.
  Genel Muh-4
 


Genel Muhasebe dersinin IV. Sayfasında muhasebenin Temel Mali tablolarında biri olan Bilançonun tanımı, içeriği, Bilanço çeşitleri ve bunlara ait bilanço örneklerini bulabilirsiniz.


BİLANÇO 
İşletmenin belirli bir süre sonunda sahip oldukları varlıklar ile bu varlıkların kaynaklarını gösteren mali tablodur.
Bilançonun sol tarafına aktif , Sağ tarafına pasif denir.Aktif tarafta Varlıklar,Pasif tarafıta da bu varlıkların kaynaklarını gösterir.Bilançonun aktif ve pasif tarafı her zaman birbirine eşittir.A
Bilançonun düzenlenmesinde, mali tablolar ilkelerinde verilmiş açıklamalar esas alınır. Muhasebe politikalarının açıklaması ile ilgili esaslar, doğal olarak bilançoyuda etkilemektedir.
 
Bilançonu Temel Eşitliği;
VARLIKLAR (AKTIF) = BORÇLAR + ÖZSERMAYE
 
Varlıklar: İşletmenin sahip olduğu para ,mal ,makine ,araç-gereç , alacaklar gibi iktisadi değerlerdir.
Sermaye: İşletme sahibi veya sahiplerinin işletme varlıkları üzerindeki haklarını ifade eder.
Borçlar : İşletme sahipleri dışındaki üçüncü kişilerin varlıklar üzerindeki haklarını ifade eder.
 
Bilanço hesapları yukarıda belirtilen Varlıklar Yabancı Kaynaklar(Borçlar) ve Özsermayeden oluşur.
 
Bilançolar iki sekilde düzenlenebilinir ;
 
1-Hesap Tipi bilanço ;Tabloda, varliklar sol kisma, kaynaklar sag kisma birbirine paralel olarak siralanir.
 
2-Rapor Tipi Bilanço : Varliklarin ve kaynaklarin alt alta siralandigi bilanço tipidir.
 
Örnek :1

Rapor Tipi Bilanço
Aktif
Pasif
DÖNEN VARLIKLAR
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
HAZIR DEĞERLER
MALİ BORÇLAR
MENKUL KIYMETLER
TİCARİ BORÇLAR
TİCARİ ALACAKLAR
DİĞER BORÇLAR
DİĞER ALACAKLAR
ALINAN AVANSLAR
STOKLAR
ÖD.VER.VE DİĞ.YASAL YÜKÜML.
GEL.AY.AİT GD.VE GEL.TAH.
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
GEL.AYL.AİT.GEL.VE GİD.TAHH.
 
DİĞER KISA VADELİ KAYNAKLAR
DURAN VARLIKLAR
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
TİCARİ ALACAKLAR
MALİ BORÇLAR
DİĞER ALACAKLAR
TİCARİ BORÇLAR
MALİ DURAN VARLIKLAR
DİĞER BORÇLAR
MADDİ DURAN VARLIKLAR
ALINAN AVANSLAR
MADDİ OLMAYAN DUR.VARL.
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARL.
GEL.YILL.AİT GEL.VE GİDER TAHAK.
GEL.YIL.AİT GD.VE GEL.TAH.
DİĞ.UZUN VAD.YABANCI KAYN.
DİĞER DURAN VARLIKLAR
 
 
ÖZKAYNAKLAR
 
ÖDENMİŞ SERMAYE
 
SERMAYE YEDEKLERİ
 
KAR YEDEKLERİ
 
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
 
GEÇMİŞ YILLAR  ZARARLARI (-)
 
DÖNEM NETKARI (ZARARI)

Hesap Tipi Bilanço

 
AKTİF
1 - DÖNEN VARLIKLAR
     HAZIR DEĞERLER
1 - KASA
2 - ALINAN ÇEKLER
3 - BANKALAR
4 - VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMIRLERİ (-)
5 - DIĞER HAZIR DEĞERLER
    MENKUL KIYMETLER
1 - HİSSE SENETLERİ
2 - ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI
3 - KAMU KESİMİ TAHVIL, SENET VE BONOLARI
4 - DİĞER MENKUL KIYMETLER
5 - MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
   TİCARİ ALACAKLAR
1 - ALICILAR
2 - ALACAK SENETLERİ
3 - ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
4 - VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
5 - ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
6 - ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
    DİĞER ALACAKLAR
1 - ORTAKLARDAN ALACAKLAR
2 - İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
3 - BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
4 - PERSONELDEN ALACAKLAR
5 - DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
6 - DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
7 - ŞÜPHELI DİĞER ALACAKLAR
8 - ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) ,
      STOKLAR
1 - İLK MADDE VE MALZEME
2 - YARI MAMÜLLER - ÜRETIM
3 - MAMÜLLER
4 - TİCARI MALLAR
5 - DİĞER STOKIAR
6 - STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
7 - VERİLEN SIPARİŞ AVANSLARI
      GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
1 - GELECEK AYLARA AİT GIDERLER
2 - GELİR TAHAKKUKLARI
     DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
1 - İNDİRİLECEK KOV
2 - DİĞER KDV
3 - PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR
4 - PERSONELAVANSLARI
5 - SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI
6 - DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKIAR
7 - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)
 II - DURAN VARLIKLAR
     TİCARİ ALACAKLAR
1 - ALICILAR
2 - ALACAKSENETLERİ
3 - ALACAK SENETLERI REESKONTU (-)
4 - VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
5 - ŞÜPHELI ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
      DİĞER ALACAKLAR
1 - ORTAKLARDAN ALACAKLAR
2 - İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
3 - BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
4 - PERSONELDEN ALACAKLAR
5 - DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
6 - DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
7 - ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
      MALİ DURAN VARLIKLAR
1 - BAĞLI MENKUL KIYMETLER
2 - BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
3 - İŞTIRAKLER
4 - İŞTiRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)
5 -İŞTIRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
6 - BAĞLI ORTAKLIKLAR
7 - BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE TAAHHÜTLERI (-)
8 - BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞK. KAR(-)
9 - DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR
10 -DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
     MADDİ DURAN VARLIKLAR
1 - ARAZİ VE ARSALAR
2 - YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ
3 - BİNALAR
4 - TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR
5 - TAŞITLAR
6 - DEMIRBAŞLAR
7 - DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR
8 - BİRİKMİŞ AMORTISMANLAR (-)
9 - YAPILMAKTA OIAN YATIRIMLAR
10 - VERİLEN AVANSLAR
      MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
1 - HAKLAR
2 - ŞEREFIYE
3 - KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ
4 - ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
5 - ÖZEL MALİYETLER
6 - DIĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
7 - BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
8 - VERİLEN AVANSLAR
    ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
1 - ARAMA GİDERLERİ
2 - HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
3 - DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
4 - BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)
5 - VERİLEN AVANSLAR
     GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
1 - GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
2 - GELİR TAHAKKUKLARI
     DİĞER DURAN VARLIKLAR
1 - GELECEK YILLARDA INDIRILECEK KDV .
2 - DİĞER KDV
3 - DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR
 
 
 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats