.
  Genel Muh-7
 
37        BORÇ VE GİDER KARŞILlKLARI
 
370      DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI
371      DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)
372      KIDEM TAZMlNATI KARŞILIGI
373      MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI
374
375
376
377
378
379      DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
 
38        GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
 
380      GELECEK AYLARA AİT GELİRLER
381      GİDER TAHAKKUKLARI
382
383
384
385
386
387
388
389
 
39        DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
 
390
391      HESAPLANAN KDV
392      DİĞER KDV
393      MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI
394
395
396
397
398      SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI
399      DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR
 
4          UZUN VADELİ YABANCİ KAYNAKLAR
 
40        MALİ BORÇLAR
400      BANKA KREDİLERİ
401
402
403
404
405      ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER
406
407      ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER
408      MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)
409      DİĞER MALİ BORÇLAR
 
41
 
42        TİCARİ BORÇLAR
420      SATICILAR
421      BORÇ SENETLERİ
422      BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
423
424
425
426      ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
427
428
429      DİĞER TİCARİ BORÇLAR
 
43        DİĞER BORÇLAR
430
431      ORTAKLARA BORÇLAR
432      İŞTİRAKLERE BORÇLAR
433      BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
434
435
436      DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
437      DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
438      KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR
439
 
44        ALINAN AVANSLAR
 440     ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
441
442
443
444
445
446
447
448
449      ALINAN DİĞER AVANSLAR
 
45
 
46
 
47        BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
470
471
472      KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
473
474
475
476
477
478
479      DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
 
48        GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
480      GELECEK YILLARA AİT GELİRLER
481      GİDER TAHAKKUKLARI
482
483
484
485
486
487
488
489
 
49        DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
490
491
492      GELECEK YILARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLECEK KDV
493      TESİSE KATILIM PAYLARI
494
495
496
497
498
499      DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
 
5          ÖZKAYNAKLAR
 
50        ÖDENMİŞ SERMAYE
500      SERMAYE
501      ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)
 
51
 
52        SERMAYE YEDEKLERİ
520      HİSSE SENETLERİ İHRAC PRİMLERİ
521      HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI
522      M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI
523      İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI
524
525     KAYDA ALINAN EMTİA KARŞILIĞI
526
527
528
529      DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ
 
53
 
54        KAR YEDEKLERİ
540      YASAL YEDEKLER
541      STATÜ YEDEKLERİ
542      OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
543
544
545
546
547
548      DİĞER KAR YEDEKLERİ
549      ÖZEL FONLAR
 
55
 
56
 
57        GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
570      GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
 
58       GEÇMİŞ YİLLAR ZARARLARI (-)
580      GEÇMlŞ YILLAR ZARARLARI
 
59        DÖNEM NET KARI (ZARARI)
590      DÖNEM NET KARI
591      DÖNEM NET ZARARI (-)
 
6          GELİR TABLOSU HESAPLARI
 
60        BRÜT SATIŞLAR
600      YURTİÇİ SATIŞLAR
601      YURTDIŞI SATIŞLAR
602      DİĞER GELİRLER
 
61        SATIS İNDİRİMLERİ (-)
610      SATIŞTAN İADELER (-)
611      SATIŞ İSKONTOLARI (-)
612      DİĞER İNDİRİMLER
613
614
615
616
617
618
619
 
62        SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
620      SATILAN MAMULLER MALİYETİ (-)
621      SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)
622      SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)
623      DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
624
625
626
627
628
629
 
63        FAALİYET GİDERLERİ (-)
630      ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)
631      PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)
632      GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)
633
634
635
636
637
638
639
 
64        DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR
640      İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ
641      BAĞLl ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ
642      FAİZ GELİRLERİ
643      KOMİSYON GELİRLERİ
644      KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR
645      MENKUL KYMET SATIŞ KARLARI
646      KAMBİYO KARLARI
647      REESKONT FAİZ GELİRLERİ
648
649      FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KARLAR

65        DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)
650
651
652
653      KOMİSYON GİDERLERİ (-)
654      KARŞILIK GİDERLERİ (-)
655      MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-)
656      KAMBİYO ZARARLARI (-)
657      REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)
658
659      DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)
 
66        FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
660      KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)
661      UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)
 
67        OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
670
671      ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI
672
673
674
675
676
677
678
679      DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
 
68        OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
680      ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)
681      ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)
682
683
684
685
686
687
688
689      DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
 
69        DÖNEM NET KARI (ZARARI)
690      DÖNEM KARI VEYA ZARARI
691      DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI(-)                    
692      DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
 
 
7          MALİYET HESAPLARI
 
70        MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESAPLARI
700      MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESABI
701      MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HESABI
 
71        DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
 
710      DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
711      DİREKT İLK MADDE VE MALZEME YANSITMA HESABI
712      DİREKT İLK MADDE VE MALZEME FİYAT FARKI
713      DİREKT İLK MADDE VE MALZEME MİKTAR FARKI
 
72        DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
 
720      DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
721      DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HESABI
722      DİREKT İŞÇİLİK ÜCRET FARKLARI
723      DİREKT İŞÇİLİK SÜRE (ZAMAN) FARKLARI
 
73        GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
 
730      GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
731      GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
732      GENEL ÜRETİM GİDERLERİ BÜTÇE FARKLARI
733      GENEL ÜRETİM GİDERLERİ VERİMLİLİK FARKLARI
734      GENEL ÜRETİM GİDERLERİ KAPASİTE FARKLARI
 
74        HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
 
740      HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
741      HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI
742      HİZMET ÜRETİM MALİYETİ FARK HESAPLARI
 
75        ARAŞTlRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
 
750      ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
751      ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ YANSITMA HESABI
752      ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER FARKLARİ
 
76        PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
 
760      PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
761      PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞlTIM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
762      PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ FARK HESABI
 
77        GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
 
770      GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
771      GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
772      GENEL YÖNETİM GİDER FARKLARI HESABI
 
78        FİNANSMAN GİDERLERİ
 
780      FİNANSMAN GİDERLERI
781      FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI
782      FİNANSMAN GİDERLERİ FARK HESABI
 
79        GİDER ÇEŞİTLERİ (7/B SEÇENEĞİ)
 
790      İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
791      İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ
792      MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ
793      DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER
794      ÇEŞİTLİ GİDERLER
795      VERGİ, RESİM VE HARCLAR
796      AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI
797      FİNANSMAN GİDERLERİ
798      GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI
799      ÜRETİM MALİYET HESABI
 
8          (SERBEST)
9          NAZIM HESAPLAR
     
 
Tek düzen hesap planında bulunan hesapların içerik ve işleyiş örnekleri Tek Düzen Hesap Planı işleyi ve Hesap İşleyiş Örnekleri linkinde mevcut olup girmek için lütfen tıklayınız.⇒⇒
 
 
 

 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats