.
  7/B Maliyet Hesapları İşleyiş Örnekleri -2
 

9) GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI

798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA hesabı, üretim ve hizmet işlet­melerinde, maliyet çıkarma dönemlerinde düzenlenen gider dağıtım tablosu sonucu çeşitli gider hesaplarının toplam tutarları üzerinden 799. ÜRETİM MALİYET HESABI'na, 630, 631, 632, 660, 661, 680 ko­dlu hesaplara ve aktifleştirilmesi gerekenlerin ilgili aktif hesaplara de­vredildiği hesaptır.Ticaret işletmelerinde ise; dönem boyunca gider hesaplarının borcunda biriken tutarlar, dönem sonunda fonksiyonlarına dönüştü­rülerek 630, 631, 632, 660 ve 661 kodlu hesapların alacağına bu he­sap yardımıyla devredilir.Üretim ve Hizmet İşletmeleri dönem sonunda gider dağıtım tablosu yardımıyla gider çeşitlerinin fonksiyonlara göre dağılımını ya­pacak ve bu dağılım sonucunda aşağıdaki kaydı yapacaktır.

 _______________________________         /         _____________________________

630  ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ                  300

631  PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİDERLERİ               2.000

632  GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                                      4.300

660  KISA VADELI BORÇLANMA OİDERLERİ.                  1.200

661  UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ                    600

798. GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI                             8.400

                _______________________________         /         _____________________________

 Üretim maliyetleri üretim hesabına aktarılırken de şu kayıt yapıla­caktır:

                _______________________________         /         _____________________________

799  ÜRETİM MALİYET HESABI                                     15.000

        798  GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA

       HESAB1                                                                          15.000

_______________________________         /         _____________________________

798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA hesabı 790-797 kodlu hesaplarla karşılaştırılarak kapatılır.Dönem sonunda, ister üretim veya hizmet işletmesi olsun, is­terse ticaret işletmesi olsun gider çeşitlerinin gelir tablosundaki gider gruplarına yansıtılmasında kullanılan 798. GİDER ÇEŞİTLERİ YAN­SITMA HESABI ile 790-797 kodlu fiili giderlerin kaydedildiği hesaplar karşılaştırılarak kapatılırlar. Bu kayıt aşağıdaki şekilde olacaktır:

 _______________________________         /         _____________________________

798  GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI    15.170    

               790  İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ                         4.000

               791  İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ                                                   2.000

               792  MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ                                 1.500

               793  DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA        

                     VE HİZMETLER                                        2.000      

               794  ÇEŞİTLİ GİDERLER                                                            400

               795  VERGİ RESİM VE HARÇLAR                         1.000

               796  AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI                    1.170                       797  FİNANSMAN GİDERLERİ                                                       3.100      

_______________________________         /         _____________________________

10) ÜRETİM MALİYET HESABI

 799 ÜRETİM MALİYET hesabı yukarıda açıklandığı gibi, üretim ve hizmet işletmelerinde, dönem sonunda gider çeşitlerinde topla­nan tutarların, gider dağıtım tablosuyla fonksiyonel dağılım netice­sinde üretimin veya hizmetin maliyetini oluşturan kısımlarının izlen­diği hesaptır.Dönem sonunda üretilen veya hizmetin maliyetini oluşturan kıs­mı bu hesabın borcuna 798. GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI'­nın alacağına kaydedilir.Dönem sonunda, üretim işletmelerinde bu hesap 151 ve 152 kodlu hesaplara, hizmet işletmelerinde ise 622 kodlu hesaba devre­dilerek kapatılır.Üretim işletmelerinde, üretime verilenlerden mamul hale gelenler 152. MAMULLER he­sabına devredilir. Geri kalan 151. YARI MAMULLER-ÜRETİM hesabı­na üretimi tamamlanmamışlar olarak aktarılır.

 _______________________________         /         _____________________________

151  YARI MAMULLER-ÜRETİM                                 6.000

152  MAMULLER                                                            9.000

799 ÜRETİM MALİYET HESABI                                              15.000

_______________________________         /         _____________________________

 151 kodlu hesap 7/B sisteminde sadece yarı mamul stoklarının gösterildiği hesaptır.Satılan mamullerin maliyeti 152. MAMULLER hesabının alacağına 620. SATILAN MAMULLER MALİYETİ hesabının borcuna yazılır.

 _______________________________         /         _____________________________

620  SATILAN MAMULLER MALİYETİ                              8.300.000

152  MAMULLER                                                                        8.300.000

_______________________________         /         _____________________________

 Hizmet işlemlerinde, 799. ÜRETİM MALİYET hesabında toplanan maliyet dönem so­nunda 622. SATILAN HİZMET MALİYETİ hesabına devredilir.

 _______________________________         /         _____________________________

622  SATILAN HİZMET MALİYETİ                                   18.000

799  ÜRETİM MALİYET HESABI                                               18.000

_______________________________         /         _____________________________

 

 

 

 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats