.
  Gelir Hesapları İşleyiş Örnekleri
 

GELİR HESAPLARI

 

Tek Düzen Muhasebe Sisteminde İşletmelerin mal ve hizmet sa­tışı dışında sağladığı gelirler DİĞER FAALİYETLERDEN DOĞAN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR ve OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR olarak iki gruba ayrılmıştır.

 

OLAĞAN GELİR VE KARLAR

640.İştiraklerden Temettü Gelirleri

642. Faiz Gelirleri

643. Komisyon Gelirleri

644. Konusu Kalmayan Karşılı­klar

645. Menkul Kıymet Satış Karları

646. Kambiyo Karları

647. Reeskont Faiz Gelirleri

 gibi gelirlerden oluşmaktadır.

 

OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR ise

671. Önceki Dönem Gelir ve Kârları

679. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar

 gibi gelirlerden oluşur.

 

Gelirler maydana geldiğinde ilgili hesaplar alacaklı olarak kayde­dilirler. Gelir hesaplarının alacak bakiyesi Gelir Tablosunda gelirlerde yer alır. Gelir hesapları düzeltme işlemlerinde, envanter işlemlerinde ve hesabın kapatılmasında borçlandırılırlar.

 

örnek olarak kira gelirlerini gösterirsek:

 

_______________________________         /         _____________________________

100  KASA                                                                 1.180

679  OLAĞAN GELİR VE KARLAR                                      1.000

391  HESAPLANAN KDV                                                           180

_______________________________         /         _____________________________

 

şeklinde yazılacaktır. İşletmenin aktifine dahil gayrimenkullerin kira­lanması suretiyle sağlanan gelirler stopaja dahil olmadığından öde­nen vergiler burada yer almamıştır.

 

Gelirlerde de, dönemsellik kavramına göre dönemsonunda ger­çekleşen  kısımlarının tesbit edilmesi ve gelecek dönemlere ait kısımlarının “380. GELECEK AYLARA AİT GELİRLER" veya “480.GELECEK YILLARA AİT GELİRLER” hesaplarına aktarılması gerekir.

 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats