.
  Bilanço Hesapları(Pasif Hesaplar)
 

 

PASİF
I - KISA VADELİYABANCI KAYNAKLAR
A - MALİ BORÇLAR
         1 - BANKA KREDİLERİ
         2 - UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ
         3 - TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE FAİZLERİ
         4 - ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER
         5 - ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER
         6 - MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)
         7 - DİĞER MALİ BORÇLAR
B - TİCARİ BORÇLAR
         1 - SATICILAR
         2 - BORÇ SENETLERİ
         3 - BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
         4 - ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
         5 - DİĞER TİCARI BORÇLAR
C - DİĞER BORÇLAR
         1 - ORTAKLARA BORÇLAR
         2 - İŞTİRAKLERE BORÇLAR
         3 - BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
         4 - PERSONELE BORÇLAR
         5 - DİGER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
         6 - DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
D - ALINAN AVANSLAR
E - ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
         1 - ÖDENECEK VERGI VE FONLAR
         2 - ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ
         3 - VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ  
           VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
         4 - ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
F - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
         1 - DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI
         2 - DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGI VE DİĞER
            YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)
         3 - KIDEM TAZMINATI KARŞILIĞI
         4 - DIĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
G - GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
         1 - GELECEK AYLARA AİT GELİRLER
         2 - GİDER TAHAKKUKLARI
H - DIĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
         1 - HESAPLANAN KDV
         2 - DİĞER KDV
         3 - SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI
         4 - DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR
II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A - MALİ BORÇLAR
         1 - BANKA KREDİLERİ
         2 - ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER
         3 - ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER
         4 - MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)
         5 - DİĞER MALİ BORÇLAR
B - TİCARİ BORÇLAR
         1 - SATICILAR
         2 - BORÇ SENETLERİ
         3 - BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
         4 - ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
         5 - DİĞER TİCARİ BORÇLAR
C - DİĞER BORÇLAR
         1 - ORTAKLARA BORÇLAR
         2 - İŞTİRAKLERE BORÇLAR
         3 - BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
         4 - DIĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
         5 - KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR
         6 - DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
D - ALINAN AVANSLAR
E - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
         1 - KIDEM TAZMINATI KARŞILIKLARI
         2 - DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
F - GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
         1 - GELECEK YILLARA AİT GELİRLER
         2 - GİDER TAHAKKUKLARI
G - DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
         1 - GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDILEN KAY
         2 - DIĞER UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI
III - ÖZ KAYNAKLAR
A - ÖDENMİŞ SERMAYE
         1 - SERMAYE
         2 - ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)
B - SERMAYE YEDEKLERİ
         1 - HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ
         2 - HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI
         3 - MADDİ DURAN VARLIK YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI
         4 - İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI
         5 - DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ
C - KAR YEDEKLERİ
         1 - YASAL YEDEKLER
         2 - STATÜ YEDEKLERİ
         3 - OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
         4 - DİĞER KAR YEDEKLERİ
         5 - ÖZEL FONLAR
D - GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
E - GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
F - DÖNEM NET KARI (ZARARI)


 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats