.
  7 A III.
 

 

- Örnek olarak 8.600. TL.lık üretimin tamamlandığını ve 7.000 TL. lık mamulün satıldığını kabul edersek: Üretimi tamamlananların stok hesabına devri
 

152 MAMULLER H.ASEBESİ BAĞL.H.
8.600
 
151 YARI MAMULLER H.
 
8.600

 
- Satılan mamullerin maliyetinin satış maliyeti hesabına devri ;

620 SATILAN MAMULLER MALİYETİ H.
8.600
 
152 MAMULLER
 
8.600

 
yevmiye maddeleri yazılacaktır.
Mamullerin satışından sağlanan kar veya zarar 600. YURT İÇİ SATIŞLAR hesabı ile 620. SATILAN MAMULLER MALİYETİ hesabı­nın karşılaştırılmasıyla bulunur.Herhangi bir değişikliğe tabi tutmadan satmak amacı ile işlet­meye alınan ticari mallar ve benzeri kalemler 153. TİCARİ MALLAR hesabında izlenir.
 
732. Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları  
Fiili üretim genel giderleri ile maliyetlere yüklenen önceden saptanmış giderler arasındaki olumlu ya da olumsuz bütçe farklarının izlendiği hesaptır.
Olumsuz farklar hesabın borcuna olumlu farklar ise alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap ilgili stok ve satış maliyeti hesaplarına aktarılarak kapatılır.
 
733  Genel Üretim Giderleri Verimlilik Farkları
Fiili üretim genel giderleri ile maliyetlere yüklenen önceden saptanmış giderler arasındaki olumlu ya da olumsuz verimlilik farklarının izlendiği hesaptır.
Olumsuz farklar hesabın borcuna olumlu farklar ise alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap ilgili stok ve satış maliyeti hesaplarına aktarılarak kapatılır.
 
734 Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları
Fiili üretim genel giderleri ile maliyetlere yüklenen önceden saptanmış giderler arasındaki olumlu ya da olumsuz kapasite farklarının izlendiği hesaptır.
Olumsuz farklar hesabın borcuna olumlu farklar ise alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap ilgili stok ve satış maliyeti hesaplarına aktarılarak kapatılır.
 
740  Hizmet Üretim Maliyeti
Bu grup hizmet işletmeleri ile ilgilidir. Hizmet işletmelerinde 71, 72 ve 73 gruplarda yer alan hesaplar kullanılmaz. Bu hesaplar yerine bu gruptaki hesaplar kullanılır. Hizmet işletmelerinin üretim maliyetlerinin izlenmesinde kullanılan hesaplar bu grupta yeralır.
Hizmet işletmelerinde üretilen hizmetler için yapılan giderlerin fiili tutarları bu hesabın horcuna kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap "741- Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma" hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır.
- Ambardan malzeme çekilmesi;
 
740 HİZMET ÜRETİM MALY.H.
9.000
 
150 İLK MADDE VE MALZ.H.
 
9.000
 
- Yıl sonunda biriken maliyetin yansıtma hesabına aktarılması

620 SATILAN HİZMET MALİYETLERİ H.
9.000
 
741 HİZMET ÜRETİM MALY.YANSITMA H.
 
9.000

 - Yıl sonunda hizmet üretim giderleri ve yansıtma hesabının kapatılması kaydı

741 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANS.H.
9.000
 
740 HİZMET ÜRETİM MALY.H.
 
9.000

 Üretimi tamamlananların stok hesabına devri.
 
741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı
Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden saptanmış hizmet maliyetini oluşturan giderler, fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda "740- Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı"nın borcuna kaydedilen tutarları hu hesabın alacağı karşılığı "622- Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı"nın borcuna aktarılır. Dönem sonlarında bu hesap "740- Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı" ile karşılaştırılarak kapatılır.
 
742 Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları
Hizmet üretim maliyetlerinin fiili tutarları ile önceden saptanmış hizmet üretim maliyeti arasındaki olumlu veya olumsuz farkların izlendiği hesaptır. Olumsuz farklar hesabın borcuna, olumlu farklar hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında hu hesap "622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabına" aktarılarak kapatılır.
 
750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Üretime devam olunan mamullerin maliyetlerini düşürmek, satışlarını arttırmak, bulunan yeni üretim çeşitlerinin işletmede kullanılmakta olan yöntem ve işlemlerini geliştirmek ya da yeni yöntem ve işlemler bulmak, üretimde kullanılan teçhizatın yenilerinin ve mevcutlarının geliştirilmesine ilişkin araştırmalar yapmak, satış ve pazarlama faaliyetlerini geliştirmek ve diğer bir deyişle ticari alana uygulanması için yapılan giderlerin kaydedildiği hesaptır.
Aktifleştirilmeyen araştırma ve geliştirme giderleri ile aktifleştirilmiş olanlardan bu döneme isabet eden itfa payları bu hesabın borcuna kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap, "751- Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı" ile karşılaştırılarak kapatılır.
 
751 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı
Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden saptanmış araştırma ve geliştirme giderleri fiili maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda "750- Araştırma Geliştirme Giderleri Hesabı"nın borcuna kaydedilen tutarlar bu hesabın alacağı karşılığı, sonuç hesaplarında "630- Araştırma ve Geliştirme Giderleri" veya ilgili aktif hesaplara borç kaydedilir. Bu hesap, dönem sonlarında "750- Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı"yla kapatılır.
 
 
 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats