.
  Genel Muh. Test-1
 

TEST

Doğru sayısı:               Yanlış sayısı:

1, İşletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişme yaratan ve parayla ifade edilebilen işlemlerle ilgili bilgileri toplar, kaydeder, sınıflar, özetler, analiz ve yorum ile ilgililerin bilgilerine sunan bilim dalıdır.Bu tanım aşağıdakilerden hangise aittir?
A) Maliyet Muhasebesi
B) Yönetim Muhasebesi
C) Muhasebe
D) İşletme
2.Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel unsurları arasında yer almaz?
A) Kaydetme
B) Sınıflandırma
C) Rapor etme
D) inceleme
3.Aşağıdakilerden hangisi işletme ile ilgili taraflar arasında yer almaz?
A) Yönetici
B) Birlikler
C) Devlet
D) işletme personeli
4.Muhasebenin temel kavramlarının sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 12
B) 11
C) 13
D) 9
5.” Muhasebenin organizasyonunda, muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında, belli kişi veya grupların değil,tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi üretiminde gerçeğe uygun ,tarafsız ve dürüst davranılması gereğini ifade eder”.Burada tanımı yapılan muhasebenin temel kavramı hangisidir?
A) Sosyal Sorumluluk Kavramı
B) Önemlilik Kavramı
C) İhtiyatlık Kavramı
D) Dönemsellik Kavramı
6. “işletmenin sahip veya sahiplerinden, yöneticilerinden, personelinden ve diğer ilgilileri ayrı bir kişiliğe sahip olduğunu ve o işletmenin sadece bu kişilik adına yürütülmesi gerektiğini ifade eder.”Aşağıdaki temel kavramlardan hangisini ifade etmektedir?
A) Sosyal Sorumluluk Kavramı
B) Kişilik Kavramı
C) Maliyet Esası Kavramı
D) Parayla Ölçülebilme Kavramı
7. “Para mevcudu,alacaklar ve maliyetinin belirlenmesi mümkün veya uygun olmayan diğer kalemler hariç,işletme tarafından edinilen varlık ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde, bunların elde edilme maliyetlerinin esas alınması”gereğini ifade eden muhasebenin temel kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maliyet Esası
B) Tutarlılık Kavramı
C) Önemlilik Kavramı
D) Dönemsellik Kavramı
8. “Sınırsız kabul edilen ömrünün belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanması” muhasebenin temel kavramlarından hangisini ifade etmektedir?
A) Tam Açıklama Kavramı
B) İhtiyatlık Kavramı
C) Önemlilik Kavramı
D) Dönemsellik Kavramı
9.Aşağıdakilerden hangisi Genel Kabul görmüş Muhasebe ilkelerinden değildir?
A) Bilanço ilkeleri
B) Tam Açıklama
C) Gelir Tabolu ilkeleri
D) Varlıklara ilişkin ilkeler
10. “Satışların, gelirlerin, satışların maliyetinin, giderlerin, kar ve zararlara ait hesapların ve belli dönemlere ait işletme faaliyeti sonuçlarının sınıflandırılmış ve gerçeğe uygun olarak gösterilmesini sağlamak” hangi muhasebe ilkesi gereğidir?
A) Gelir Tabolusu ilkeleri
B) Bilanço ilkeleri
C) Yabancı Kaynaklara ilişkin ilkeler
D) Özkaynakalara ilişkin ilkeler
 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats