.
  7/B Maliyet Hesapları İşleyiş Örnekleri -1
 

7/B Seçeneğinde hesap planı açıklaması

                 Ticaret işletmeleri ile küçük hizmet işletmeleri ve isteyen küçük üretim işletmeleri giderlerin izlenmesinde 79. Gider Çeşitleri seçeneğini kullanırlar..

 

1)       İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ

Mal ve hizmetlerin üretilmesinin, işletme faeliyetlerinin devamlılığının sağlanması amacıyla tüketilen her türlü direkt ilk madde ve malzeme, endirekt malzeme ve üretimle ilgili dışanya yaptırılan hammedde ve malzeme işleri 790 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ hesabında takip edilir.Bu gibi harcamalar yapıldığında bu hesabın borcuna, ilgili hesapların alacağına kaydedilir.

 Örnek olarak, Hammadde ve malzeme ambardan üretime verildiğinde:

 __________________________         /         ________________________

790  İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ                              4.000

150  İLK MADDE VE MALZEME                                                     4.000

__________________________         /         ________________________

 şeklinde muhasebe kaydını yapacaklardır.

 

2) İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ

İşletme faaliyetlerini yürütmek, üretim ve hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla çalıştırılan işçiler için tahakkuk ettirilen esas işçilik, fazla mesai, üretim primleri, ikramiyeler, yıllık izin ücretleri, SSK işveren primi, gece primi, hafta tatili ve genel tatil ücretleri, her türlü sosyal yardımlar ve işçilere ait diğer giderler ve benzeri harcamalar 791 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ hesabında izlenir.Bu  harcamalar tahakkuk ettikçe bu hesabın borcuna ilgili hesapların alacağına kaydedilir.

 Örnek olarak,

  _______________________________         /         _____________________________

791  İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ                                     2.000

360  ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                                         450

361  ÖDENECEK SOSYAL

        GÜVENLİK KESİNTİLERİ                                                     280

381  GİDER TAHAKKUKLARI                                                   1.270

_______________________________         /         _____________________________

şeklinde muhasebeleştirilecektir.

 

3) MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ

İşletme faaliyetlerini yürütmek, üretim ve hizmetleri gerçekleştir­mek amacıyla çalıştırılan aylıklı yönetici, memur, büro personeli vb. için tahakkuk ettirilen tutarlar 792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ hesabında izlenir.Bu gibi harcamalar yapıldığında bu hesabın borcuna, iIgili hesapların alacağına kaydedilir:

 Örnek olarak,

 _______________________________         /         _____________________________

792  MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ                               1.500

360  ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                                         255

361  ÖDENECEK SOSYAL

       GÜVENLİK KESİNTİLERİ                                                      280

381 GiDER TAHAKKUKLARI                                                       965

_______________________________         /         _____________________________

 şeklinde muhasebeleştirilecektir.

 

4) DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER

İşletme faaliyetlerini yürütmek, üretim, pazarlama ve diğer hiz­metleri gerçekleştirmek amacıyla dışardan sağlanan yakıt, elektrik, su, gaz, bakım ve onarım, haberleşme, nakliye ve benzeri gibi fayda ve hizmetler için tahakkuk ettirilen harcamalar 793 DIŞARIDAN SAĞ­LANAN FAYDA VE HİZMETLER hesabına kaydedilirler.Bu gibi harcamalar tahakkuk ettikçe bu hesabın borcuna ilgili hesapların alacağına kayıt yapılır.

 Örnek olarak,

 _______________________________         /         _____________________________

793  DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER         2.000

191  İNDİRİLECEK KDV                                                                360

320  SATICILAR            2.360

_______________________________         /         _____________________________

 şeklinde kayıt yapacaklardır. Yukarıda belirtilen giderler dışında işletme faaliyetini sürdürmek için yapılması gerekli olan sigorta giderleri, kira giderleri, yolluk gi­derleri, kırtasiye, dava, icra ve noter giderleri, iştirak payı ve aidat gi­derleri gibi giderlerin izlendiği hesap 794  ÇEŞITLİ GİDERLER hesa­bıdır.

Örnek olarak,

 _______________________________         /         _____________________________

794  ÇEŞİTLI GİDERLER                                                    400

191  İNDİRİLECEK KDV                                                       72

329  DİĞER TİCARİ BORÇLAR                                                   472

_______________________________         /         _____________________________

 Bu gibi harcamalar tahakkuk ettikçe bu hesabın borcuna ilgili hesapların alacağına kayıt yapılır.

 

6) VERGİ RESİM VE HARÇLAR

Mevzuat gereğince tahakkuk ettirilen gider nileliğindeki vergi, re­sim ve harçlar 795 VERGİ, RESİM VE HARÇLAR hesabında izlenir. Bu gibi harcamalar tahakkuk ettikçe bu hesabın borcuna ilgili hesapların       alacağına kayıt yapılır.

 Örnek olarak,

 _______________________________         /         _____________________________

795  VERGİ RESİM VE HARÇLAR                                     1.000

            102  BANKA                                                                                  1.000

_______________________________         /         _____________________________

 şeklinde kayıt yapacaklardır.

 

7) AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar, için ayrılan amortisman giderleri ile tükenme payları 796 AMORTISMAN VE TÜKENME PAYLARI hesabına kaydedilir.Bu gibi giderler tahakkuk ettikçe bu hesabın borcuna ilgili hesapların alacağına kayıt yapılır.

 Örnek olarak,

 _______________________________         /         _____________________________

­796  AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI               1.170

        257. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR                                            1.170

_______________________________         /         _____________________________

 şeklinde kayıt yapacaklardır.

 

8) FİNANSMAN GİDERLERİ

İşletmenin gerek yatırım gerekse işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak üzere yaptığı kısa ve uzun vadeli borçlanmaların faiz, ko­misyon ve kur tarklarının izlendiği hesap 797 FİNANSMAN GİDERLE­Rİ hesabıdır.Bu gibi giderler tahakkuk ettikçe bu hesabın borcuna ilgili hesapların alacağına kayıt yapılır.

 Örnek olarak,

 _______________________________         /         _____________________________

797  FİNANSMAN GİDERLERİ                                       3.100      

             300  BANKA KREDİLERİ                                                                  3.100      

______________________________         /         _____________________________

 şeklinde kayıt yapacaklardır.

  

 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats