.
  7 A
 

 

7/A Seçeneğinde hesap planı açıklaması
Bu uygulamada yer alan maliyet hesap gruplarının her biri defte­ri kebir hesabı düzeyinde GİDER, YANSITMA, FARK hesapları olarak bölümlendirilmiştir.
 
Gider Hesapları
Dönem içinde yapılan ve tahakkuk ettirilen giderlerin izlendiği ve borcuna kaydedildiği hesaplardır.
Gider hesapları ile ilgili muhasebe fişlerine gider yerleri ve gider çeşitlerine ait numaraların da yazılması gerekmektedir.
 
Gider Yansıtma Hesapları 
Fiili maliyetlerin uygulandığı durumda, gider hesaplarında topla­nan giderlerin tümünün, önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin kullanılması durumunda ise, bunlara göre saptanan giderlerin ilgili hesaplara yansıtılmasında kullanılan hesaplardır.
 
Fark Hesapları
Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulanması halinde fiili giderler ile önceden saptanmış giderler arasındaki farkların kay­dedildiği hesaplardır. Fark hesapları borç veya alacak bakiyesi vere­bilirler. Fiili maliyet sisteminin uygulanması durumunda yansıtma he­sapları tutarı fiili giderler tutarı kadar olacağından fark hesapları söz konusu olmamaktadır.
­
70 Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları
Bu grupta yer alan hesaplar genel muhasebe ile maliyet muhasebesinin birbirinden ayrı olarak yürütülmesinin istenmesi durumunda, genel muhasebe ile maliyet muhasebesi arasında bağlantıların kurulmasını sağlamak amacıyla kullanılır.
 
700 Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı 
Genel Muhasebe ile maliyet muhasebesi arasında bağlantıyı sağlayan ve genel muhasebe tarafından tutulan hesaptır. Maliyet muhasebesinin genel muhasebeden ayrı izlendiği durumlarda maliyetlerle ilgili giderler genel muhasebe tarafından bu hesaba borç kaydedilir.
Maliyetle ilgili tüm giderler tahakkuk ettikçe hu hesaba borç, ilgili aktif ve pasif hesaplara alacak kaydedilir. Maliyet dönemleri sonunda maliyet muhasebesi tarafından genel muhasebeye bildirilen veriler bu hesabın alacağına, ilgili hesapların borcuna kaydedilir.
 
701 Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı 
Genel Muhasebe ile maliyet muhasebesi arasında bağlantıyı sağlayan ve maliyet muhasebesi tarafından tutulan ve "700- Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı"nın borcuna kaydedilen giderlerin, maliyet muhasebesince ilgili hesaplara aktarılmasını sağlayan hesaptır.
Genel muhasebede "700- Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı"nın borcuna kaydedilen giderler genel muhasebeden gelen belgeler doğrultusunda maliyet muhasebesinde bu hesabın alacağına, fonksiyonel gider hesaplarının borcuna kaydedilir. Maliyet muhasebesinden genel muhasebeye aktarılan tutarlar ise bu hesabın borcuna, ilgili fonksiyonel gider yansıtma hesaplarının alacağına kaydedilir.
 
- Örneğin ambardan malzeme çekildiğinde yapılacak muhasebe kaydı şu şekildedir.
 

700 MALİYET MUHASEBESİ BAĞL.H.
2.000
 
150 İLK MADDE VE MALZEME H.
 
2.000

 
Maliyet muhasebesi kaydı ise;

710 DİREKT İLK MADDE VE MALZ.GİD.H.
2.000
 
701 MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA H.
 
2.000

 
- Dönem sonunda Maliyet Muhasebesi kaydı;

701 MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA H.
2.000
 
711 DİREK İLK MADDE VE MLZ.GİD.YANS.H.
 
750
721 DİREK İŞÇİLİK GİD.YANS.H.
 
650
731 GENEL ÜRETİM GİD.YANS.H.
 
650

 
- Genel Muhasebe kaydı ise;

151 YARI MAMUL-ÜRETİM H.
2.000
 
700 MALİYET MUHASEBESİ BAĞL.H.
 
2.000

Şeklinde yapılır.
 
710   Direk İlk Madde ve Malzeme Giderler
Esas üretim yerlerinde harcanan, mamulün bünyesine girerek onun esas unsurunu teşkil eden ve mamulün maliyetine doğrudan doğruya yüklenebilen maddeler 710. DİREKT İLK MADDE VE MAL­ZEME GİDERLERİ hesabında izlenir. Üretimde kullanılmayan ve doğ­rudan doğruya satılan ilk madde ve malzemelerin maliyeti bu hesap­ta izlenmez.
Dönem içinde üretimde kullanılmak üzere ambardan çekilen di­rekt maddeler bu hesabın borcuna, 150. İLK MADDE VE MALZEME hesabının alacağına kaydedilir. Eş zamanlı kayıt sistemini uygulayan işletmeler giderlerin tahakkuku ile ilgili fişlerde gider yerlerinin ve gi­der çeşitlerinin kodlarını yazacaklardır.
Hesapla ilgili düzeltmeler hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 711. DİREKT İLK MADDE VE MALZEME YANSIT­MA HESABI ile karşılaştırılarak kapatılır.
 
 
 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats