.
  Dış Tic.Muh.-16
 
Alışlarda ödenen KDV   (191 İND KDV)                     Satışlarda tahsil edilen KDV (391 HES KDV)    
Yurt içi alışlar           200.000         Yurt içi satışlar               120.000.-
                                                          Yurt dışı satışlar      
                                                          Yurt içine ihracat kaydı ile satışlar    100.000.-
Toplam alışlar                                  Toplam satışlar               190.000.-
KDV (191 İND KDV)                                KDV (391 HES KDV)        
Yurt içi alışlar için    36.000           Yurt içi satışlar için        21.600.-
                                                          Yurt dışı satışlar için   
                                                          Yurt içine ihracat kaydı ile satışlar    18.000.-
Toplam ödenen KDV       36.000                                   Toplam tahsil edilen KDV                39.600.-
 
4. Nisan dönemi KDV hesaplarının mahsup kaydı
391 HES KDV
38.000
 
192 DİĞER KDV
1.600
 
190 DEVREDEN KDV
 
2.000
191 İND KDV
 
36.000
392 DİĞER KDV
 
1.600
 
Açıklama                 Nisan Dönemi KDV mahsup kaydı.     
5. X AŞ ödemeyeceği KDV’nin tecil işlemini sağlayacak muhasebe kaydı.
192 DİĞER KDV
16.400
 
392 DİĞER KDV
 
16.400
 
- Tecili gerçekleştirilen Katma Değer Vergisinin 3 ay içinde fiili ihracatı gerçekleştirilir ise terkin kaydı şu şekildedir.
392 DİĞER KDV
18.000
 
192 DİĞER KDV
 
18.000
 
Açıklama                 Tecili gerçekleştirilen muhasebe kaydının terkini                                   
7. Şayet ihracat kaydı ile yurt içine satış şartlara uygun şekilde gerçekleştirilmez ise (üç ay içinde) 392 kodlu hesabın bakiyesi 360 kodlu hesaba devredilir.
392 DİĞER KDV
18.000
 
360 ÖDEN.VERGİ VE FON.
 
18.000
 
8. 192 kodlu hesabın bakiyesi ise 120 kodlu hesaba devredilerek kapatılır. Sözleşme gereği ihracat amaçlı zeytin yağı alan işletmeye uygulanan cezalar ile birlikte tahsil edilmek üzere ALICILAR hesabına devredilir.
120 ALICILAR
18.000
 
192 DİĞER KDV
 
18.000
 
 
  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Özel Arama
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web Stats