.
  Genel Muh-16
 Şimdi Büyük Defter kayıtlarında bulunan hesapları Mizana aktarılması işlemi yapalım.
 
     A İŞLETMESİNİN 31.01.2008 TARİHLİGEÇİCİ MİZANI
Hesabın Kodu
Hesabın Adı
Borç
Alacak
 
 
100
KASA HESABI
10.800
3.200
 
102
BANKALAR
5.000
0
 
120
ALICILAR H.
10.000
5.000
 
321
BORÇ SENETLERİ
3.200
10.000
 
600
YURTİÇİ SATIŞLAR
0
10.000
 
391
HESAPLANAN KDV
0
800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29.000
29.000
 


 
Mizanda da görüldüğü üzerine yevmiye defterine işlenen muhasebe kayıtlarının büyük deftere doğru olarak aktarılmış olduğudur.
Gelir ve Gider Hesapları yıl sonunda 690 Dönem Kar/Zarar hesabına aktarılarak kapatılırlar.
Şimdi Gelir Hesaplarının 690 Dönem Karı veya Zararı hesabına aktarılması ile ilgili yevmiye kaydını yapalım.
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
**
 
601 YURTDIŞI SATIŞLAR
**
 
602 DİĞER GELİRLER
**
 
640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ
**
 
641BAĞLI ORTAKLIK TEMETTÜ GELİRLERİ
**
 
642 FAİZ GELİRLERİ
**
 
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR
**
 
645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI
**
 
646 KAMBİYO KARLARI
**
 
647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ
**
 
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR
**
 
671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI
**
 
679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
**
 
690 DÖNEM KARI VE ZARARI
 
****

 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats