.
  Bilanço Hesapları(Aktif Hesaplar)
 

 

AKTİF
1 - DÖNEN VARLIKLAR
A - HAZIR DEĞERLER
         1 - KASA
         2 - ALINAN ÇEKLER
         3 - BANKALAR
         4 - VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMIRLERİ (-)
         5 - DIĞER HAZIR DEĞERLER
B - MENKUL KIYMETLER
         1 - HİSSE SENETLERİ
         2 - ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI
         3 - KAMU KESİMİ TAHVIL, SENET VE BONOLARI
         4 - DİĞER MENKUL KIYMETLER
         5 - MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
C - TİCARİ ALACAKLAR
         1 - ALICILAR
         2 - ALACAK SENETLERİ
         3 - ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
         4 - VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
         5 - ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
         6 - ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
D - DİĞER ALACAKLAR
         1 - ORTAKLARDAN ALACAKLAR
         2 - İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
         3 - BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
         4 - PERSONELDEN ALACAKLAR
         5 - DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
         6 - DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
         7 - ŞÜPHELI DİĞER ALACAKLAR
         8 - ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) ,
E - STOKLAR
         1 - İLK MADDE VE MALZEME
         2 - YARI MAMÜLLER - ÜRETIM
         3 - MAMÜLLER
         4 - TİCARI MALLAR
         5 - DİĞER STOKIAR
         6 - STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
         7 - VERİLEN SIPARİŞ AVANSLARI
F - GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
         1 - GELECEK AYLARA AİT GIDERLER
         2 - GELİR TAHAKKUKLARI
G - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
         1 - İNDİRİLECEK KOV
         2 - DİĞER KDV
         3 - PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR
         4 - PERSONELAVANSLARI
         5 - SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI
         6 - DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKIAR
         7 - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)
II - DURAN VARLIKLAR
A - TİCARİ ALACAKLAR
         1 - ALICILAR
         2 - ALACAKSENETLERİ
         3 - ALACAK SENETLERI REESKONTU (-)
         4 - VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
         5 - ŞÜPHELI ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
B - DİĞER ALACAKLAR
         1 - ORTAKLARDAN ALACAKLAR
         2 - İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
         3 - BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
         4 - PERSONELDEN ALACAKLAR
         5 - DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
         6 - DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
         7 - ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
C - MALİ DURAN VARLIKLAR
         1 - BAĞLI MENKUL KIYMETLER
         2 - BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
         3 - İŞTIRAKLER
         4 - İŞTiRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)
         5 - İŞTIRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
         6 - BAĞLI ORTAKLIKLAR
         7 - BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE TAAHHÜTLERI (-)
         8 - BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ  
            KARŞILIĞI (-)
         9 - DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR
     10 - DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
D - MADDİ DURAN VARLIKLAR
         1 - ARAZİ VE ARSALAR
         2 - YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ
         3 - BİNALAR
         4 - TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR
         5 - TAŞITLAR
         6 - DEMIRBAŞLAR
         7 - DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR
         8 - BİRİKMİŞ AMORTISMANLAR (-)
         9 - YAPILMAKTA OIAN YATIRIMLAR
     10 - VERİLEN AVANSLAR
E - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
         1 - HAKLAR
         2 - ŞEREFIYE
         3 - KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ
         4 - ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
         5 - ÖZEL MALİYETLER
         6 - DIĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
         7 - BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
         8 - VERİLEN AVANSLAR
F - ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
         1 - ARAMA GİDERLERİ
         2 - HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
         3 - DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
         4 - BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)
         5 - VERİLEN AVANSLAR
G - GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
         1 - GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
         2 - GELİR TAHAKKUKLARI
H - DİĞER DURAN VARLIKLAR
         1 - GELECEK YILLARDA INDIRILECEK KDV .
         2 - DİĞER KDV
         3 - DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR


 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats