.
  Genel Muh-5
 

 

 
Genel Muhasebe dersinin V. Sayfasında Hesap Tipi Bilançonu devamı olan Pasif hesapların yer aldığı bölümü verdik.Bu bölümde hesap terimi, hesap ile ilgili kavramlar ve hesap ile ilgili işlemleri Genel Muhasebe dersimizin III. Sayfasında değindiğimizden tekrar vermiyoruz.
 
 
PASİF
I - KISA VADELİYABANCI KAYNAKLAR
     MALİ BORÇLAR
1 - BANKA KREDİLERİ
2 - UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ
3 - TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE FAİZLERİ
4 - ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER
5 - ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER
6 - MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)
7 - DİĞER MALİ BORÇLAR
     TİCARİ BORÇLAR
1 - SATICILAR
2 - BORÇ SENETLERİ
3 - BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
4 - ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
5 - DİĞER TİCARI BORÇLAR
     DİĞER BORÇLAR
1 - ORTAKLARA BORÇLAR
2 - İŞTİRAKLERE BORÇLAR
3 - BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
4 - PERSONELE BORÇLAR
5 - DİGER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
6 - DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR ALINAN AVANSLAR
     ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
1 - ÖDENECEK VERGI VE FONLAR
2 - ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ
3 - VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKS. VERGİ VE DİĞER YÜKÜML.
4 - ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
     BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
1 - DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI
2 - DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGI VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)
3 - KIDEM TAZMINATI KARŞILIĞI
4 - DIĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
     GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
1 - GELECEK AYLARA AİT GELİRLER
2 - GİDER TAHAKKUKLARI
     DIĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
1 - HESAPLANAN KDV
2 - DİĞER KDV
3 - SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI
4 - DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR

II -UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
     MALİ BORÇLAR
1 - BANKA KREDİLERİ
2 - ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER
3 - ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER
4 - MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)
5 - DİĞER MALİ BORÇLAR
     TİCARİ BORÇLAR
1 - SATICILAR
2 - BORÇ SENETLERİ
3 - BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
4 - ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
5 - DİĞER TİCARİ BORÇLAR
     DİĞER BORÇLAR
1 - ORTAKLARA BORÇLAR
2 - İŞTİRAKLERE BORÇLAR
3 - BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
4 - DIĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
5 - KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR
6 - DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
ALINAN AVANSLAR
     BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
1 - KIDEM TAZMINATI KARŞILIKLARI
2 - DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARIGEL.YILL. AİT GEL. VE GİD. TAHK.
1 - GELECEK YILLARA AİT GELİRLER
2 - GİDER TAHAKKUKLARI
     DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
1 - GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDILEN  
2 - DIĞER UZUN VADELI YABANCI KAVNAKLAR TOPLAMI

III - ÖZ KAYNAKLAR
     ÖDENMİŞ SERMAYE
1 - SERMAYE
2 - ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)
     SERMAYE YEDEKLERİ
1 - HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ
2 - HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI
3 - MADDİ DURAN VARLIK YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI
4 - İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI
5 - DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ
     KAR YEDEKLERİ
1 - YASAL YEDEKLER
2 - STATÜ YEDEKLERİ
3 - OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
4 - DİĞER KAR YEDEKLERİ
5 - ÖZEL FONLAR
     GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
     GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
     DÖNEM NET KARI (ZARARI)
 

 
 
 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats