.
  Genel Muh. Test-3
 

TEST

Doğru sayısı:               Yanlış sayısı:

1, İşletmenin aynı özellikteki işlemlerini aynı başlık altında toplayan çizelgelere ......... denir?
A) Defteri Kebir
B) Yevmiye
C) Hesap
D) Geçici Mizan
2. Bir hesabın sol yanına .......... sağ yanına ........... taraf denir?
A) Alacak-Borç
B) Alacak-Alacak Kalanı
C) Borç-Borç Kalanı
D) Borç-Alacak
3. Tarih ve açıklama sütunları hem borç hem alacak işlemi için kullanılan, borç ve alacak tutarlarını yazmak için iki ayrı sütunu bulunan hesap tipine de ............ denir.?
A) Açık hesap
B) Kapalı Hesap
C) Tamamlayıcı Hesap
D) Hesap
4. Hesaplar arasında ayrım yapmaksızın, herhangi bir hesabın sol tarafına , kayıt yapma işlemine hesabı ..............denir
A) Alacaklandırmak
B) Borçlandırmak
C) Hesap Kapatmak
D) Hesap Açmak
5. Bir hesabın borç ve alacak taraflarının toplamları arasındaki farka ............ denir?
A) Borç kalanı
B) Hesap Kalanı
C) Alacak Kalanı
D) Hiçbiri
6. Borç tarafının toplamının alacak tarafının toplamından fazla olması durumunda “........ kalanından”, alacak tarafının toplamının borç tarafının toplamından fazla olması durumunda “........... kalanı” ndan söz edilir
A) Alacak-Borç
B) Alacak-Alacak
C) Borç-Borç
D) Borç-Alacak
7. Borç ve alacak toplamları birbirine eşit olduğunda “.....................” şeklinde ifade edilir.
A) Açık Hesap
B) Aktif Hesap
C) Pasif Hesap
D) Kapalı Hesap
8. Varlıkların izlendiği ve borç kalanı veren hesaplardır. Bilançonun aktifini oluşturan varlık unsurlarına ait hesaplardır.Burada aşağıdaki şıklardan hangisinin tanımı yapılmıştır.?
A) Pasif Hesap
B) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
C) Aktif Hesap
D) Gelir Hesapları
9. Sermaye ve borçların izlendiği, alacak kalanı veren ve bilançonun sağında bulunan hesaplardır.?
A) Aktif Hesaplar
B) Pasif Hesaplar
C) Kaynak Hesapları
D) Varlık Hesapları
10. Bir işlemin yarattığı etkiye göre ilgili hesabın borç yada alacak tarafına ilk kez yazılmasına ............. denir?
A) Hesap Açmak
B) Borç Kayıt
C) Alacak Kayıt
D) Hesap Kapatma
 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats