.
  Genel Muh-9
 

 

 Genel Muhasebe dersinin VII. sayfasında web sitemizin "Genel Muh-6" linkinde vermiş olduğumuz Tek Düzen Hesap planında yer alan bazı hesaplara ait işleyiş örneklerinide burada bulacaksınız.
 
Hesap İşleyiş Uygulamaları
- Bankadan 20.000 TL açık kredi alınıyor

100 KASA HESABI
20.000
 
300 BANKA KREDİLERİ HESABI
 
20.000

Kredi hesabı üzerinden 9.000 TL borç ödemesi yapılıyor.

320 SATICILAR HESABI
9.000
 
300 BANKA KREDİLERİ HESABI
 
9.000

 - Kredi Hesabına faiz tahakkuk ettiriliyor, 10.000 TL ödeme yapılıyor;

300 BANKA KREDİLERİ H.
9.000
 
780 FİNANSMAN GİDERLERİ H.
1.000
 
100 KASA H.
 
10.000

 -  Şirket 200 TL lık 90 gün vadeli %15 faizli finansman bonosunu nominal değer üzerinden satıyor.

100 KASA H.
200
 
305 ÇIKARILMIŞ BONO VE SENETLER H.
 
200

-  Senetler vadesi gelidiğinde ödeniyor ve %15 gelir vergisi kesiliyor.(200*90*15)/36500=7.40-GELİR VERGİSİ=7.40*%10=0,74)

305 ÇIKARILMIŞ BONO VE SENETLER H.
200
 
780 FİNANSMAN GİDERLERİ H.
7,40
 
100 KASA H.
 
206,66
360 ÖDEN.VERGİ VE FONLAR H.
 
0,74

 - İşletme 15.000 TL ve 2.700 TL KDV li mal alıyor,karşılığında 6.000 TL senet 3.000 TL nakit kalanıda borçlanıyor.

153 TİCARİ MAALAR H.
15.000
 
191 İND.KDV
2.700
 
321 BORÇ SENT.H.
 
6.000
100 KASA H.
 
3.000
320 SATICILAR H.
 
8.700

  - İşletme ortaklarında Bay A dan nakit finansmanı için 35.000 TL alınıyor.

100 KASA H.
35.000
 
331 ORTAKLARA BORÇLAR H.
 
35.000

 - Ortak Bay A ya faizi ile birlikte ödeme yapılmıştır.

331 ORTAKLARA BORÇ.H.
17.500
 
780 FİNANSMAN GİD.H.
1.000
 
100 KASA H.
 
18.500

- İşletmenin yıllık vergi tahakkuk kaydı;

370 VER.K.V.V.D.Y.Y.K.
15.000
 
371 DÖN.K.P.O.V.V.D.Y.
 
13.500
                        360 ÖDEN.VER.VE. FON H.
 
1.500

 - İşletmenin Ocak ayına ait elektrik bedeli 12.150 TL olarak hesaplanıyor,

730 GENEL ÜRETİM GİD.H.
12.150
 
373 MALY.GİD.KARŞ.
 
12.150

 - İlgili aya ait elektrik faturası 18.000 TL ve 3.240 TL KDV li olarak gelmiştir.

373 MALY.GİD.KARŞ.
12.150
 
730 GENEL ÜRETİM GİD.H.
5.850
 
191 İND.KDV.
3.240
 
320 SATICILAR
 
21.240

 - İşletme 2 yıl vadeli 60.000 TL tutarında 3 er aylık dönemler halinde ödenmek üzere %15 faizle kredi alıyor.

102 BANKALAR H.
60.000
 
400 BANKA KREDİLERİ H.
 
60.000

- Ay sonunda tahakkuk eden aylık faizin muhasebe kaydı;

780 FİNANSMAN GİD.H.
740
 
481 GİDERTAHK.
 
740

 - Yıl sonunda banka kredisinin ilgili döneme ait olan kısmının muhasebe kaydı;

300 BANKA KREDİLERİ
30.000
 
400 BANKA KREDİLERİ
 
30.000

 - Faizlerin ilgili döneme aktarılma kaydı;

481 GİDER TAHK.
740
 
381 GİDER TAHK.
 
740

 - İşletme kasada bulunan 6.000 TL yi banka hesabına yatırıyor

102 BANKALAR H.
6.000
 
100 KASA H.
 
6.000

 - İşletme Senetli Alacaklarından 7.500 TL sını tahsil ediyor

100 KASA H.
7.500
 
121 ALACAK SENETLERİ H.
 
7.500

 - İşletme 10.000 TL ve 800 TL KDV li mal satıyor karşılığından müşteriden tamamına çek alıyor

101 ALINAN ÇEKLER H.
10.800
 
600 YURTİÇİ SATIŞLAR H.
 
10.000
391 HESAPLANAN KDV H.
 
800

 
 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats