.
  Muh.Den.-15
 
Değişik Bir Düşünce Şekli de;
Değeri düşen stokların maliyeti, alış maliyetiyle ayrılan karşılık arasındaki fark olarak da kabul edilebilir. Bu kez satış kaydına ek olarak yapılacak kayıt aşağıdaki gibi olacaktır.
 
623 DİĞER SAT.MAL.MLY.
1.500
 
158 STOK DEĞER DÜŞ.KARŞ.
1.000
 
157 DİĞER STAOKLAR
 
2.500
 
ÖRNEK 11 :
X A.Ş'nin A fabrikasında üretilen malın maliyeti 25.000TL olup % 13 kârla yarısı peşin yarısı senetli olarak satılmıştır. Muhasebe kaydı şöyledir.
 
100 KASA
17.010
 
121 ALA.SEN
14.175
 
152 MAMULLER
 
28.350
391 HES.KDV
 
2.835
 
İstenen: Yukarıdaki muhasebe kaydı doğru mudur? Yanlışsa doğrusunu yapınız.
 
100 KASA
17.010
 
121 ALAC.SEN.
14.175
 
600 YURTİÇİ SAT.
 
28.350
391 HES.KDV
 
2.835
 
ÖRNEK 12 :
Y işletmesi yapmış olduğu ihracat neticesinde 35.000 TL vergi iadesi almaya hak kazanmıştır. Bu amaçla aşağıdaki muhasebe kaydı yapılmıştır.
 
100 KASA
35.000
 
601 YURTDIŞI SAT.
 
35.000
 
İstenen: Yukarıdaki muhasebe kaydı doğru mudur? Doğru değilse doğrusunu yapınız.
Çözüm: Doğru değildir.
               
181 GELİR TAHAK.
35.000
 
602 DİĞER GELİ.
 
35.000
 
Örnek 14 :
Has AŞ, X LTD. ŞTİ'nin iştirakçisidir. X LTD. ŞTİ'nin 2008 yılı kârından HAS AŞ'ine 2.500 TL temettü payı gerçekleşmiştir. Temettü daha sonra ödenmiştir. Bu amaçla ayrı ayrı zamanlarda muhasebe kayıtları yapılmıştır.
 
242 İŞTİRAKLER
2.500
 
690 DÖNEM K/Z
 
2.500
 
100 KASA
2.500
 
242 İŞTİRAKLER
 
2.500
 
İstenen: Yukarıdaki muhasebe kaydı doğru mudur? Değilse doğrusunu yapınız.
 
136 DİĞER ÇEŞ.ALAC.
2.500
 
640 İŞT.TEM.GEL.
 
2.500
 
100 KASA
2.500
 
136 DİĞ.ÇEŞ.ALAC.
 
2.500
 
Örnek 15 :
X AŞ'i sermaye artırmak amacıyla nominal değeri 10 TL olan hisse senetlerinden 1000 tanesini 11.500 liradan halka satmıştır. Ve şu muhasebe kaydını yapmıştır.
 
102 BANKALAR
10.000
 
500 SERMAYE
 
10.000
               
İstenen: Yapılan muhasebe kaydı doğru mudur? Değilse doğrusunu yapınız.
 
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE
10.000
 
500 SERMAYE
 
10.000
               
102 BANKALAR
11.500
 
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE
 
10.000
520 HİS.SENT.İHR.PRİM.
 
1.500
 
Örnek 16 :
X İşletmesinin faaliyeti konserve üzerinedir. İşletme tüm yıl boyunca makinelerini ve fabrikalarını kullanamamaktadır. Belli dönemlerde kullanmaktadır. Fabrikanın işçilik giderleri 100.000 TL amortisman giderleri ise 10.000 TL'dir. Yarı mamule yüklenen giderleri ise 90.000 TL'dir. İşletme aşağıdaki muhasebe kaydını yapmıştır
 
151 YARI MAMUL
90.000
 
689 DİĞ.OL.DIŞ.GİD.VE ZAR.
2.000
 
721 DİR.İŞ.GİD.YANS.
 
90.000
731 GENEL RE.GİD.YANS.
 
2.000
 
 
İstenen: Yukarıdaki yevmiye kaydı doğru mudur? Doğru değilse doğrusunu yapınız.
               
151 YARI MAMUL
90.000
 
680 ÇAL.KIS.ZARARLARI
2.000
 
721 DİR.İŞ.GİD.YANS.
 
90.000
731 GENEL ÜR.GİD.YANS.
 
2.000
 
Örnek 17 :
X İşletmesinin Kasım ayı yönetim giderleri 3.500 TL olarak tahmin edilmektedir. Ay sonunda 3.250.L olarak gerçekleşmiştir. İşletme tahmin edilen miktar için şu muhasebe kaydını yapmıştır.
 
770 GEN.YÖN.GİD.
3.500
 
373 MALİ GİD.KARŞ.
 
3.500
 
İstenen: Yukarıdaki muhasebe kaydı doğru mudur? Doğru değilse doğrusunu yapınız.
 
770 GEN.YÖNT.GİD.
3.500
 
373 MALİ GİD.KARŞ.
 
3.500
 
373 MALİ GİD.KARŞ.
3.250
 
100 KASA
 
3.250
 
 
 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats