeli ile değerlendirme
D) LİFO
8. Fiyatların düştüğü dönemlerde , satılan malın maliyeti olduğundan yüksek, dönemsonu stokları ve mal satış karı gereğinden düşük olarak hesaplanır.Yukarıda hangi maliyet değerleme yönteminden bahsedilmektedir?
A) LİFO
B) Basit ortalama maliyet
C) FİFO
D) Hareketli ortalama maliyet
9. Stok değerleme yöntemi fiyatların yükseldiği dönemlerde satılan malın maliyetini gerçeğe yakın hesaplayarak brüt satış karının şişirilmesini önler.Bu maliyet yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) FİFO
B) Ortalama maliyeti
C) LİFO
D) Belirli maliyet bedeli ile değerleme
10. İşletmeye giren her mal biriminin dönemsonunda tesbitine yarayacak fatura numarası özel bir işaret veya sembol ile işaretlenmesi gerekmektedir.Bu maliyet yöntemi aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?
A) Belirli maliyet yöntemi
B) Ağırlıklı maliyet yöntemi
C) Basit maliyet yöntemi
D) Ortalama maliyet yöntemi
 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats