.
  7 A I.
 

 

- Örnek olarak, ambardan hammadde çekildiğinde:
 
710 DİREK İLK MADDE VE MALZ.GİD.H.
8.000
 
150 İLK MADDE VE MALZEME H.
 
8.000
 - Yansıtma hesabı ile harcanan tutar fiili değer üzerinden üretim hesa­bına aktarıldığında; hammadde maliyetinin üretim hesabına devri

151 YARI MAMLULLER – ÜRETİM
8.000
 
711 DİREK İLK MADDE VE MALZ.YANS.H.
 
8.000

- Maliyet dönem sonları itibariyle yansıtma hesabı ile fiili gider hesabı karşılaştırılıp kapatıldığında; yansıtma hesabı ile ilgili maliyet hesabının kapatılması;
711 DİREK İLK MADD.VE MALZ.H.
8.000
 
710 DİREK İLK MADDE VE MALZ.GİD.
 
8.000
 
muhasebe kayıtları yazılacaktır.
 
Üretimi tamamlananların maliyeti 151 İlk Madde Ve Malzeme hesabından 152 Yarı Mamul –Üretim   hesabına , satılan mamullerin maliyeti de 152 Mamuller hesabından 620 Satılan Mamul Maliyeti hesabına devredilecektir.
 
712 Direk İlk Madde ve Malzeme Fiyat Farkı
Önceden saptanmış maliyet hesaplama yöntemlerinin uygulandığı durumlarda fiili direkt ilk madde ve malzeme giderleri ile önceden saptanmış ve maliyetlere yüklenmiş, direkt ilk madde ve malzeme giderleri arasındaki olumlu veya olumsuz fiyat farklarının izlendiği hesaptır. Olumsuz fiyat farkları bu hesabın borcuna, olumlu fiyat farkları ise alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap ilgili stok ve satış maliyet hesaplarına aktarılarak kapatılır.
 
713 Direk İlk Madde ve Malzeme Miktar Farkı
Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda fiili direkt ilk madde ve malzeme giderleri ile önceden saptanmış direkt ilk madde ve malzeme giderleri arasındaki olumlu veya olumsuz miktar farklarının kaydedildiği hesaptır. Olumsuz miktar farkları hesabın borcuna, olumlu farklar ise alacağına kaydedilir. Dönem sonunda hu hesap ilgili stok ve satış maliyet hesaplarına aktarılarak kapatılır.
 
720 Direk İşçilik Giderleri 
Esas üretim yerlerinde harcanan ve mamulün bünyesine giren işçi­lik giderleri 720. DİREKT İŞÇİLİK GIDERLERİ hesabında izlenir. Bu işçilik giderleri, hangi mamule nerede ve ne kadar harcandığı tespit edilebilen giderlerdir. Üretimde kullanılmayan ve doğrudan doğruya mamule yüklenemeyen işçilik giderleri bu hesapta izlenmez.
 
Dönem içinde üretimde kullanılmak üzere harcanan işçilikler bu hesabın borcuna, ilgili Aktif ve Pasif hesapların alacağına kaydedilir. Eş zamanlı kayıt sistemini uygulayan işletmeler giderlerin tahakkuku ile ilgili fişlerde gider yerlerinin ve gider çeşitlerinin kodlarını yaza­caklardır.
 
Hesapla ilgili düzeltmeler hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 721. DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSlTMA HE­SABI ile karşılaştırılarak kapatılır.
 
- Örnek olarak işçilik giderleri meydana geldiğinde; Direkt işçiliklerin tahakkuku
 

720 DİREK İŞÇİLİK GİDERLERİ H.
4.000
 
380 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR H.
 
690
361 ÖDENECEK SOS.GÜV.KES.H.
 
560
381 GİDER TAHAKKUKLARI H.
 
2.750

 
Yansıtma hesabı ile harcanan tutar fiili değer üzerinden üretim hesa­bına aktarıldığında; Direkt işçilik giderlerinin üretim hesabına devri
 

151 YARI MAMULLER-ÜRETİM H.
4.000
 
721 DİREK İŞÇİLİK GİDER.YANS.H.
 
4.000

- Maliyet dönem sonları itibariyle yansıtma hesabı ile fiili gider hesabı karşılaştırılıp kapatıldığında; Yansıtma hesabı ile ilgili maliyet hesaplarının kapatılması;
 

721 DİREK İŞÇİLİK GİD.YANS.H.
4.000
 
720 DİREK İŞÇİLİK GİDER.H.
 
4.000

 
muhasebe kayıtları yazılacaktır.
 
Üretimi tamamlananların maliyeti 151 İlk Madde Ve Malzeme hesabından 152 Yarı Mamul –Üretim   hesabına , satılan mamullerin maliyeti de 152 Mamuller hesabından 620 Satılan Mamul Maliyeti hesabına devredilecektir.
 
722 Direk İşçilik Ücret Farkları
Önceden saptanmış maliyet hesaplama yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, fiili direkt işçilik giderleri ile önceden saptanmış ve maliyetlere yüklenmiş direkt işçilik giderleri arasındaki olumlu veya olumsuz ücret farklarının izlendiği hesaptır.
Olumsuz ücret farkları bu hesabın borcuna, olumlu ücret farkları ise alacağına kaydedilir. Bu hesap dönem sonlarında ilgili stok ve satış maliyeti hesaplarına aktarılarak kapatılır.
 
723 Direk İşçilik Süre Farkları
Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda fiili giderler ile önceden saptanmış giderler arasındaki olumlu ya da olumsuz süre (zaman) farklarının kaydedildiği hesaptır.
Olumsuz süre farkları bu hesabın borcuna olumlu süre farkları ise alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap ilgili stok ve satış maliyeti hesaplarına aktarılarak kapatılır.
 
730 Genel Üretim Giderleri
İşletmenin üretim ve üretime bağlı hizmetleri için yapılan direkt ilk madde ve malzeme ile direkt işçilik giderleri dışında kalan giderler 730 GENEL ÜRETİM GİDERLERI hesabında izlenir. Mamule veya hizmete doğrudan doğruya yüklenemeyen, hangi mamule veya hangi hizmete nerede ne kadar harcandığı tespit edilemeyen veya tespiti ekonomik olmayan giderlerdir. Bunlar genellikle dağıtım yolu ile mamul veya hizmet maliyetine yüklenirler.
 
Tahakkuk eden giderler bu hesabın borcuna ilgili hesapların alacağına kaydedilir. Maliyet dönemleri sonlarında 731 . GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI ile karşılaştırılarak kapatılırlar.
 
 
 
 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats