.
  Dış Tic.Muh.-13
 
3. X AŞ’nin fiili ihracatı tamamlayarak vesaikleri T. Vakıflar bankasına teslim etmesi kaydı.
120 ALICILAR
500.000
 
601 YURT DIŞI SATIŞLAR
 
500.000
 
Fiili ihracatın yapılmasından sonra nazım hesaplarının kapatılması kaydı.
980 YABANCI PARALI MEVCUTLAR
200.000
 
981 YABANCI PARALI YÜKÜML.
 
200.000
 
4. İhracat bedelinin X AŞ’nin hesaplarına yatırılması kaydı
102 BANKALAR
510.000
 
120 ALICILAR
 
500.000
601 YURT DIŞI SATIŞLAR
 
10.000
 
Uygulama: X AŞ Belçika’daki Neri Firmasından makine ithalatı için teklif almıştır. Teklifin değerlendirilmesi sonucu 150.000 Euro’luk akreditifli makine ithalatı konusunda sözleşme yapılmıştır. İthalat bilgileri şunlardır.
Makine bedeli                  : 150.000.-
Makinenin ödeme şekli    : Akreditifli (Gayri Kabili Rücu Akreditifli)
Makinenin teslim şekli     : FOB
Makinenin sevk biçimi     : Havayolu
X AŞ 01/12/20.. tarihinde T. İş Bankasına ilgili belgelerle birlikte 150.000.- Euro tutarında kredili akreditif başvurusunda bulunmuştur.
1. T.İş bankası 02/12/20.. tarihinde 150.000.- Euro’luk akreditifli açtığını X AŞ’ye bildirmiştir.
2. X AŞ %1 oranında ithalat için harç yatırmıştır. (1 Euro=2 TL kuru üzerinden)
3. NERİ firması makineyi Belçika’dan THY uçağını teslim ederek Gümrük çıkış beyannamesini onaylatmıştır. Makine ihracatıyla ilgili vesaikleri bankasına 10/12/20.. tarihinde teslim etmiştir. Vesaiklerin incelenmesinden sonra 1 Euro = 2.15 TL kuru üzerinden İş Bankası 150.000. Euro’yu muhabir bankaya transfer etmiştir.
4. Makinenin İstanbul Kurtköy Havalimanından işletmeye nakliyesi esnasında aşağıdaki giderler oluşmuştur. Bu oluşan giderler nakit olarak ödenmiştir.
Gümrük Komisyoncusuna                               150 TL
Nakliye Firmasına                               300 TL
Nakliye KDV’ si                                     54 TL
Gümrük Vergisi                             1.000 TL
Banka İşlem Masrafları                              750 TL
5. 20/12/20.. tarihinde X AŞ İş Bankasında açtırmış olduğu 150.000.- Euro tutarındaki krediyi (akreditif karşılığı) 1 Euro=2.50 TL kuru üzerinden kapatmıştır.
6. X AŞ 31/12/20.. tarihinde makine ile ilgili ithalat dosyasını kapatarak ilgili duran varlık hesabına aktarmıştır.
1. Akreditif açıldığını öğrendiğimiz anda nazım hesaplarında izleyebiliriz.
980 YABANCI PARALI VARLIKLAR
150.000
 
981 YABANCI PARALI YÜKÜML.
 
150.000
                                                                                            
2.Makine ithalatı için oluşan giderleri stoklara dahil oluncaya kadar 259 VERİLEN AVANSLAR HESABINA kaydederiz.
259 VERİLEN AVANSLAR
3.000
 
100 KASA
 
3.000
 
Açıklama             
3. Makinelerin Neri AŞ tarafından gönderilerek vesaiklerinin teslim edilmesinden sonra X AŞ’nin düzenlemesi gereken muhasebe kaydı.
259 VERİLEN AVANSLAR
322.500
 
300 BANKA KREDİLERİ
 
322.500
150.000.- x 2.15 = 322.500.-TL                                                                      
Makine için açtırılan akretidifin banka tarafından ödendiğinin anlaşılmasından sonra nazım hesaplarının kapatılması kaydı.
981 YABANCI PARALI YÜKÜML.
150.000
 
980 YABANCI PARALI VARLIKL.
 
150.000
 
4. İşletmeye makinenin nakliyesi sırasında oluşan giderler.
259 VERİLEN AVANSLAR
2.700
 
191 İND KDV
54
 
100 KASA
 
2.754
 
5.
300 BANKA KREDİLERİ
322.500
 
612 DİĞER İNDİRİMLER
52.500
 
100 KASA
 
375.000
 
6. İthalat dosyasının kapatılarak avanslarda biriken tutarın 253 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR HESABINA devir kaydı.
253 TESİS MAK.VE CİHAZLAR
328.200
 
259 VERİLEN AVANSLAR
 
328.200
 
Uygulama:(Nazım Hesapları)
- İstenilenler: Su AŞ’nin;
- Teminat mektubu teslim ettiği zamanki,
- Teminat mektubunu iade aldığı zamanki yevmiye kayıtlarını düzenleyiniz.
1. Teminat mektubu alındığı zamanki kayıt.
900 TEMİNAT MEKTUBU ALA.
50.000
 
901 TEMİNAT MEKTUBU BORÇ.
 
50.000
                                                                                                                             
2. Teminat mektubu iade edilmesi kaydı.
901 TEMİNAT MEKTUBU BORÇ.
50.000
 
900 TEMİNAT MEKTUBU ALA.
 
50.000
 
Tekdüzen Hesap Planında Katma Değer Vergisi ile ilgili hesaplar şunlardır.      
190 DEVREDEN KDV
191 İNDİRİLECEK KDV
192 DİĞER KDV
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
391 HESAPLANAN KDV
392 DİĞER KDV
Bu listelenen hesaplar kısaca tanıtıldıktan sonra ithalat ve ihracat ile ilgili uygulamalara yer verilecektir.
Uygulama: X AŞ. Fransa’ da yerleşik Y Firmasına Dahilde İşleme Rejimi kapsamında 100.000-Euro tutarında kredili ihracat yapmak üzere 01.02.20.. tarihinde anlaşmıştır.
- Fiili ihracat 05.02.20.. tarihinde 1 Euro=2.35 TL kuru üzerinden gerçekleştirilmiştir. (KDV %18 dahil)
- KDV’nin tarh, tahakkuk ve mahsup işlemini düzenleyiniz.
- KDV’nin tecil kaydını düzenleyiniz.
- KDV’nin ileride terkin edilmek üzere muhasebe kayıtlarına alınız.
1. Fiili ihracat gerçekleştiğinde düzenlenmesi gereken yevmiye kaydı.
120 ALICILAR
235.000
 
601 YURT DIŞI SATIŞLAR
 
192.700
391 HES KDV
 
42.300
(100.000 x2.35 = 235.000)
 
2. İhracatta oluşan KDV’nin ay sonunda düzenlenecek beyannamede muhasebeleştirilmesi kaydı
391 HES KDV
42.300
 
360 ÖDEN.VERGİ VE FON.
 
42.300
 
3. X AŞ’nin ödemeyeceği KDV’nin tecil işlemini sağlayacak muhasebe kaydı
360 ÖDEN.VERGİ VE FON.
42.300
 
192 DİĞER KDV
 
42.300
120 ALICILAR
42.300
 
392 DİĞER KDV
 
42.300
 
4. Bağlı bulunulan vergi dairesi 42.300.- TL’yi ileride terkin etmek üzere kayıtlara alır. Terkin işlemi yapıldığında ise
392 DİĞER KDV
42.300
 
192 DİĞER KDV
 
 
 
Şayet X AŞ’nin ihracatı gerçekleşmez ise tecil edilen KDV’nin yevmiye kayıtları şöyle yapılır.
120 ALICILAR
42.300
 
391 HES KDV
 
42.300
<div style="marg
 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats