.
  Özkaynaklar Değişim Tablosu
 

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

 

Özkaynaklar değişim tablosu, bir işletmenin belli bir dönemde özkaynak kalemlerinde meydana gelen değişiklikleri gösterir. Bu tab­lo, özellikle sermaye işletmelerinde özkaynak kalemlerinde meydana gelen değişmeleri toplu olarak görebilmek için düzenlenir.

 

Özkaynaklar Değişim Tablosu önceki dönem ve cari dönem ve­rilerini kapsayacak şekilde düzenlenir. Tabloda; ödenmiş sermaye yedekleri, kâr yedekleri, geçmiş yıllar kârları ve zararları, dönem net kâr ve zararı her dönem için dönembaşı tutarları, dönem içi değişik­likleri ve dönemsonu tutarları belirtilerek gösterilir.

 

ÖZKAYNAKLAR KALEMLERİNDEKİ HAREKETLER

 

ÖNCEKİ DÖNEM

 

DÖNEMBAŞI DEĞERLERİ

     KÂR DAĞITIMI

Temettüler

Yedeklere Aktarılan

     HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ

     ÖDENMİŞ SERMAYE ARTIŞI

Nakden

Yeniden Değerleme artışlarından Aktarılan

Özel Fonlardan Aktarılan

     İŞTİRAKLERDEKİ MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ

          KÂRI KARŞILIĞI EDİNİLEN BEDELSİZ HİSSE SENETLERİ

     MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ KARLARI

     YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI

     DÖNEM NET KÂRI

 

CARİ DÖNEM

 

DÖNEMBAŞI DEĞERLERİ

     KÂR DAĞITIMI

Temettüler

Yedeklere Aktarılan

     HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ

     ÖDENMİŞ SERMAYE ARTIŞI

Nakden

Yeniden Değerleme Artışlarından Aktarılan

Özel Fonlardan Aktarılan

     İŞTİRAKLERDEKİ MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ KARI   

     KARŞILIĞI EDİNİLEN BEDELSİZ HİSSE SENETLERİ

     MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ KARLARI

     YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI

     DÖNEM NET KARI

DÖNEMSONU MEVCUTLARI

 

Önceki dönem ve cari döneme ait özkaynak kalemlerindeki ha­reketler tablonun yan tarafında açılmış olan ödenmiş sermaye, ser­maye yedekleri (hisse senedi ihraç primleri, hisse senedi iptal kârları, M.D.V. ve iştirakler yeniden değerleme artışları, diğer), kâr yedekleri (yasa! yedekler statü yedekleri olağanüstü yedekler, özel fonlar, di­ğer), geçmiş yıllar kârları (zararları), dönem net kârı (zararı) sütunları­na yazılır. İlgili sütunlara yazılan özkaynak kalemlerindeki hareketlere ait rakamlar tablonun en sağında özkaynaklar toplamı sütununa to­planarak aktarılır.

1) AMAÇ:

 Özkaynaklar değişim tablosunun düzenleniş amacı: özellikle sermaye şirketlerinde dönem içinde özkaynak kalemlerinde meydana gelen değişmelerin topluca gösterilmesini sağlamaktır.

2) ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSUNUN DÜZENLENME KURALLARI

1 - Özkaynaklar Değişim Tablosu cari dönem ve önceki dönem verilerini içerecek biçimde sunulur.
2 - Tablo: ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri ve geçmiş dönemler karı (zararı) ve dönem net karı (zarar) kalemlerinin her birinin dönem başı tutarını, dönem içinde kalemlerde meydana gelen azalışları, artışları ve dönem sonu kalanını ayrı ayrı gösterecek biçimde düzenlenir.

3) ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSUNUN BİÇİMSEL YAPISI

 

Özkaynaklar değişlm tablosu önceki dönem ve cari dönem verilerini içerecek şekilde düzenlenir. Satırlarda yer alan yatay kalemler, işletmede özkaynak kalemlerini etkileyen olayların niteliğine göre değişikIik gösterebilir.

4) ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU KALEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
1 - Ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri , kar yedekleri, geçmiş dönemler karı (zararı), dönem net karı (zararı) ve özkaynaklar toplamı için tabloda birer sütun açılır ve her kalemin hareketi bu sütun içinde izlenir. Özkaynak kalemlerini artıran işlemler artı, azaltan işlemler ise parantez içinde gösterilerek eksi olarak dikkate alınır.
2 - Özkaynak kalemlerindeki artışlar ve azalışları yatay kalemlerde belirtilerek ait olduğu kalemin sütununa ve özkaynaklar toplamı sütununa yazılarak karşılaştırılabilirliği sağlamak bakımından önceki dönem hareketleri, cari dönem hareketlerine ilave olarak ayrı bir bölüm şeklinde gösterilir.

 

 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats