.
  Dış Tic.Muh.-11
 
3. Bisikletlerin bedelinin banka hesaplarında görülmesinden sonra düzenlenen kayıt.
102 BANKALAR
449.900
 
760 PAZ.SAT.DAĞ.GİD.
100
 
120 ALICILAR
 
420.000
601 YURT DIŞI SATIŞLAR
 
30.000
(200.000*2.25= 450.000.- TL)                        
 
Uygulama: X AŞ İspanya’da yerleşik W işletmesine 200.000-TL maliyeti olan 250.000.- Euro’luk iplik ihracatı konusunda anlaşmaya varmışlardır. Tüm yasal işlemler tamamlandıktan sonra ipliklerin faturası düzenlenmiştir. 01.11.200.. tarihinde 1 Euro=2.30 TL üzerinden Gümrük Çıkış Beyannamesi düzenlenmiştir. (X AŞ sürekli envanter yöntemini uygulamaktadır.)
İpliklerin fiili ihracatı gerçekleştiği (Gümrük Çıkış Beyannamesinin düzenlendiği) tarihteki yevmiye kaydını düzenleyiniz.
Sürekli envanter yöntemi izleyen bir işletme için stokların maliyet hesaplarına devir kaydını düzenleyiniz.
120 ALICILAR
575.000
 
601 YURT DIŞI SATIŞLAR
 
575.000
İhracat kaydı. 250.000.-×2.30 TL =575.000.-                                            
620 SAT.MAM.MLY.
200.000
 
152 MAMÜLLER
 
200.000
3. Vadeli akreditif şeklinde ihracatı gerçekleştirilen ipliklerin bedelinin 100.000.- Euro’luk bölümü X AŞ’nin bankasına (1 Euro=2.20.- TL kuru üzerinden) W firması tarafından transfer edildiğini İş Bankası 01.12.2006 tarihinde DAB düzenleyerek X AŞ’nin vadesiz döviz tevdiat hesaplarına aktarmıştır.
102 BANKALAR
220.000
 
612 DİĞER İNDİRİMLER
10.000
 
120 ALICILAR
 
230.000
 
4. X AŞ aktifinde kayıtlı olan 120 Alıcılar Hesabını 31/12/200.. tarihinde (1 Euro=2.40 TL kuru üzerinden) değerleme işlemine tabi tutunuz.
120 ALICILAR
15.000
 
646 KAMBİYO KARLARI
 
15.000
 (2.40-2.30=0.10) x 15.000.-                                 
5. W İşletmesi ithal ettiği ipliklerin bedelinin 30.01.2007 tarihinde 100.000.- Euro’luk kısmını X AŞ’nin İş Bankasına transfer etmiştir. İş Bankasında DAB düzenleyerek (1 Euro=2.35 TL kuru üzerinden X AŞ’nin döviz tevdiat hesabına aktarılmıştır.
102 BANKALAR
235.000
 
612 DİĞER İNDİRİMLER
5.000
 
120 ALICLAR
 
240.000
(2.40 -2.35)=0.05 x 100.000.-= 5.000.-TL zarar                                               
6. X AŞ 50.000.- Euro tutarındaki iplik ihracatından doğan bakiyeyi yurt dışı temsilciliklerinde kullanmak üzere İspanya’da 30.01.200.. tarihinde (1 Euro=2.35 TL kuru üzerinden) tahsil etmiştir.
120 ALICILAR
117.500
 
656 KAMBİYO ZARARLARI
2.500
 
120 ALICILAR
 
120.000
 50.000 x2.35=117.500.-                                                   
 
KONSİNYE İHRACAT İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Uygulama: ONUR AŞ ofis koltuğu üretimine başlamıştır. Bu ofis koltuklarını yurt içi ve yurt dışında pazarlamayı hedeflemektedir. Bu amaçla İspanya pazarında boşluk bulmuştur. Ofis koltuklarının konsinye ihracatı konusunda İspanya’da yerleşik Vox firması ile sözleşme imzalamış ve sonra da gerekli işlemleri tamamlamıştır.
1) Maliyeti 150.- TL olan koltuklardan 1.000 tanesini 150.- Euro’dan satılmak üzere Vox firmasına 01.10.20... tarihinde Haydarpaşa gümrüğünden 1.000 adet sevkıyatı gerçekleştirmiştir. (1 Euro=2.20TL’dir.)
2) 15.10.20... tarihinde Konsinyatör Vox firması koltuklardan 50 tanesinin satıldığını Onur AŞ’ye bildirmiştir. Onur AŞ bu satılan koltuklar için fatura düzenlemiştir. (1 Euro= 2.20TL)
3) Aynı gün sözleşme gereği konsinye satışa aracılık eden Vox firması her koltuğun satışından 20.- Euro olmak üzere 50 koltuk için toplam 1.000.- Euro’luk (1 Euro=2.20 TL kuru üzerinden) komisyon bedeli faturası düzenlemiştir. Onur AŞ’de İş Bankası’nda bulunan döviz tevdiat hesabından fatura bedelini transfer etmiştir.
4) 15.10.20... tarihinde 7.500.- Euro’luk satış faturası düzenlenen koltukların bedelinin İş Bankası’na geldiği banka ihbarı sonucu anlaşılmıştır. (1 Euro=2.40 TL kuru üzerinden) Onur AŞ’de 25.11.20... tarihinde bankaya gelen tutarın döviz tevdiat hesaplarına aktarılması talimatını vermiştir. Banka 100 Euro işlem ücreti keserek bakiyeyi Onur AŞ’nin hesaplarına işlemiştir.
152 MAMÜLLER
330.000
 
152 MAMÜLLER
 
330.000
150.000.-Eurox2.20TL=330.000.-TL’dir)                                         
120 ALICILAR
16.500
 
601 YURTDIŞI SATIŞLAR
 
16.500
 
620 SAT.MAMÜLLER MALY.
7.500
 
152 MAMÜLLER
 
7.500
(50 x 150.TL = 7.500.-TL)             
760 PAZ.SAT.DAĞ.GİD.
2.200
 
102 BANKALAR
 
2.200
    1.000 x 2.20= 2.200.-TL
102 BANKALAR
17.760
 
760 PAZ.SAT.DAĞ.GİD.
240
 
120 ALICILAR
 
16.500
601 YURT DIŞI SATIŞLAR
 
1.500
 
DIŞ TİCARETTE DEVLET YARDIMLARI
- Eğitim teşvikleri
- Uluslar arası nitelikteki ihtisas fuar organizasyonlarına ilişkin teşvikler
- Kalite güvence, çevre yönetimi ve CE işaretinin alınması halinde çevre koruma teşvikleri
- İhracat pazar araştırma teşvikleri
- Ar - Ge faaliyetlerinin desteklenmesi
- İstihdam artırıcı teşvikler
- İhracatı artırıcı ürünlerin ve yöntemlerin desteklenmesi amacıyla patent teşvikleri
- Türk ürünlerinin tanıtımı ve pazarlanması ile yurt dışında marka oluşturmak amacıyla yapılan teşvikler
- Yurt dışında ofis-mağaza açma, işletme ve marka tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi
- İşlenmiş ve işlenmemiş tarımsal ürünlerin ihracatının desteklenmesi amacıyla ihracat iadeleri sayılabilir.
 
İhracatı Destekleyici Faaliyetler
- Dış Ticaret Müsteşarlığı
- Gümrük Müsteşarlığı
- Türk Eximbank
- İGEME - (İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi)
- İhracatçı Birlikleri
- Ticaret ve Sanayi Odaları
- KOSGEB–Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi   Başkanlığı
- TÜBİTAK – (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu)
- Türkiye Patent Enstitüsü
- İKV- İktisadi Kalkınma Vakfı
Uygulama: X AŞ Sektörel Dış Ticaret (SDT) statüsüne haizdir. 01.02.200 tarihinde Dış Ticaret Müsteşarlığının istihdam yardımından yararlanmak ve dış ticaret ilişkilerini yürütmek amacıyla konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli 1 Pazarlama yöneticisi ve 2 tane uzman istihdam etmiştir. Bu çalışanlara ödediği ücretler şöyledir;
- Pazarlama yöneticisine yıllık 18.000.- Dolar (Bürüt)
- Uzmanların her birine yıllık     9.000.- Dolar (Bürüt)
Gama AŞ devlet teşvikinden yaralanmak için Dış Ticaret Müsteşarlığına belgeleri ile beraber 31.02.2007 tarihinde başvurmuştur.
İstenilenler:
1) X AŞ’nin teşvikli iş gücü ücretini gider kaydediniz. (1 Dolar= 1.75 TL)
2) İstihdama yönelik devlet teşvikinin X AŞ’nin T. İş bankasındaki hesabına aktarılması kaydını düzenleyiniz.
Bilgilendirme: 29.01.2000 tarihli Resmi Gazetenin 2000/1 nolu tebliğine göre, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından sektörel dış ticaret şirketi unvanı verilen şirketler ilk defa istihdam edecekleri konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli 1 yönetici pozisyonundaki işgücüne en fazla 18.000 dolar karşılığı Türk Lirası bürüt maaşının % 75’ i kadarını, eleman pozisyonundaki 3 kişiye en fazla 9.000 dolar karşılığı Türk Lirasını yıllık brüt maaşlarının %75’ ini Destekleme ve İstikrar Fonu’ndan azami 1 Yıl süreyle karşılanmaktadır.
 
770 GENEL YÖNETİM GİD.
63.000
 
360 ÖDEN.VERGİ VE FON.
 
12.632
361 ÖDEN.SOS.GÜV.PRİM.
 
9.450
335 GENEL YÖNETİM GİD.
 
40.918
 
360 ÖDEN.VERGİ VE FON.
12.632
 
361 ÖDEN.SOS.GÜV.PRİM.
9.450
 
100 KASA
 
22.082
 
 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats