.
  Genel Muh-12
 

 

 
 
 
 - İşletme 5.000 TL lık malzemeyi üretime veriyor.

710 DİREKT İLK MAD. VE MALZ. GİD.H
5.000
 
150 İLK MADDE VE MALZ.H
 
5.000

 - İşletme yarı mamul olarak elinde bulunan 7.000 TL değerinde ki malzemenin üretimi tamamlanarak mamuller hesabına aktarılmıştır.

152 MAMULLER H.
7.000
 
151 YARI MAMULLER H.
 
7.000

 - İşletme 4.000 TL ve 320 TL KDV li malı peşin olarak alıyor.

153 TİCARİ MALLAR H.
4.000
 
191 İND.KDV
320
 
100 KASA H.
 
4.320

 - İşletme satın aldığı maldan 400 TL ve 32 TL KDV li kısmını şartlara uymadığı için aynı ay içerisinde geri iade ediyor.

320 SATICILAR H.
432
 
153 TİCARİ MALLAR H.
 
400
191 İND.KDV H.
 
32

 - Yıl sonunda yapılan envanter sonunda işletmenin satılan ticari mallar maliyetinin 72.000 TL olduğu tespit ediliyor.

621 SATILAN TİCARİ MALL.MALİYETİ H.
72.000
 
153 TİCARİ MALLAR H.
 
72.000

 - Değer düşüklüğü kesin olmaması durumunda yapılacak muhasebe kaydı;

654 KARŞILIK GİDERLERİ H.
600
 
158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ H.
 
600

 - İşletme sipariş olarak verdiği mal için 5.000 TL ön ödeme yapmıştır.

159 VERİLEN SİPARİŞ VE AVANSLAR H.
5.000
 
100 KASA H.
 
5.000

 - 5.000 TL avans verilen 10.000 TL ve 800 TL KDV li mal ilgili üretici tarafından işletmeye teslim edilip tamamı peşin olarak ödenmiştir.

153 TİCARİ MALLAR H.
10.000
 
191 İND.KDV
800
 
159 VERİLEN SİPARİŞ VE AVANSLAR H.
 
5.000
100 KASA H.
 
5.800

 - İşletme onarımını üstlendiği bir bina için 9.000 TL değerinde malzeme almıştır.

740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ H.
9.000
 
100 KASA H.
 
9.000

  - Yıl sonunda 740 Hizmet Üretim Maliyeti hesabında bulunan 100.000 TL nın söz konusu bina onarım maliyetine aktarılması kaydı;

170 YILLARA YAYG.İNŞ.VE ON.MALY.H.
100.000
 
741 HİZMET ÜRETİM MALY.YANS.H.
 
100.000

- 170 hesabında biriken tutarların gider hesaplarına aktarılması

622 SATILAN HİZMET MALİYETİ H.
91.000
 
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ H.
9.000
 
170 YILLARA YAY.İNŞ.VE ONAR. MAL.H.
 
100.000

  - İşletme Aralık ayında depo olarak aylık 1.000 TL ye 2 yıllığına kirayı peşin ödüyor.

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ H
1.000
 
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER H.
23.000
 
100 KASA H.
 
19.200
360 ÖD.VERGİ VE FON.H.
 
4.800

  - Yıl sonunda izleyen yılan ait kira ödemelerinin hesaplara aktarılması kaydı;

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER H.
12.000
 
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER H.
 
12.000

 - Takip eden yılın ilk ayı sonunda kira giderinin kaydı;

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ H.
1.000
 
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER H.
 
1.000

  - İşletme mevcut binaların birini Aralık ayında 2 aylığına aylık 1.000 TL den kiraya veriyor.Kiracı firma ödemeleri son ayda yapacaktır.

181 GELİR TAHAKKUKLARI H.
500
 
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR H.
 
500

  - Sözleşme sonunda firma kiraların tamamını işletmenin kasasına ödüyor.

100 KASA H.
1.200
 
181 GELİR TAHAK.KAYDI H.
 
500
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR H.
 
500
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR H.
 
200

  -  İşletmenin ay sonunda KDV muhasebeleştirme kaydı

391 HESAPLANAN KDV H.
1.900
 
190 DEVREDEN KDV H.
850
 
191 İND.KDV H.
 
2750

- İşletmenin ay sonu KDV muhasebeleştirme kaydı.

391 HESAPLANAN KDV H.
1.900
 
191 İND.KDV H.
 
1.200
360 ÖD.VER.FON.H.
 
700
 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats