.
  7 A II.
 

- Örnek olarak Genel Üretim Giderler (GÜG ) meydana geldiğinde;

 

730 GENEL ÜRETİM GİD.H.

 
7.000
 
381 GİDER TAHAKKUKLARI H.
 
7.000

 - Genel Üretim Giderlerinin kaydı
 
-Yansıtma hesabı ile harcanan tutar fiili değer üzerinde üretim hesabına aktarıldığında: Genel Üretim Giderlerinin üretim hesabına devri
 
151 YARI MAMULLER ÜRETİM GİD.
7.000
 
731 GENEL ÜRETİM GİD.YANS.H.
 
7.000
 
Maliyet dönem sonları itibariyle yansıtma hesabı ile karşılaştırılıp kapatıldığında; Yansıtma hesabı ile fiili maliyet hesabının kapatılma kaydı;
731 GENEL ÜRETİM GİD.YANS.H.
7.000
 
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ H.
 
7.000
muhasebe kayıtları yazılacaktır.
Üretimi tamamlananların maliyeti 151 İlk Madde Ve Malzeme hesabından 152 Yarı Mamul –Üretim   hesabına , satılan mamullerin maliyeti de 152 Mamuller hesabından 620 Satılan Mamul Maliyeti hesabına devredilecektir.
 
150 İilk Madde ve Malzeme Stokları
Üretimde veya diğer faaliyetlerde kullanılmak üzere işletmede bulundurulan hammadde, yardımcı madde, işletme malzemesi am­balaj malzemesi ve diğer malzemelerin izlendiği hesap 150. İLK MADDE VE MALZEME hesabıdır.
 
Satınalındıklarında veya işletme tarafından üretildiklerinde satın­alma veya maloluş değerleri üzerinden bu hesabın borcuna, üretime verildiklerinde, tüketildiklerinde, satıldıklarında veya devredildik­lerinde maliyet değeri veya satış fiyatı ile bu hesabın alacağına kay­dedilirler.
 
İlk madde ve malzemeler grubuna dahil stokları takip edebilmek için bu hesabın temsil ettiği stok çeşitleri ile ilgili birer alt hesap açılır. İlk maddeler mamulün üretiminde kullanılan onun bünyesine gi­ren, mamulün esas unsurunu ve önemli bir kısmını oluşturan değerlerdir.
 
Yardımcı malzemeler üretiminde kullanılan mamulün bünyesine giren fakat malulün esas unsurunu ve önemli bir kısmını oluştur­mayan değerlerdir.
 
İşletme malzemeleri üretimin gerçekleşmesinde kullanılan, fakat mamulün bünyesine girmeyen değerlerdir.
 
Ambalaj malzemeleri mamulün tüketiciye ulaştırılmasında ve su­nulmasında kullanılan değerlerdir.
 
Üretim hesabı mamul hale gelmemiş, ancak, direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ve genel üretim giderlerinden pay almış üre­tim aşamasındaki ürünlerin maliyeti 151.YARIMAMULLER-ÜRETİM hesabında izlenir.
 
151 Yarı Mamuller
Maliyet dönemi sonunda direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ve genel üretim giderleri tutarı kadar bu hesap borçlandırılır. İI­gili üretim maliyetleri yansıt­ma hesapları 710, 720 ve 730 kodlu hesaplar kadar alacaklandırılır. Üretimi tamamlananların maliyeti kadar da bu hesap alacaklandırılarak ilgili mamul stok hesapları borçlandı­rılır.
 
- Üretimin maliyeti oluşturulurken; Üretim maliyetlerinin üretim hesabına devri
 

151 YARI MAMULLER ÜRETİM H.
11.000
 
711 DİREK İLK MADDE VE MALZ.H.
 
5.000
721 DİREK İŞÇİLİK YANS.H.
 
4.000
731 GENEL ÜRETİM GİDER.YANS.H.
 
2.000

Yansıtma ve fiili maliyet hesaplarının kapatılması
- Üretimi tamamlananların mamul stok hesabına alınmasında, Üretimi tamamlananların stok hesabına devri
 
152 MAMULLER H.
8.500
 
151 YARI MAMULLER-ÜRETİM H.
 
8.500
 muhasebe kayıtları yazılacaktır.
 
152 Mamuller
Üretimi tamamlanan ve satışa hazır hale gelen değerler 152 MAMUL­LER hesabında izlenir.Üretimi tamamlanan mamullerin ambara alınması ile bu hesap borçlandırılır, 151.YARI MAMULLER-ÜRETİM hesabı alacaklandırılır. Mamullerin satılması veya herhangi bir nedenle ambardan çekilmesi durumunda bu hesap alacaklandırılır ve 620. SATILAN MAMULLER MALİYETİ hesabı borçlandırılır.
 
 
 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats