.
  7 A IV.
 

 

Örneğin işletmenin laboratuar bölümüne ait elektrik giderinin ödenmesi

750 ARAŞTIRMA VE GELŞ.GİD.H.
1.700
 
102 BANKALAR H.
 
1.700

 
-Yıl sonunda ise 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri hesabında bulunan toplam giderleri 751 Ararştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma hesabı ile birlikte 630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri hesabı na devredilerek kapatılır.

630 ARAŞTIRMA VE GELŞ.GİD.H.
1.700
 
751 ARAŞTIRMA VE GELŞ.GİD.YANS.H.
 
1.700

 

751 ARAŞTIRMA VE GELŞ.GİD.YANS.
1.700
 
750 ARAŞTIRMA VE GELŞ.GİD.H.
 
2.000

 
752 Araştırma ve Geliştirme Gider Farkları
Araştırma ve geliştirme fiili giderleri ile önceden saptanmış giderler arasındaki olumlu ya da olumsuz farkların izlendiği hesaptır. Olumsuz farklar hesabın borcuna olumlu farklar ise alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap "630- Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı"na aktarılarak kapatılır.
 
760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
Mamulün stoklara verildiği ve hizmetin tamamlandığı andan itibaren bu mal ve hizmetlerin alıcılara teslimine kadar yapılan giderler bu hesaba borç kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap, "761- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı" ile karşılaştırılarak kapatılır.
 
761 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı
Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda önceden saptanmış pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ile, fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda "760- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı"nın borcuna kaydedilen giderler bu hesabın alacağı karşılığı "631- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı"na devredilir.
Dönem sonlarında bu hesap, "760- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı" ile karşılaştırılarak kapatılır.
Örneğin işletme reklam firmasına ödeme yapıyor.

760 PAZARLAMA SATIŞ DAĞ.GİD.H.
1.700
 
102 BANKALAR H.
 
1.700

 
- Yıl sonunda 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri hesabı gelir hesaplarından 631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri hesabına 761 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri hesabı kullanılarak kapatılır.
 

631 PAZARLAMA SAT.DAĞ.GİD.H.
1.700
 
761 PAZARLAMA SAT.DAĞ.GİD.YANS.H.
 
1.700

 

761 PAZARLAMA SAT.DAĞ.GİD.YANS.H.
1.700
 
760 PAZARLAMA SAT.DAĞ.GİD.H.
 
1.700

 
762 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Fark Hesabı
Pazarlama giderlerinin fiili tutarları ile önceden saptanmış giderler arasındaki olumlu ya da olumsuz farkların izlendiği hesaptır.
Olumsuz farklar hesabın borcuna olumlu farklar ise alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap "631- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı"na aktarılarak kapatılır.
 
770 Genel Yönetim Giderleri
Bir işletmenin yönetim fonksiyonları, işletme politikasının tayini, organizasyon ve kadro kuruluşu, büro hizmetleri, kamu ilişkileri, güvenlik, hukuk işleri, personel işleri, kredi ve tahsilatı da kapsayan muhasebe ve mali işler servislerin giderleri bu hesaba borç kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap, " 771- Araştırma ve geliştirme Giderleri Yan-sıtma Hesabı" ile karşılaştırılarak kapatılır.
 
771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı
Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden saptanmış genel yönetim giderleri,
Fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda "770- Genel Yönetim Giderleri Hesabı"nın borcuna kaydedilen giderleri hesabın alacağı karşılığı "632- Genel Yönetim Giderleri Hesabı"na borç kaydedilir. Bu hesap, dönem sonlarında "770- Genel Yönetim Giderleri Hesabı" ile karşılaştırılarak kapatılır.
 
İşletme işyeri kira ödemesi yapmıştır

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ H.
1.000
 
102 BANKALAR H.
 
1.000

 
-Yıl sonunda 770 Genel Yönetim Giderleri hesabında toplanan tutarlar 630 Genel Yönetim Giderleri hesabına 771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma hesabı kullanılarak kapatılır.

630 GENEL YÖNETİM GİD.H.
1.000
 
771 GENEL YÖNETİM GİD.YANS.H.
 
1.000

 

771 GENEL YÖNETİM GİD.YANS.H.
1.000
 
770 GENEL YÖNETİM GİD.H.
 
1.000

 
772 Genel Yönetim Gider Farkları Hesabı
Fiili genel yönetim giderleri ile önceden saptanmış giderler arasındaki olumlu ya da olumsuz farklar bu hesaba alınır ve dönem sonlarında "632- Genel Yönetim Giderleri Hesabı"na aktarılarak kapatılır.
 
780 Finansman Giderleri Hesabı
İşletme faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi amacıyla borçlanılan tutarlarla ilgili faiz, kur farkları, komisyon ve benzeri giderler bu hesaba borç kaydedilir.
 
781 Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı
Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden saptanmış finansman giderleri ile fiili maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda "780- Finansman Giderleri Hesabı"nın borcuna kaydedilen giderler bu hesabın alacağı karşılığında sonuç hesaplarındaki "66- Finansman Giderleri" grubunun ilgili hesabına borç kaydedilir. İşletme bankadan aldığı kredi ödemesi yaparken ilgili döneme ait faizi ile birlikte ödeme yapmıştır.

300 BANKA KREDİLERİ H.
5.000
 
780 FİNANSMAN GİD.H.
700
 
102 BANKALAR H.
 
5.700

 
Yıl sonunda 780 Finansman Giderleri hesabında toplanan tutarlar gelir hesaplarından 660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri hesabına 781 Finansman Giderleri Yansıtma hesabı aracılığıyla aktarılarak kapatılır.

660 KISA VADELİ BORÇ.GİD.H.
700
 
781 FİNANSMAN GİDERLERİ H.
 
700

 
 

781 FİNANSMAN GİDERLERİ YANS.H.
700
 
780 FİNANSMAN GİDERLERİ H.
 
700

 
782 Finansman Giderleri Fark Hesabı
Finansman Giderlerinin fiili tutarları ile önceden saptanmış tutarları arasındaki olumlu ya da olumsuz farkların izlendiği hesaptır.
Olumsuz farklar hesabın borcuna olumlu farklar ise alacağına kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap "66- Finansman Giderleri" grubunun ilgili hesabına aktarılarak kapatılır.
 
 
 
 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats