.
  Genel Muh-13
 


 - İşletme ihraç edilme şartı ile firmaya 50.000 TL ve 4.000 TL KDV li mal satıyor ve tamamını peşin tahsil ediyor.
100 KASA H.
50.000
 
120 ALICILAR H.
4.000
 
600 YURTİÇİ SATIŞLAR H.
 
50.000
391 HESAPLANAN KDV H.
 
4.000
 - KDV nin ertelenmesi kaydı;
391 HESAPLANAN KDV H.
4.000
 
392 DİĞER KDV H.
 
4.000
 
192 DİĞER KDV H.
4.000
 
120 ALICILAR H.
 
4.000
  - Alıcı firmanın ihracatı gerçekleştirmesi üzerine yapılacak muhasebe kaydı;
 392 DİĞER KDV H.
4.000
 
192 DİĞER KDV H.
 
4.000
  - İşletmenin bankadaki mevduat hesabına yıl sonunda 1.000 TL fazi tahakkuk ettirilmiş ve %15 Gelir vergisi kesilmiştir.
 102 BANKALAR H.
869,57
 
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR H.
130,43
 
642 FAİZ GELİRLERİ H.
 
1.000
 - İşletme birinci dönem peşin vergi olarak bağlı olduğu vergi dairesine 700 TL ödeme yapmıştır.
 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR H.
700
 
100 KASA H.
 
700
 - Yıl sonunda peşin ödenen 2.250 TL verginin mahsup edilmek üzere aktarılması kaydı;
 371 DÖN.KAR.PEŞ.ÖD.VER.VE DİĞ.YAS.YÜK.H.
2.250
 
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR H.
 
2.500
  - Peşin ödenen vergilerin dönem vergisinden mahsup kaydı;
 370 DÖNEM KARI VER.VE YAS.YÜK.KARŞ.H
2.600
 
371 DÖN.KAR.PEŞ.ÖD.VER.VE DİĞ.YAS.YÜK.H.
 
2.500
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR H.
 
100
  - İşletme Avukatına görülen bir dava için 1.750 TL avans veriliyor.
 195 İŞ AVANS VE KREDİLERİ H.
1.750
 
100 KASA H.
 
1.750
 - Avukata verilen avansın kapatılma kaydı;
 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ H.
2.100
 
195 İŞ AVANS VE KREDİLERİ H.
 
1.750
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
 
350
 - İşletme personeline şehir dışına iş için gönderilmesi sırasında 500 TL avans veriliyor.
 196 PERSONEL AVANSLARI H.
500
 
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR H.
 
3,75
100 KASA H.
 
496,25
 - Seyahat giderinin mahsup kaydı;
 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ H.
500
 
196 PERSONEL AVANSLARI H.
 
500
 - İşletme kasasında yıl sonunda yapılan sayım sonucunda 150 TL eksiklik tespit edilerek kayıtlara alınmıştır.
 197 SAYIM VE TESL.NOKSANLIKLARI H.
150
 
100 KASA H.
 
150
  - noksanlık için karşılık ayrılmış;
 654 KARŞILIK GİDERLERİ H.
150
 
199 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞ.H.
 
150
  - Daha sonra yapılan kasa sayımındaki durumun mevcut bir telefon ödemesinin işlenmemesinden çıktığı tespit edilmiş.
 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ H.
150
 
197 SAYIM VE TESL.NOKS.H.
 
150
  - ayrılan karşılığın kapatma kaydı;
 199 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞL.H.
150
 
644 KONUSU KALM. ARŞ. H.
 
150
  - İşletme 01.01.20.. tarihinde 7.000 TL alacağına karşılık müşteri tarafından 5.000 TL ödenmiş kalanını da takip eden yılda ödeyeceğini beyan etmiştir.
 100 KASA H.
5.000
 
220 ALICILAR H.
2.000
 
120 ALICILAR H.
 
7.000
  - yıl sonunda vadesi bir yılın altına inen alacağın ilgili dönem hesabına aktarılması kaydı;
 120 ALICILAR H.
2.000
 
220 ALICILAR H.
 
2.000
  - İşletme Temmuz ayında yaptığı 7.000 TL ve 560 TL KDV li malı 3.000 TL peşin kalanınada takip eden yılın Ocak ayı vadeli senet düzenlenmiştir.
 153 TİCARİ MALLAR H.
7.000
 
191 İND.KDV H.
560
 
100 KASA H.
 
3.000
221 ALACAK SENETLERİ H.
 
4.560 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats