.
  Genel Muh-11
 

 - İşletme 5.000 TL ve 400 TL KDV’li mal alıyor, karşılığında alıcılardan aldığı 2.500 TL değerinde senedi verip kalanını da peşin olarak ödüyor.

 153 TİCARİ MALLAR H.
5.000
 
191 İND.KDV H.
400
 
121 ALACAK SENETLERİ H.
 
2.500
100 KASA H.
 
2.900

 - İşletmenin yıl sonunda elindeki Alacak senetlerinin değeri 44.000 TL dır.Bu senetlerin bilanço günündeki peşin değeri ise 42.850 TL dır.

 657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ H
1.150
 
122 ALACAK SENETLERİ REESKONT H.
 
1.150

 - İzleyen dönem başında reeskont kaydının iptali;

 122 ALACAK SENETLERİ REESKONT H.
1.150
 
647 REESKONT FAZİ GELİRLERİ H.
 
1.150

 - İşletmenin elinde bulunan 2.000 TL değerinde ki senedi vadesi geçtiği ve protesto edildiği halde tahsil edemediğinden takibe alıyor.

 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR H.
2.000
 
121 ALACAK SENETLERİ H.
 
2.000

 - Takibe alınan 2.000 TL senet için 75 TL protesto masrafı ilgiliye ödenmiştir.

 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR H.
75
 
100 KASA H.
 
75

 - Senet için 1.500 TL tahsil edilmiş geri kalan tutarın tahsili ilgilinin iflası üzerine tahsili imkansız hale gelmiştir.

100 KASA H.
1.500
 
659 DİĞER OLAĞAN GİD. VE ZAR. H.
575
 
127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR H.
 
2.075

 - İşletme protestosta edilmesine ve birkaç defa istenilmesine karşılık tahsil edemediği 3.500 TL değerindeki Alacak Senetini şüpheli olarak değerlendirmeye almıştır.

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR H.
3.500
 
121 ALACAK SENETLERİ H.
 
3.500

 - 3.500 TL senet için 2.500 TL teminat alınmış ve kalanına karşılık ayrılmıştır.

654 KARŞILIK GİDERLERİ H.
1.000
 
129 ŞÜPHELİ TİCARİ AL.KARŞ. H.
 
1.000

 - Şüpheli alacağın tamamı tahsil ediliyor.

100 KASA H.
3.500
 
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR H.
 
3.500

 - Ayrılan karşılığın iptali yapılmıştır.

129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALA.KARŞ.H
1.000
 
644 KONUSU KALMAYAN KARŞ.H
 
1.000

 - İşletme ortaklarında Bay A kişisel ihtiyaçları için yıl sonunda oluşacak kara karşılk olarak 3.000 TL para çekiyor.

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR H.
3.000
 
102 BANKALAR H.
 
3.000

  - Ortak A işletmeden çektiği paranın tamamını işletme kasasına yatırıyor.

100 KASA H.
3.000
 
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR H.
 
3.000

 - İşletmenin iştiraki olan anonim şirket işletmenin verdiği kuponlara karşılık 5.000 TL değerindeki faizin yarısını işletmenin bankadaki hesabına yatırmıştır.

102 BANKALAR H
2.500
 
132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR H.
2.500
 
640 İŞTİR. TEM.GEL. H.
 
5.000

-  İşletme bağlı ortak durumundaki işletmeye verdiği para için ay sonunda 900 TL faiz tahakkuk ettirmiştir.

133 BAĞLI ORTAKLARDAN ALACAKLARH.
900
 
642 FAİZ GELİRLERİ H.
 
900

 - İşletme elinde atıl durumda bulunan bir demirbaşı personeline 150 TL karşılığında vermiştir.

135 PERSONELDEN ALACAKLAR H.
150
 
255 DEMİRBAŞLAR H.
 
150

 - İlgili personel borcun tamamını kasaya ödeme yapmış.

100 KASA H.
150
 
135 PERSONELDEN ALACAKLAR H.
 
150

- İşletme elinde atıl durumda bulunan bir makineyı 700 TL satıyor.

136 DİĞER ALACAKLAR H.
700
 
255 DEMİRBAŞLAR H.
 
700

 - İşletme mevcut diğer alacaklar hesabındaki tutarı yıl sonundaki değerini 650 TL olarak tespit etmiştir.

657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ H.
50
 
137 DİĞ.ALAC.SEN.REES.H.
 
50

 - İşletmenin elinde bulunan diğer alacak seneti süresinde tahsil edilemediğinden şüpheli duruma düşmüştür.

138 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR H.
700
 
136 DİĞER ALACAKLAR H.
 
700

 - Şüpheli duruma düşen diğer alacak için karşılık ayrılması durumunda;

654 KARŞILIK GİDERLERİ H.
700
 
139 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR H.
 
700

 - Mobilya üretimi yapan işletme 10.000 TL ve 1.800 TL KDV malzeme alıyor ve tamamını bankadaki hesabından ödüyor.

150 İLK MADDE VE MALZEME H.
10.000
 
191 İND.KDV.
1.800
 
102 BANKALAR H.
 
11.800

 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats