.
  KDV Hesapları Uygulama Örnekleri
 

KDV İLE İLGİLİ HESAPLARIN KAPATILMASI

 

 Beyanname dönemi aylık olan mükellefler her ay ,sonunda, beyanname dönemi yıllık olanlar her yıl sonunda toplam "İndirilecek KDV"lerini "Hesaplanan KDV"nden düşerek geriye kalanı ilgili vergi dairesine müteakip ayın 25.ine kadar KDV beyannamesi ile yatıra­caklardır. İndirilecek KDV, Hesaplanan KDV'nden fazla olması duru­munda aradaki fark "Devreden KDV" olarak bir sonraki döneme dev­redilecektir.

 

Hesaplanan KDV'nin İndirilecek KDV'nden fazla olması duru­munda dönem sonunda :

 

_______________________________         /         _____________________________

391  HESAPLANAN KDV                                         22..000

              191  İNDİRİLECEK KDV                                         21.600

360  ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                                                                          400                              

_______________________________         /         _____________________________

yevmiye maddesi yazılacaktır.

İndirilecek KDV'nın Hesaplanan KDV'nden fazla olması durumunda dönem sonunda :

 

                _______________________________         /         _____________________________        

391  HESAPLANAN KDV                                          21.600

190  DEVREDEN KDV                                                   400                         

191 İNDİRİLECEK KDV                                                             22.000

_______________________________         /         _____________________________        

yevmiye maddesi yazılacaktır.          

 

              Takip eden ayın 25 ine kadar ödenecek KDV ilgili vergi dairesine ödendiğinde :    

_______________________________         /         _____________________________      

360  ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                                  400                         

100  KASA                                                                             400         

_______________________________         /         _____________________________      

 

yevmiye maddesi yazılır.

 

 

 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats