.
  Genel Muh-14
 

 

 
  - İşletme 30.000 TL değerinde arsa satın alıyor ve 10.000 TL peşin kalanına da senet veriyor.

250 ARAZİ VE ARSALAR H.
30.000
 
100 KASA HESABI
 
10.000
321 BORÇ SENERTLERİ H.
 
20.000

  - İşletme işyeri olarak kiraladığı binanın ışıklandırması için 2.500 TL ödeme yapıyor.

 251 YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ H.
2.500
 
100KASA H.
 
2.500

  - İşletme kuruluşunda ortaklardan Bay A taahhüt ettiği 60.000 TL sermaye payı için 35.000 TL değerinde Dairesini, 16.000 TL değerinde taşıtını 3.000 TL değerinde bilgisayar ve yazıcıları, 6.000 TL değerinde Büro mobilyasını veriyor.

252 BİNALAR H.
35.000
 
254 TAŞITLAR H.
16.000
 
253 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR H.
3.000
 
255 DEMİRBAŞLAR H.
6.000
 
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE H.
 
60.000

  -Yıl sonunda ilgili duran varlıklara amortisman ayrılmış ve işletme amortisman işlemlerinde Endirekt yöntemi seçmiştir.

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ H.
3.900
 
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR H.
 
3.900

  - Pazarlama işinde kullanılan taşıt için amortisman kaydı

760 PAZ.SATIŞ VE DAĞ. GİD.H.
3.200
 
257 BİRİKMİŞ AMORT. H.
 
3.200

 - İş sonunda işletme bina yapımını inşaat firmasında teslim almış;

252 BİNALAR H.
22.500
 
258 YAPILMAKTA OLAN YAT.H.
 
22.500

  - İşletme mevcut taşıtını 14.500 TL yerine yenisini almak için satmıştır.

 100 KASA H.
14.500
 
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR H.
3.200
 
254 TAŞITLAR H.
 
16.000
549 ÖZEL FONLAR H.
 
1.700

  - İşletme isim hakkı alımı için 50.000 TL ve 4.000 TL KDV toplamda 54.000 TL ödeyerek ilgili firmadan almıştır, bankada ödemeyi yapmıştır.

 260 HAKLAR H.
50.000
 
191 İND.KDV
4.000
 
102 BANKALAR H.
 
54.000

  - yıl sonunda amortisman ayrılmış;

 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ H.
10.000
 
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR H.
 
10.000

  - İşletmenin kuruluş işlemleri sırasında 750 TL gider yapılmış ve bu giderler ortak A tarafından karşılanmıştır.

262 KUR.VE ÖRG.GİD.H.
750
 
191 İND.KDV H.
135
 
331 ORTAKLARA BORÇLAR HESABI
 
885

  - Kuruluş gideri için yıl sonunda yıla ait itfa kaydı yapılmıştır.

 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ H.
150
 
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR H.
 
150

  - İşletme A firmasında kiraladığı işyeri için aydınlatma çalışması sonunda 500 TL ve 40 TL KDV ödemesi yapmıştır.

 264 ÖZEL MALİYETLER H.
500
 
191 İND.KDV H.
40
 
100 KASA H.
 
540

  - yıl sonunda ilgili gider için amortisman ayrılma işlemi kaydı şu şekilde yapılacaktır.

 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
100
 
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR H.
 
100

  - İşletme muhasebe servisinde kullanmak üzere paket programı 5.000 TL ve 900 TL karşılığında peşin ödeme yaparak alıyor.

 267 DİĞ.MADD.OLMY. DURAN VARL. H
5.000
 
191 İND.KDV H.
900
 
100 KASA H.
 
5.900

- Maden işleri yapan işletme maden arama sahası içinde yapılan arama giderleri olarak ilgili firmaya 11.000 TL ve 1.980 TL KDV ile birlikte hepsini nakit olarak ödeme yapmıştır.

 271 ARAMA GİDERLERİ H.
11.000
 
191 İND.KDV H.
1.980
 
100 KASA H.
 
12.980

  - yıl sonunda yapılan arama giderleri için tükenme payı ilgili hesaplara aktarılma kaydı;(Endirekt yöntem)

 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ H.
2.200
 
278 BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI H.
 
2.200

 - Madencilik işleri yapan firma kömür ocağı açılması için ilgili firmaya 40.000 TL ve 3.200 TL KDV ile birlikte tamanına senet vererek yaptırmıştır.

 272 HAZIRLIK VE GELİŞT.GİD. H.
40.000
 
191 İND.KDV H.
3.200
 
321 BORÇ SENETLERİ H.
 
43.200

  - yıl sonunda araştırma ve geliştirme gideri için birikmiş itfa payı ilgili hesaplara aktarılmıştır.

 730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ H.
8.000
 
278 BİRİKMİŞ İTFA PAYI H.
 
8.000
 

     

 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats