.
  7 B
 

 

7/B Seçeneğinde hesap planı açıklaması
Ticaret işletmeleri ile küçük hizmet işletmeleri ve isteyen küçük üretim işletmeleri giderlerin izlenmesinde 79. Gider Çeşitleri seçeneğini kullanırlar.
 
1)İlk Madde ve Malzeme Giderleri
Mal ve hizmetlerin üretilmesinin, işletme faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması amacıyla tüketilen her türlü direkt ilk madde ve malzeme, endirekt malzeme ve üretimle ilgili dışarıya yaptırılan hammadde ve malzeme işleri 790 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ hesabında takip edilir.Bu gibi harcamalar yapıldığında bu hesabın borcuna, ilgili hesapların alacağına kaydedilir.
- Örnek olarak, Hammadde ve malzeme ambardan üretime verildiğinde:

790 İLK MADDE VE MALZEME GİD.H.
4.000
 
150 İLK MADDE VE MALZEME H.
 
4.000

 
şeklinde muhasebe kaydını yapacaklardır.
 
2) İişçi Ücret ve Giderleri
İşletme faaliyetlerini yürütmek, üretim ve hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla çalıştırılan işçiler için tahakkuk ettirilen esas işçilik, fazla mesai, üretim primleri, ikramiyeler, yıllık izin ücretleri, SSK işveren primi, gece primi, hafta tatili ve genel tatil ücretleri, her türlü sosyal yardımlar ve işçilere ait diğer giderler ve benzeri harcamalar 791 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ hesabında izlenir.Bu harcamalar tahakkuk ettikçe bu hesabın borcuna ilgili hesapların alacağına kaydedilir.
- Örnek olarak,

791 İŞÇİ  ÜCRET VE GİD.H.
4.000
 
360 ÖDENECEK VERGİ VE FON.H.
 
450
361 ÖDEN.SOSY.GÜV.KES.H.
 
280
381 GİDER TAHAKK.H.
 
1.270

 
şeklinde muhasebeleştirilecektir.
 
3) Memuru Ücret ve Giderleri
İşletme faaliyetlerini yürütmek, üretim ve hizmetleri gerçekleştir­mek amacıyla çalıştırılan aylıklı yönetici, memur, büro personeli vb. için tahakkuk ettirilen tutarlar 792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ hesabında izlenir.Bu gibi harcamalar yapıldığında bu hesabın borcuna, iIgili hesapların alacağına kaydedilir:
- Örnek olarak,

792 MEMUR ÜCRET VE GİD.H.
1.500
 
360 ÖDENECEK VERGİ VE FON.H.
 
255
361 ÖDEN.SOSY.GÜV.KES.H.
 
280
381 GİDER TAHAKK.H.
 
965

 
şeklinde muhasebeleştirilecektir.
 
4) Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
İşletme faaliyetlerini yürütmek, üretim, pazarlama ve diğer hiz­metleri gerçekleştirmek amacıyla dışardan sağlanan yakıt, elektrik, su, gaz, bakım ve onarım, haberleşme, nakliye ve benzeri gibi fayda ve hizmetler için tahakkuk ettirilen harcamalar 793 DIŞARIDAN SAĞ­LANAN FAYDA VE HİZMETLER hesabına kaydedilirler.Bu gibi harcamalar tahakkuk ettikçe bu hesabın borcuna ilgili hesapların alacağına kayıt yapılır.
- Örnek olarak,

793 DIŞARDAN SAĞL.FAYDA VE HİZM.H.         
2.000
 
191 İND.KDV
 
360
320 SATICILAR
 
2.360

 
şeklinde kayıt yapacaklardır. Yukarıda belirtilen giderler dışında işletme faaliyetini sürdürmek için yapılması gerekli olan sigorta giderleri, kira giderleri, yolluk gi­derleri, kırtasiye, dava, icra ve noter giderleri, iştirak payı ve aidat gi­derleri gibi giderlerin izlendiği hesap 794 ÇEŞITLİ GİDERLER hesa­bıdır.
- Örnek olarak,

793 ÇEŞİTLİ GİD.H.
400
 
191 İND.KDV
 
72
329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR
 
472

 Bu gibi harcamalar tahakkuk ettikçe bu hesabın borcuna ilgili hesapların alacağına kayıt yapılır.
 
6) VERGİ RESİM VE HARÇLAR
Mevzuat gereğince tahakkuk ettirilen gider nileliğindeki vergi, re­sim ve harçlar 795 VERGİ, RESİM    VE HARÇLAR hesabında izlenir. Bu gibi harcamalar tahakkuk ettikçe bu hesabın borcuna ilgili hesapların       alacağına kayıt yapılır.
- Örnek olarak,

795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR H.
1.000
 
102 BANKALAR H.
 
1.000

 
şeklinde kayıt yapacaklardır.
 
7) Amortismanlar ve Tükenme Payları
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar, için ayrılan amortisman giderleri ile tükenme payları 796 AMORTISMAN VE TÜKENME PAYLARI hesabına kaydedilir.Bu gibi giderler tahakkuk ettikçe bu hesabın borcuna ilgili hesapların alacağına kayıt yapılır.
- Örnek olarak,

796 AMORTİSMANLAR VE TÜK.PAYL.H.
1.170
 
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMALAR H.
 
1.170

 şeklinde kayıt yapacaklardır.
 
8) Finansman Giderleri
İşletmenin gerek yatırım gerekse işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak üzere yaptığı kısa ve uzun vadeli borçlanmaların faiz, ko­misyon ve kur tarklarının izlendiği hesap 797 FİNANSMAN GİDERLERİ hesabıdır.Bu gibi giderler tahakkuk ettikçe bu hesabın borcuna ilgili hesapların alacağına kayıt yapılır.
- Örnek olarak,

797 FİNANSMAN GİD.H.
3.100
 
300 BANKA KREDİLERİ H.
 
3.100

 
şeklinde kayıt yapacaklardır.
 
 
 
 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats