.
  Dış Tic.Muh.-5
 

 

2) X AŞ’nin ihracat bedelinin 70.000 Dolarlık kısmını Detay AŞ’nin bankadaki   hesabına yatırılması kaydı.
102 BANKALAR
106.400
 
120 ALICILAR
 
105.000
601 YURT DIŞI SATIŞLAR
 
1.400
(1,52-1,50=0,02*70.000=1.400 )
 
3)X firmasından olan 30.000 Dolar’lık alacağın tahsili için uluslar arası mahkemelerde takibe geçilmesinden sonra aşağıdaki şekilde kayıt yapar.
128 ŞÜPHELİ TİC.ALAC.
40.500
 
120 ALICILAR
 
40.500
(1,50*30.000=45.000 )
 
4)30/12/20.. tarihinde mahkemenin verdiği karara göre X AŞ. alacağının tahsili imkansız hale geldiğinde şu şekilde kayıt yapar.
689 DİĞER OLAĞAN DIŞI GİD.
45.300
 
128 ŞÜPHELİ TİC.ALAC.
 
45.000
601 YUT DIŞI SATIŞLAR
 
300
(1,51-1,50=0,01*30.000=300 )
 
Bilgilendirme: 31.12.20.. tarihinde 689 kodlu hesabı 690’a devrederek giderleştiririz.
1)       Mahkeme kararı sonucu tahsilin imkânsız hale gelmesi halinde gider kaydedilen 30.000 Dolar’lık alacağın izleyen dönemde tahsil edilmesi kaydı.
102 BANKALAR
46.500
 
671 ÖNCEKİ DÖNEM GEL.VE KARI
 
45.300
646 KAMBİYO KARLARI
 
1.200
(30.000*1,55=46.500 )
 
KAPATILMAYAN İHRACAT HESABI İÇİN İHBAR MEKTUBU ÖRNEĞİ  
                                                                                                                    ../../....
BAŞBAKANLIK
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
...................KAMBİYO   MÜDÜRLÜĞÜ
 
 REFERANS
İHRACATÇIYA AİT BİLGİLER
Unvanı
Adresi
Ticaret Sicil Numarası
Vergi Kimlik Numarası
ALICIYA AİT BİLGİLER
Unvanı
Adresi
ÖDEMEYE İLİŞKİN BİLGİLER
Ödeme Şekli
Teslim Şekli
Gelen Toplam Döviz Tutarı
DAB Tarih ve Numarası
GB’YE AİT BİLGİLER
Tarih ve Numarası
İlgili Gümrük Müdürlüğü
Tutarı (FOB bedel)
Alıcı Ülke (17. hanede kayıtlı)
Mal Cinsi
Fiili İhraç Tarihi
TAHSİL SÜRESİ SONU
AÇIK HESAP TUTARI
AÇIKLAMA
 
TCMB’nin değişir sayfalı talimatındaki (Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın TPKK Hakkındaki 32 Sayılı Karar’a ilişkin 91-32/5 sayılı tebliğ) Kur Farkı Devri’ne ilişkin 26. maddesini yürürlükten kaldırılmıştır.
Önceki dönemlerdeki uygulamaların daha iyi kavranabilmesi için, İhracat bedelinin 180. günden sonra yurda getirilmesi durumunda Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonuna (DFİF) aktarılacak olumlu kur farkının hesaplanması örnek 1’de gösterilmiştir.
 
Örnek: 1
GB’nin 22. Hanesindeki İhracat Bedeli (FOB bedel)
520.000 ABD doları
Bedel Getirme Süresi
180 Gün
Süresi İçinde Gelen Bedel
-
Açık Hesap Tutarı
520.000 ABD doları
220. Günde Gelen Bedel
490.000 ABD doları
180. Gün TCMB Döviz Alış Kuru
1.35 TL
220. Gün TCMB Döviz Alış Kuru
1.40 TL
220. Gün Aracı Banka Döviz Alışı Kuru
1.41 TL
DAB 490.000 ABD doları x 1.41 TL = 690.900.- TL üzerinden düzenlenir.
Kur Farkı: 470.000 ABD Doları (520.000 – 50.000 ) x 0.50 TL (1.40 – 1.35)= 23.500.-TL DFİF’e aktarılır.
DAB Tutarı
690.900.- TL
Kur Farkı
   23.500.- TL
İhracatçıya Ödenecek Tutar
667.400.-TL
 
Uygulama: (Şüpheli Alacaklar) X AŞ ile Fransa’da yerleşik XY firması işlenmiş bakır ihracatı sözleşmesi imzalamışlardır. X AŞ’nin Kasım 20.. faaliyetleri şöyledir.
1) 01.11.20.. tarihli fatura ve 10.11.20.. tarihli ihracat beyannamesi ile XY firmasına 20.11.20.. vadeli 100.000.- Euro’luk ihracat gerçekleşmiştir. (1 Euro = 1,95 TL kuru üzerinden)
2) Bakiyenin 90.000 Euro’luk kısmı X AŞ’nin Vakıf Bank’ta bulunan döviz tevdiat hesabına XY firması tarafından 1 Euro = 2,00 TL kuru üzerinden yatırıldığını 20 Kasım günü internet ortamındaki banka hesaplarında gözlemlemiştir.
3) XY Firması 20 Kasım vadeli ihracatın 10.000 Dolarlık kısmının ödemesini yapmamıştır. Alacak bakiyesini X AŞ XY firmasından yazılı olarak talep etmiştir. Yine ödenmemesine istinaden 01.12.20.. tarihinde uluslar arası mahkemeye başvurmuştur. (Bu tarihte döviz kuru 1 Euro=1,97 TL’ dir.)
4) 31.12.2006 tarihinde X AŞ şüpheli duruma düşen 10.000 Euro tutarındaki alacak bakiyesi için karşılık ayırmaya karar vermiştir.
5) Dönem sonunda TCMB’nin yayınladığı kur olan 1 Euro = 2,00 TL kuru üzerinden X AŞ 10.000.- Euro’luk alacağını değerleme işlemine tabi tutmuştur.
6) Şüpheli durumda olan alacağın tamamı XY firması tarafından 10.06.20.. tarihinde 1 Euro = 2,05 TL kuru üzerinden X AŞ’nin döviz tevdiat hesabına yatırılmıştır.
Bilgi: İhracata konu olan alacağın tahakkuk tarihinden 180 gün sonraki kur 1 Euro = 2,04 TL’dir.
İstenen: X AŞ’nin muhasebe kayıtlarını düzenleyiniz.
1)       X AŞ’nin 100.000.- Euro’luk 10/11/20.. tarihli ve 21/11/20.. vadeli işlenmiş bakır ihracat kaydı.
 
120 ALICILAR
195.000
 
601 YURTDIŞI SATIŞLAR
 
195.000
(100.000*1,95=165.000)
2)       İhracat bedelinin kısmi tahsil kaydı. İhraç edilen bakırın 90.000.- Euro’luk bölümünün Vakıf Bank’taki döviz tevdiat hesabına transferi kaydı.
102 BANKALAR
180.000
 
120 ALICILAR
 
175.500
601 YURT DIŞI SATIŞLAR
 
4.500
 
3)       X AŞ 10.000 Euro’luk alacağının dava ve icra safhasına gelmesi nedeni ile şüpheli alacaklarhesabına devri kaydı şu şekildedir.
128 ŞÜPHELİ TİC.ALAC.
19.700
 
120 ALICILAR
 
19.500
601 YURTDIŞI SATIŞLAR
 
200
 
4)       X AŞ şüpheli durumdaki alacaklarının tamamı için karşılık ayırması kaydı.
656 KARŞILIK GİDERLERİ
19.700
 
129 ŞÜPHELİ TİC.ALAC.KARŞ.
 
19.700
 
5)       Şüpheli alacağın dönem sonunda değerlenmesi. Şüpheli durumdaki yabancı paralı alacakların 1 Euro = 2,00 TL kuru üzerinden değerleme kaydı.
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALAC.
300
 
129 ŞÜPHELİ TİC.ALAC.KARŞ.
 
300
 
 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats