.
  Dış Tic.Muh.-12
 
Açıklama                              Tahakkuk eden, vergi ve kesintilerin ödenmesi kaydı.                                 
2.     1    Pazarlama yöneticisi:                18.000.- Doların %75 =13.500.-
         1    Uzman:                   8.000.- Doların %75 = 6.000.-
         1    Uzman:                   8.000.- Doların %75 = 6.000.-
                                                                          25.500.- $
 
25.500.-$ x 1.75 TL=44.625 TL’si devlet teşviki kapsamındadır. Bu teşvik X AŞ’nin İş Bankasında bulunan hesaplarına geçtiğinde şu şekilde kayıt yapılır.   
102 BANKALAR
44.625
 
602 DİĞER GELİRLER
 
44.625
 
Uygulama: X AŞ CE işaretini kullanabilme yetkisi almıştır. Bu belge sırasında 15.000.-TL belgeli gider oluşmuştur.
İstenilen: X AŞ’nin yevmiye kayıtlarını düzenleyiniz.
102 BANKALAR
7.500
 
602 DİĞER GELİRLER
 
7.500
 Uygulama: X AŞ Fransa’da yerleşik Max firması ile 100.000.-Euro tutarında takım elbise ihracatı konusunda anlaşmışlardır.
İstenilen: X AŞ’nin yevmiye kayıtlarını düzenleyiniz.
120 ALICILAR
230.000
 
601 YURT DIŞI SATIŞLAR
 
230.000
 
102 BANKALAR
180.000
 
120 ALICILAR
60.000
 
120 ALICILAR
 
230.000
601 YURT DIŞI SATIŞLAR
 
10.000
2.40 TL x 75.000.- Euro = 180.000.- TL
2.40 TL x 25.000 Euro = 60.000.-TL
(2.40 x 100.000) – (2.30 x 100.000)= 10.000.-TL                                                           
102 BANKALAR
57.600
 
196 PERSONEL AVANSLARI
2.400
 
120 ALICILAR
 
60.000
 
760 PAZ.SAT.DAĞ.GİD.
2.400
 
196 PAZ.SAT.DAĞ.GİD.
 
2.400
Uygulama: (DİĞER İNDİRİMLER–612)
1) X AŞ 1 Kasım 20... tarihinde Hollanda’da yerleşik Pen firmasına 200.000.- Euro’luk kumaş ihracatı yapmıştır. ( 1 Euro=2.40 TL)
2) Kumaşların bedelinin yarısını Pen firması, X AŞ’nin T. İş Bankasında bulunan hesaba 05 Kasım 20.. tarihinde transfer etmiştir. (1 Euro = 2.50 TL kuru üzerinden)
3) Pen AŞ 15 Kasım 20.. tarihinde kumaşların 50.000.- Dolarlık kısmını gösterilen numuneye uygun olmadığı için iade göndermiştir. Borcundan 50.000.- Doları keserek bakiye işletmenin bankasına transfer etmiştir. (1 Euro= 2.45 TL)
İstenilen: X AŞ’nin yevmiye kayıtlarından düzenleyiniz.
120 ALICILAR
480.000
 
601 YURT DIŞI SATIŞLAR
 
393.600
391 HES KDV
 
86.400
 
102 BANKALAR
240.000
 
120 ALICILAR
 
240.000
 
102 BANKALAR
122.500
 
612 DİĞER İNDİRİMLER
122.500
 
120 ALICILAR
 
240.000
601 YURT DIŞI SATIŞLAR
 
5.000
 (50.000.-x2.45=122.500.-) iade tutarı
(2.45.- x 2.40.-) = 0.05 x 100.000.-Euro = 5.000.-TL                               
391 HES KDV
86.400
 
120 ALICILAR
 
86.400
NAZIM HESAPLARI
İşletme ilgililerinin izlemesi gereken ve risk taşıyan işlemlerin izlendiği hesaplara nazım hesap denir.
Uygulama: X AŞ Norveç’te yerleşik New firması ile 100.000.-Euro’luk FOB vida ihracatı konusunda anlaşarak sözleşme imzalamışlardır.
İstenilenler:
- X AŞ lehine akreditif açıldığını öğrendiği anda nazım hesapları kaydını
- Akreditif konusu vidaların vesaiklerini aracı bankaya teslim edilmesi kaydını
- İhracat bedelinin X AŞ’nin hesaplarına yansıtılması kaydını düzenleyiniz.
1. Akreditif açıldığını öğrendiği zaman X AŞ nazım hesaplarına ihracatı şu şekilde kaydedebilir.
980 YABANCI PARALI MEVCUTLAR
100.000
 
981 YABANCI PARALI YÜKÜM.
 
100.000
 
120 ALICILAR
250.000
 
601 YURT DIŞI SATIŞLAR
 
250.000
 
980 YABANCI PARALI MEVCUTLAR
100.000
 
981 YABANCI PARALI YÜKÜM.
 
100.000
 
İhracat bedelinin X AŞ hesaplarına yansıması kaydı.
102 BANKALAR
260.000
 
120 ALICILAR
 
250.000
601 YURT DIŞI SATIŞLAR
 
10.000
 
Açıklama                 İhracat bedelinin tahsil kaydı.                                    
Uygulama: X AŞ Norveç’te yerleşik Pan Firmasına akreditifli halı ihracatı için gerekli yasal işlemleri tamamlamıştır. İhracat ile ilgili genel bilgiler şöyledir.
İhracat konusu ürün          : İpek halı
İhracat tutarı                       : 200.000.-Euro
İhracat teslim biçimi           : FOB
İhracat sevk biçimi                               : Gemi
İhracata aracı banka            : T. Vakıflar Bankası
İhracat ödeme şekli            : Teyitli akreditif
İhracat çıkış rejimi                                : Serbest ihracat
İhracat çıkış gümrüğü       : Haydarpaşa İhracat Gümrük Müdürlüğü
1) X AŞ 01/02/20.. tarihinde İpek halılara ait proforma faturayı Pan firmasına göndermiştir. Pan AŞ Proforma faturayı değerlendirdikten sonra 05/02/20.. tarihinde X AŞ’nin lehine akreditif açtırmış ve aynı gün bildirmiştir.
2) İhracat ile ilgili şu giderler oluşmuştur.
Notere 150.- TL
Sanayi ve Ticaret Odasına ATR- 1 dolaşım belgesi için 250.- TL
Yurt içi nakliye için 180 TL KDV olmak üzere 1.180 TL
3) Gümrük çıkış beyannamesi 07/02/20.. tarihinde ilgili gümrük müdürlüğünde onaylatılarak fiili ihracat (1Euro=2.50TL) gerçekleştirilmiştir.
4) X AŞ ihracat ile ilgili vesaikleri aracı bankaya teslim etmiş ve banka 1 Euro = 2.55 TL kur üzerinden döviz alım belgesi düzenlemiştir. 100.- TL komisyonu tahsil ederek bakiyeyi Hereke AŞ’nin vadesiz mevduat hesabına yatırmıştır.
980 YABANCI PARALI MEVCUTLAR
200.000
 
981 YABANCI PARALI YÜKÜM.
 
200.000
 
2. İhracat ile ilgili oluşan giderlerin muhasebeleştirilmesi
760 PAZ.SAT.DAĞ.GİD.
1.400
 
191 İND KDV
180
 
100 KASA
 
1.580
 

 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats