.
  Maliyet Muh.I
 

 

Maliyet muhasebesinde kullanılan kavramlar

        Maliyet:
İşletmelerin faaliyet konusuna giren mal veya hizmetlerin elde edilmesi için katlandığı her türlü faktörlerin para olarak ifade edildiği toplam değere maliyet denir.

       Varlık:
Bir İşletmenin sahip olduğu paralar, mallar, binalar, demirbaşlar, makinalar, taşıtlar v.b. ekonomik değerlerdir.

       Harcama: Herhangi bir amaçla işletme tarafından ödenen paranın, transfer edilen varlığın, katlanılan borcun parasal ifadesidir.

      Gelir: İşletmelerin faaliyetlerinden dolayı elde ettiği hasılat.

      Gider: İşletmeleri  gelirin elde edilmesi  amacıyla faaliyetlerini devam ettirebilmek için yaptığı, kullanılmış veya tüketilmiş harcamalardır.

      Hasılat: Satılan mal veya hizmetlerin karşılığında toplanan gelirlerin tümü.

      Kar: Faaliyetin gerçekleşmesi sonucunda elde edilen gelir ile faaliyet için yapılan giderler arasındaki olumlu farktır.

      Zarar: Faaliyet döneminde, giderlerinin toplamı gelirlerinin toplamını aşması sonucunda ortaya çıkan fark tutarı yani olumsuz farktır..


 

MALİYET MUHASEBESİ

       Maliyet:
İşletmelerin faaliyet konusuna giren mal veya hizmetlerin elde edilmesi için katlandığı her türlü faktörlerin para olarak ifade edildiği toplam değere maliyet denir.
        
        Maliyet Muhasebesi: İşletmede üretilen mamül ya da hizmetin maliyetinin saptanması, işletme giderlerinin denetimi, fiyat incelemeleri ve satış fiyatlarının belirlenmesinin oluşturduğu muhasebe dalına denir. Maliyet muhasebesi işletmelerde  amaçlar doğrultusunda kullanılan muhasebenin ana bölümlerinden bir tanesidir.
 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats