.
  Satışların Maliyeti Tablosu
 

 

Mali Tablolar dersinin bu bölümünde Satışların Maliyeti Tablosunun tanımı ve içeriği ile Satışların Maliyeti tablosu örneğinin bulabilirisiniz.
 
Satışların Maliyeti Tablosu
 
Gelir tablosunda yer alan satışların maliyeti ayrı bir tabloda hesaplanarak gelir tablosunda yerine konur. Satışların Maliyeti Tablosu işletmenin dönem içindeki stok hareketlerini, üretim maliyetini, satı­lan mamul maliyetini, satılan hizmet maliyetini gösterir. Satışların ma­liyeti tablosu Gelir Tablosunun ekini oluşturur.
 
SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU
  
ÜRETİM MALİYETİ
 
Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
Direkt İşçilik Giderleri
Genel Üretim Giderleri
Yarı mamul Kullanımı
    Dönembaşı Stok (+)
    Dönemsonu Stok (-)
 
ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ
 
Mamul Stoklarında Değişim
    Dönembaşı Stok (+)
    Dönemsonu Stok (-)
 
SATILAN MAMUL MALİYETİ
 
TİCARİ FAALİYET
    Dönembaşı Ticari Mallar Stoku (+)
    Dönem içi Alışlar (+)
    Dönemsonu Tıcari Mallar (-)
 
SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ
SATILAN HİZMET MALİYETİ
SATIŞLARIN MALİYETİ
  
Gelir tablosunda "brüt satış kârı", 'Faaliyet kârı", "olağan kâr", "vergiden önceki kâr" ve "vergiden sonraki net kâr" bölümleri vardır. İşletmenin vergiden sonraki net kârı bu aşamalardan geçerek hesaplanır.
 
Satışların maliyeti tablosunun ana kalemleri aşağıda açıklanmıştır:

- Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri : Mamülün bünyesine giren mamülün 
temel öğesini oluşturan ve mamülün bünyesine doğrudan yüklenebilen maddelerin kullanımı bu grupta yer alır. Üretimde kullanılmayan ve satılan ilk madde ve malzemenin maliyeti, tablonun ticari faaliyete ilişkin bölümünde dikkate alınır.

- Direkt İşçilik Giderleri : Mamülü meydana getirmek için harcanan ve maliyetlere doğrudan yüklenebilen direkt işçilik giderlerini içerir.

- Genel Üretim Giderleri :
Üretim faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili olarak yapılan hizmetlere ilişkin direkt ilk madde ve malzeme ile direkt işçilik giderleri dışında kalan giderleri içerir.

- Yarı Mamül Stoklarında Değişim : Henüz mamül haline gelmemiş fakat ilk madde ve malzeme ile işçilik ve genel üretim giderlerinden pay almış, üretim aşamasındaki maddelerin dönem başı stoku ile dönem sonu stoku arasındaki fark bu grupta yer alır.

- Mamül Stoklarında Değişim
"Direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik, genel üretim giderleri ve yarı mamul kullanım tutarlarının toplamı üretim maliyetini verir. Dönem başı mamul stoku ile dönem sonu mamul stoku ve mamullerinin bir bölümünü iç tüketimde kullanan işletmelerde, sözkonusu tüketim miktarının toplamı arasındaki fark "Mamul Stoklarında Değişim" tutarını oluşturur. Bu tutarın üretim maliyetine eklenmesi veya çıkarılması ile satılan mamul maliyetine ulaşılır."

İşletmenin satılan mamul maliyeti, satılan ticari mal maliyeti ve satılan hizmet maliyetinin toplamı, gelir tablosunda "Satışların Maliyeti" bölümünde yer alan tutarları ifade eder.
 

 
 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats